Följ oss!

Besök oss på Facebook     linkedin-logo

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna på det sätt du tycker är bekvämast.

Skicka mail
Eller ring 0706-360 162

 

Kickstarta hösten – Skapa flow PDF Skriv ut Skicka sidan

dreamstime xs 4050239Alla älskar vi att utmana oss själva! I alla fall om vi har flow. Så hur kommer det sig då att vissa utmaningar ger känslor av obehag, närapå ångest och andra utmaningar ger energi?

Psykologen Mihaly Csíkszentmihályi presenterade en teori att när både skicklighet och utmaning infinner sig kommer vi att känna ett "flow". Att vara i ett "flow" beskriver han som att vara helt involverad i en aktivitet för aktivitetens skull. Vårt ego lämnar oss. Tiden flyger iväg och alla tankar och handlingar verkar följa ett naturligt flöde.

Enkelt förklarat innebär nedanstående bild att när vi både saknar skicklighet och utmaningen är låg kommer apati att infinna sig. Om du har en låg utmaning och din skicklighet är hög kommer du att känna leda. När både utmaningen och skickligheten infinner sig kommer vi att hamna i flow.

Skarmavbild 2016-08-24 kl. 11.25.52

Hur vet du när du upplever flow? Csikszentmihalyi identifierat 10 upplevelser kommer med tillståndet av att vara i flow:

 • Att ha en klar uppfattning om vad vi vill uppnå.
 • Att kunna koncentrera oss under en längre tidsperiod.
 • Att släppa känslan av självmedvetenhet.
 • Tiden flyger iväg
 • Upplevelse av balans mellan förmåga och utmaning.
 • En känsla av att ha kontroll över situationen.
 • En känsla av att aktiviteten i sig är givande.
 • Glömmer bort kroppsliga behov.
 • Att vara helt absorberad i själva aktiviteten.

Kom ihåg att dessa faktorer inte nödvändigtvis behöver vara på plats för du ska få uppleva flow. Men du kommer att uppleva många av dem när flowet uppstår.

Du känner säkert igen dig och kan minnas situationer när du har känt dessa känslor. Frågan är, hur ska vi göra för att uppleva det igen?

Tre tips som ökar dina chanser att hamna i Flow:

 1. Ha ett tydligt mål. Det är nära på omöjligt att hamna i flow om vi inte vet vilka resultat vi strävar efter att nå. Läs mera om att sätta mål här
 2. Skapa en miljö som ger förutsättningar för att vara i flow. Om du ständigt blir störd av annat kommer det att störa din process och du kommer att uppleva mer frustration än flow. Säkerställ att du får arbeta koncentrerat.
 3. Se över dina resurser. Vad behöver du för att lyckas? Vem behöver du hjälp från? Definiera dina behov och uttala dem.

Extended DISC Consulting

Extended DISC Consulting bedriver verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Förutom de konsulter/coacher som jobbar på Extended DISC Consulting har vi väl utvecklade samarbeten med ett stort antal partners med spetskompetens.

Vi har många års erfarenhet av coaching, handledning, ledarskap och utbildning, både i rollen som utbildningsbolag och som renodlade coacher med uppdrag för utveckling av individer, team och organisationer hos kunder. Extended DISC Consulting har under flera år certifierat Extended DISC användare och coacher.

dreamstime xs 31206685

På Extended DISC Consulting hjälper vi nyckelpersoner, chefer, team och organisationer att utvecklas och att skapa sin egen framgång genom att agera på framtiden istället för att reagera på historien. Genom att utveckla individen i att utvecklas äger individen sin egen framgång över tid.

Hos oss är du och din verksamhet i fokus! Genom våra företagsanpassade tjänster erbjuder vi dig och din organisation heltäckande och proaktiva verktyg för att skapa den framtid och de resultat som du önskar. Samtidigt fokuserar vi på det moderna och goda medarbetar- och ledarskapet, där delaktighet är ett ledord.

Med Extended DISC Consulting får medarbetare, ledare, team och organisationer utvecklas och skapa sin egen framgång genom att agera på framtiden istället för att reagera på historien. Historien använder vi för analys och för att tillvarata erfarenheter. Genom att utveckla individen i att utvecklas äger individen sin egen framgång över tid.

Vår teoretiska plattform utgår från det coachande perspektivet där vi sätter dig i fokus för att du skall skapa de bästa förutsättningarna att nå dina och organisationens mål.

ICC logo ma eVi utgår från ICC:s etiska riktlinjer och standards. Det pedagogiska upplägget har fokus på att lära genom en blandning av teori, reflektion och praktisk erfarenhet. Dina och organisationens mål är i fokus.

Våra arbetsmetoder och pedagogik utvecklas i samspel med dig utifrån specifika och unika behov. Utmaningar och möjligheter hanteras i samspel, där vi uppmuntrar dig att själv söka svaren. Vi har fokus på att du ska lära genom en blandning av teori, reflektion och praktisk erfarenhet. Programmen är en process där dina mål är i fokus och vi utgår ifrån dina kärnvärderingar och din identitet. Genom tydliga verktyg ger vi dig möjlighet att pröva nya vägar till utveckling och respekterar den värdefulla delen av dina erfarenheter.

Extended DISC Consulting:s utvecklingsprogram bygger på en stark etisk grund, som skapar kraftfulla och varaktiga resultat åt organisationen och dig personligen. Programmen skall stödja dig att tydliggöra alla dina talanger samt använda dem på ett medvetet och effektivt sätt.

Övningarna har en betoning på att leda till varaktig och önskvärd förändring och utveckling som dessutom leder till konkret handling.

Samtliga Extended DISC Consulting:s utvecklingsprogram är anpassade för att lätt kunna implementeras i organisationers interna processer och utvecklingsprogram. Samtliga delar i programmen är anpassade för ett tätt samarbete med interna resurser i organisationen. Extended DISC Consulting:s ambition är att samtliga delar skall vara lättillgängliga och ägas av dig och din organisation. Detta för att all utveckling skall stanna kvar i organisationen över tid.

Kontakta Carita via telefon 0706-360 162 eller via mail Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den