Skarmavbild 2016-11-24 kl. 13.13.49Extended DISC Sverige är ett verktygs- och konsultbolag som har ambitionen att tillhandahålla marknadens bästa utbildningar, utvecklingsprogram och webbaserad verktyg inom:

  • Beteende och kommunikation(DISC)
  • 360° Feedback
  • Försäljning
  • Ledarutveckling
  • Teamutveckling

Vi erbjuder även webbaserade Resonemangsanalyser (Begåvningstester) samt Undersökningar, som stödjer dig att utveckla din verksamhet och rekrytera talanger.

Våra verktyg är revolutionerande för informationshantering. De ger dig som användare möjlighet att designa, hantera och använda verktyg i organisationen på ett helt nytt sätt. För första gången någonsin kan du själv designa och utveckla de verktyg du vill använda i organisationen, inte bara hur den ser ut, utan också innehållet.

Väljer du att arbeta med färdiga rapporter erbjuder Extended DISC ett stort bibliotek med färdiga rapportmallar. Det är dina behov som styr. I samma system kan du även göra Öppen 360°, Undersökningar och Resonemangsanalyser. Extended DISC erbjuder över 1 000 beteendekompetenser.

Nyhetsbrev - Beslutsrätt eller beslutskraft?

dreamstime xs 76810626

Det talas mycket om det goda och moderna ledarskapet idag. I många organisationer läggs det stora resurser på att utveckla ledarskapet. De flesta organisationer har även förstått att ledarskap och chefskap är unika kompetenser. Men vad innehåller ledarskap?

Ett företag med fungerande ledarstrukturer har gett cheferna beslutsrätt. Beslutsrätt skapas genom att cheferna har ett uttalat ansvar, förstår målet och uppdraget och har tydliga befogenheter att utöva sin beslutsrätt.

Men även om företaget genom strukturer har säkerställt att beslutsrätten ingår i rollen som chef kan det vara så att en chef saknar beslutskraft. Att ha beslutskraft innebär att chefen använder alla delar i beslutsrätten på ett modigt sätt. Det vill säga, när chefen utövar den beslutsrätt som finns skapas beslutskraft.

Befogenheter + Utövning = Beslutskraft

Vill du läsa hela nyhetsbrevet? Klicka här.

Vill du prenumerera på Extended DISC nyhetsbrev? Klicka här

Vill du hellre följa oss på Facebook? Klicka här

 

© 2017. Extended DISC Sverige