Följ oss!

Besök oss på Facebook     linkedin-logo

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna på det sätt du tycker är bekvämast.

Skicka mail
Eller ring 0706-360 162

 

Intuition & metaforer är ledningsverktyg PDF Skriv ut Skicka sidan

dreamstime xs 39226924Intuition kommer från latin och definieras av Nationalencyklopedin som "förmåga till omedelbar uppfattning eller bedömning utan (medveten) tillgång till alla fakta; ofta i motsats till logiskt resonerande förmåga". Några hävdar att vår intuition kommer från våra erfarenheter, medan andra hävdar att den kommer från en plats utanför våra egna erfarenheter. De flesta är överens om att vår intuition inte kommer från vår reflektion, utan sker på ett plan utanför denna.

Psykologen Carl Jung menade att intuitionen inte beskriver någonting som strider mot förnuftet, men ligger utanför förnuftets räckvidd. Du har säkert upplevt situationer där intuitionen varit avgörande och du hade en känsla av att du visste vad som borde göras utan att förnuftet hjälpt till speciellt mycket. Förnuftet sa en sak men du hade en malande känsla om att du borde göra tvärtom.

Vi besitter alla en förmåga att använda vår intuition, även om vi använder den olika mycket. Intuitionen är en egenskap du kan och bör använda dig av i ditt ledarskap.

Intuition som ledarskapsverktyg
För att kunna använda intuition som färdighet inom ledarskap bör vi tänka på tre saker:

 1. Träna på vår förmåga att presentera vår intuitiva tanke innan den har blivit tolkad eller granskad. Om vi väntar för länge riskerar vi att tolka och analysera sönder det vi förnimmer.
 2. Hålla oss helt neutral till vårt intuitiva uttalande och låta våra kolleger eller vår medarbetare göra vad han eller hon vill med det. Vi är inte emotionellt engagerad i vårt uttalande.
 3. Vi registrerar reaktionen hos den andre. Var det rätt eller fel? Om tilliten är stark kommer personen berätta för oss om uttalandet stämmer eller inte. I vilket fall så ger det personen möjligheten att tänka i andra banor.

Det är alltså viktigt att vi lämnar all önskan om att ha rätt åt sidan.

Vi kan sätta ord åt vår intuition genom att påbörja meningen med:

 • "Jag har en känsla av att..."
 • "Jag har en magkänsla om att..."
 • "Jag upplever att..."
 • "Plötsligt fick jag en bild av att..."

Vi kan träna upp vår intuition på flera olika sätt. Här kommer några exempel:

 • Tala med barn.
 • Lyssna djupare utan att analysera det som sägs, känn efter istället.
 • Lämna vår inre dialog.
 • Slappna av.
 • Försöka att uppmärksamma våra inre bilder.

Ju mera vi använder vår intuition desto mera kommer vi att lära oss att använda den som en färdighet i vårt ledarskap. För att öva upp vår intuition behöver vi öva upp vår förmåga att lyssna på andra. Ofta lyssnar vi mera på våra egna åsikter om det som sägs än på det personen faktiskt säger, vilket innebär att vi lyssnar mera på oss själva och våra gamla föreställningar än på personen och vad han eller hon har att säga.

Läs om konsten att lyssna del 1

Läs om konsten att lyssna del 2

Metaforer
dreamstime xs 41418142Metaforer är våra mentala bilder. Metaforer ger oss även nya perspektiv då vi kan se saker och ting lite mera utifrån. Vi beskriver en upplevelse mera än en händelse.

Vissa av oss använder oss mera av metaforer än andra. Garanterat har vi gemensamma metaforer på vår arbetsplats. Dessa har blivit en tolkning av våra gemensamma upplevelser. Men alltför ofta tar vi för givet att en metafor faktiskt innebär samma sak för oss som för andra. Vad innebär det när vi ska peka med hela handen i en omorganisation? Vad är det vi ska ta höjd för egentligen? Hur ska vi egentligen göra när vi stretchar visionen? Och varför ska den stretchas?

Diskussionerna blir väldigt intressanta när vi ifrågasätter metaforer och ställer frågor kring dem. För att kunna göra detta behöver vi en hög nivå av självkännedom och öppenhet i gruppen.

Läs mera om öppenhet i team här

Läs mera om självkännedom i team här

Har vår kollega eller medarbetare en vilja att använda metaforer så kommer vi att ha stor användning av dessa. Kanske finns lösningen och svaret till en komplex fråga i metaforen som personen använder för att beskriva situationen. Personens uttalanden kan låta på olika vis:

 • "Jag har hundra bollar i luften"
 • "Jag håller på att sprängas"
 • "Jag är på väg att köra fast"
 • "Jag är på fel plats i livet"
 • "Jag sitter fast i lera"
 • "Jag snurrar runt som i en dimma"

Vi kan välja att använda personens metaforer för att göra våra frågor än mera kraftfulla:

 • Vilka bollar vill du plocka ner först?
 • Vad är det som håller ihop dig nu?
 • Beskriv vägen du kör på?
 • Vilken plats skulle du vilja vara på?
 • Hur kan du få fast mark under fötterna?
 • Vad krävs för att dimman ska lätta?

Extended DISC, intuition och metaforer
Extended DISC erbjuder verktyg som utvecklar öppenhet i team och självkännedom för medarbetaren. Extended DISC teamprofil är uppbyggd för att utveckla team. Du väljer själv hur mycket och vilken information du vill ha med i profilen. Extended DISC erbjuder även möjligheten att utforska skillnader och olika specifika beteendekompetenser som finns i teamet. Du kan även välja att ta med teamroller, som beskriver teammedlemmarnas olika roller i teamet.

Vi lyssnar alla på olika sätt och vi har alla olika förutsättningar för att lyssna. Extended DISC hjälper oss att förstå våra naturliga mönster i lyssnande och därmed kan vi utveckla strategier för att lyssna och kommunicera. Extended DISC personprofil ger medarbetaren en ökad självkännedom och verktyg att utveckla sin förmåga att lyssna.

Extended DISC Consulting

Extended DISC Consulting bedriver verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Förutom de konsulter/coacher som jobbar på Extended DISC Consulting har vi väl utvecklade samarbeten med ett stort antal partners med spetskompetens.

Vi har många års erfarenhet av coaching, handledning, ledarskap och utbildning, både i rollen som utbildningsbolag och som renodlade coacher med uppdrag för utveckling av individer, team och organisationer hos kunder. Extended DISC Consulting har under flera år certifierat Extended DISC användare och coacher.

dreamstime xs 31206685

På Extended DISC Consulting hjälper vi nyckelpersoner, chefer, team och organisationer att utvecklas och att skapa sin egen framgång genom att agera på framtiden istället för att reagera på historien. Genom att utveckla individen i att utvecklas äger individen sin egen framgång över tid.

Hos oss är du och din verksamhet i fokus! Genom våra företagsanpassade tjänster erbjuder vi dig och din organisation heltäckande och proaktiva verktyg för att skapa den framtid och de resultat som du önskar. Samtidigt fokuserar vi på det moderna och goda medarbetar- och ledarskapet, där delaktighet är ett ledord.

Med Extended DISC Consulting får medarbetare, ledare, team och organisationer utvecklas och skapa sin egen framgång genom att agera på framtiden istället för att reagera på historien. Historien använder vi för analys och för att tillvarata erfarenheter. Genom att utveckla individen i att utvecklas äger individen sin egen framgång över tid.

Vår teoretiska plattform utgår från det coachande perspektivet där vi sätter dig i fokus för att du skall skapa de bästa förutsättningarna att nå dina och organisationens mål.

ICC logo ma eVi utgår från ICC:s etiska riktlinjer och standards. Det pedagogiska upplägget har fokus på att lära genom en blandning av teori, reflektion och praktisk erfarenhet. Dina och organisationens mål är i fokus.

Våra arbetsmetoder och pedagogik utvecklas i samspel med dig utifrån specifika och unika behov. Utmaningar och möjligheter hanteras i samspel, där vi uppmuntrar dig att själv söka svaren. Vi har fokus på att du ska lära genom en blandning av teori, reflektion och praktisk erfarenhet. Programmen är en process där dina mål är i fokus och vi utgår ifrån dina kärnvärderingar och din identitet. Genom tydliga verktyg ger vi dig möjlighet att pröva nya vägar till utveckling och respekterar den värdefulla delen av dina erfarenheter.

Extended DISC Consulting:s utvecklingsprogram bygger på en stark etisk grund, som skapar kraftfulla och varaktiga resultat åt organisationen och dig personligen. Programmen skall stödja dig att tydliggöra alla dina talanger samt använda dem på ett medvetet och effektivt sätt.

Övningarna har en betoning på att leda till varaktig och önskvärd förändring och utveckling som dessutom leder till konkret handling.

Samtliga Extended DISC Consulting:s utvecklingsprogram är anpassade för att lätt kunna implementeras i organisationers interna processer och utvecklingsprogram. Samtliga delar i programmen är anpassade för ett tätt samarbete med interna resurser i organisationen. Extended DISC Consulting:s ambition är att samtliga delar skall vara lättillgängliga och ägas av dig och din organisation. Detta för att all utveckling skall stanna kvar i organisationen över tid.

Kontakta Carita via telefon 0706-360 162 eller via mail Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den