Följ oss!

Besök oss på Facebook     linkedin-logo

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna på det sätt du tycker är bekvämast.

Skicka mail
Eller ring 0706-360 162

 

En sommar i välbefinnande! PDF Skriv ut Skicka sidan

dreamstime xs 67146824Genom åren har du säkert läst många artiklar som handlar om välbefinnande och lycka. Inför sommaren, som ofta bjuder på tid för reflektion, vill vi dela med oss av en studie som vi tycker är intressant.

20 år innan alla började tala om välbefinnande arbetade Carol Ryff, professor vid University of Wisconsin-Madison, i det tysta med studier kring välbefinnande.
Detta arbete resulterade i en av de första systematiska modellerna för psykiskt välbefinnande och hennes modell är fortfarande idag en av de mest vetenskapligt verifierade studierna.

Carol Ryff motiverades främst av två saker:

 • Välbefinnande bör inte begränsas till medicinska eller biologiska beskrivningar, istället är det en filosofisk fråga.
 • Tidigare psykologiska teorier om välbefinnande saknade empiriska skärpa - de hade inte och kunde inte testas.

Carol Ryff modell för psykologiskt välbefinnande skiljer sig från tidigare modeller: Välbefinnande är flerdimensionellt och handlar inte bara om lycka eller positiva känslor. Ett bra liv handlar om balans och helhet samt inkluderar flera aspekter av välbefinnande i stället för att fokusera på enstaka parametrar.

Ryffs sex parametrar för välbefinnande

 1. Självacceptans är att godkänna det egna jaget. Detta innebär att vi har en positiv inställning till oss själva där vi erkänner och accepterar flera aspekter av oss själva, både de bra och de dåliga samt ser positivt på vårt tidigare liv.
 2. Personlig utveckling innebär att vi fortsätter att utveckla oss själva och att vi växer och expanderar. Att vi är öppna för nya erfarenheter och förverkligar vår potential. Att vi ser vår utveckling över tid och att vi förändras på ett sätt där vi ökar vår självkännedom.
 3. Mening i livet får vi genom att vi har mål i livet och att vi upplever att vi kan påverka vår riktning i livet.
 4. Positiva relationer med andra. Att vi har positiva och förtroendefulla relationer till andra. Att vi kan visa och dela empati, kärlek och intimitet.
 5. Påverkan av din omgivning som ger oss en känsla av behärskning och kompetens för att hantera vår omgivning och har möjlighet att välja eller skapa sammanhang som passar våra personliga behov och värderingar.
 6. Autonomi innebär att vi kan bestämma själva och att vi kan uppleva ett oberoende. Att vi har en förmåga att stå emot det sociala trycket att agera eller tänka på ett specifikt sätt. Att vi kan reglera våra beteenden utifrån våra personliga värderingar, önskningar och behov.

Avslutningsvis kan Carol Ryffs modell av psykiskt välbefinnande ge oss inspiration att analysera våra liv och generera idéer om hur vi kan leva våra liv.

Sommarlov!

Extended DISC nyhetsbrev tar nu sommarlov och är tillbaka igen i augusti då vi ser fram emot att fortsätta fylla våra nyhtsbrev med texter som skänker både inspiration och eftertanke. Men kontoret har öppet hela sommaren och du når oss måndag - fredag mellan kl 09.00-17.00.

Höstens utbildningar
Extended DISC-certifiering är framtagen för utbildare, rekryterare, konsulter, chefer, HR- chefer och specialister. Utbildningen är uppdelad på två moduler, på vardera en dag. Efter dag ett kan du börja använda personprofiler i din organisation eller verksamhet. Idag används Extended DISC över hela världen (50 länder) och är ett effektivt verktyg inom bland annat följande områden:

 • Teamutveckling
 • Coaching
 • Ledarutveckling
 • Kommunikation
 • Organisationsutveckling
 • Talent management
 • Rekrytering och urval
 • Försäljning
 • Försäljningsledning
 • Kundtjänst

Höstens utbildingsdatum:
September 2017
November 2017

Vill du veta mera?
Extended DISC är ett verktyg som utvecklar chefers och medarbetares kommunikationsförmåga. Extended DISC erbjuder även DISC-profiler för både individer och team, 360° feedback och undersökningsverktyg. Vill du veta mera om hur Extended DISC kan stödja er verksamhet? Tveka inte, ring Carita på 0706-360 162 eller maila Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den .