Följ oss!

Besök oss på Facebook     linkedin-logo

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna på det sätt du tycker är bekvämast.

Skicka mail
Eller ring 0706-360 162

 

Våra Certifieringar PDF Skriv ut Skicka sidan

 

Certifiering Extended DISC

 

Extended DISC är ett beteende- och kommunikationsverktyg som utvecklar samarbetet mellan medarbetare, kollegor och klienter. Utbildningen är framtagen för dig som arbetar med utveckling av ledare, medarbetare och försäljning. Verktyget används även effektivt inom rekrytering, organisationsutveckling, utbildning, coaching och konflikthantering.

På utbildningen kommer du även att få insikter om dina egna beteenden och din egen kommunikationsstil. Du kommer att få både kunskap och verktyg att coacha, utmana, utbilda och utveckla individer och team.

Som certifierad användare får du tillgång till support och en stor mängd informations- och utvecklingsmaterial. På våra användarsidor hittar du övningar, presentationer och utbildningsmaterial.

Efter din certifiering tillkommer inga fasta avgifter eller licenser. Du betalar då endast för de profiler du har behov av och som du beställer löpande. Du har möjlighet att skräddarsy rapporterna i det format som fungerar bra för alla dina intressegrupper. Du kan som certifierad användare ständigt påverka materialet genom att uttrycka önskemål om marknadens behov. Du kan välja att bestämma innehåll själv i fråga om bilder, logo, texter, grafer, innehåll och storlek på profilerna.

Du kan skapa profiler som speglar ditt varumärke. Du kan även använda någon av alla de profiler som vi har skapat. Allt ligger i samma plattform och du kan självständigt arbeta i systemet.

 

Skarmavbild 2018-04-10 kl. 08.04.00

 

Extended DISC finns idag på 55 olika språk. Detta betyder att du mycket enkelt kan arbeta med internationella organisationer och företag. Extended DISC har funnits på den internationella marknaden i 24 år. Alltså är Extended DISC ett väletablerat verktyg och varumärke i affärsvärlden internationellt.

Genom certifieringen får du:

  • 2 dagars utbildning
  • Fri support efter utbildningen
  • Din egna Extended DISC profil
  • Tillgång till allt material på våra användarsidor

Efter utbildningen kommer du att kunna:

  • Förstå dina naturliga beteendetendenser
  • Utveckla en förståelse för hur ditt beteende påverkar andra
  • Förstå, respektera och värdesätta individuella skillnader
  • Utveckla strategier för förbättrat samarbete
  • Förstå Extended DISC modellen/teorin
  • Insikt om den egna beteendestilen
  • Identifiera och förstå andra beteenden
  • Anpassa ditt eget beteende
  • Påverka andras beteende
  • Gå från önskat beteende till situationsanpassat beteende
  • Utveckla ett beteende som utgår dig själv till ett beteende som tar hänsyn till andra
  • Få förståelse och kunna röra dig från spontant beteende till medvetet beteende
  • Använda Extended DISC för utveckling av individer och grupper

 

Logo-R-color-PNG

 _________________________________________________

 

Certifiering FinxS Säljbedömning

 

Extended DISC har i samarbetat med Sandler Training under de senaste 15 åren bedömt flera hundratusen säljare. Utifrån dessa erfarenheter har vi tillsammans med Sandler Training skapat en säljbedömning som direkt och smidigt knyter an till våra befintliga DISC-teoribaserade säljbedömningar. Säljbedömningen kan även användas fristående. Du behöver alltså inte vara certifierad i Extended DISC för att certifiera dig som användare av FinxS Säljbedömning.

Genom att identifiera styrkor och svagheter inom 18 kritiskt viktiga försäljningskompetenser ger FinxS Säljbedömning tydlig och konkret information som skapa en karta för framgång. Vidare bryts de 18 kompetenserna ner till attityder för att identifiera specifika vägar för att utveckla färdigheter inom försäljning.

FinxS Säljbedömning är utformad för att stödja säljare att utvecklas och bli mer framgångsrika.

Du kommer efter utbildningen att förstå hur de olika kompetenserna påverkar säljresultat. Du kommer även genom träning och coaching kunna utveckla individer och grupper i försäljning Inom följande kompetenser:

• Aktivt Lyssnande
• Ambition och Initiativ
• Skapa Rapport
• Bestämd Konkurrenskraft
• Kontrollera Säljprocess
• Kritiskt Tänkande
• Hantera Misslyckanden
• Känslomässig Objektivitet
• Målorientering
• Hantera Invändningar
• Begrepp om Pengar
• Bekräftelsebehov
• Presentation
• Processorientering
• Prospektering
• Kvalificering
• Effektiva Frågor
• Tidsplanering

 

Skarmavbild 2018-04-10 kl. 07.43.34

 

På utbildningen kommer du även att få insikter om hur dina egna säljkompetenser påverkar ditt resultat. Du kommer att få både kunskap och verktyg att coacha, utmana, utbilda och utveckla säljare, försäljningschefer och säljteam.

Som certifierad användare får du tillgång till fri support i användandet av verktyget. Efter din certifiering tillkommer inga fasta avgifter eller licenser. Du betalar då endast för de profiler du har behov av och som du beställer löpande. Allt ligger i samma plattform och du kan självständigt arbeta i systemet.

FinxS Säljbedömning används runt om i världen, vilket innebär att du kan få ut rapporten på en mängd olika språk och att du mycket enkelt kan arbeta med internationella organisationer och företag.

 

Skarmavbild 2018-04-10 kl. 07.42.49

 

Genom certifieringen får du:

 • 1 dags utbildning
 • Fri support efter utbildningen
 • Din egna FinxS Säljbedömning
 • En Extended DISC Säljprofil
 • Tillgång till material på våra användarsidor

Efter utbildningen kommer du att kunna:

 • Förstå de 18 säljkompetenserna
 • Förstå hur kompetenserna påverkar säljresultat
 • Förstå hur kompetenserna kan utvecklas
 • Utveckla strategier för förbättrat säljresultat
 • Förstå FinxS Säljbedömning gällande modellen/teorin
 • Insikt om egna säljkompetenser
 • Identifiera och förstå skillnader på olika säljstilar
 • Utveckla tankesätt inom försäljning
 • Använda FinxS Säljbedömning för utveckling av säljare och säljteam
 • Utveckla försäljningschefer

FinxS 2017