Följ oss!

Besök oss på Facebook     linkedin-logo

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna på det sätt du tycker är bekvämast.

Skicka mail
Eller ring 0706-360 162

 

Ge inte upp dina nyårsmål - vecka 3 PDF Skriv ut Skicka sidan

Har ditt mål ett värde?

Tredje steget i processen att nå dina mål är att utforska värderingar. Vilket värde har ditt mål för dig? Denna vecka fortsätter vi att ta dig ta dig genom en målprocess som fungerat för hundratals av våra kunder.

Vecka ett skrev vi om hur du utforskar nuläget eller problemet. Läs nyhetsbrevet om nuläge här. Andra veckan i denna serie gav vi dig kompetens kring att sätta mål och strategier att uppnå dem. Läs nyhetsbrevet mål och vision här. Varje vecka kommer vi genom vårt nyhetsbrev att presentera både verktyg och teorier kring hur vi kan nå våra mål.

Vecka 3 - Värderingar

Värderingar talar om för oss vad sodreamstime xs 65223502m är viktigt och vilka vi är. De beskriver inte vilka vi vill vara eller vilka vi tror att vi behöver vara utan vilka vi är. Våra värderingar är som en kompass som pekar ut vilket liv vi vill leva och hur vi vill leva det. Genom att ständigt respektera våra värderingar blir livet mera meningsfullt.

Genom att ha tydlig bild av våra kärnvärderingar blir beslut i livet enklare och resultatet av våra handlingar får ett större värde. Det betyder att de mål som är kopplade till våra värderingar får ett större värde för oss.

Värderingar brukar uttryckas i abstrakta termer som:

 • Ärlighet
 • Lycka
 • Lugn
 • Glädje
 • Stolthet
 • Delaktighet
 • Utveckling
 • Frihet
 • Integritet
 • Mod
 • Frid
 • Vitalitet

Även om vi kan lista många värderingar är det mindre kraftfullt att välja värderingar från en lista, valet blir lätt ett intellektuellt val och valet utgår från vilka värderingar som är socialt accepterade och anses vara "bra värderingar" i den miljö eller kultur vi befinner oss i.

Vad är värderingar?

Våra värderingar driver oss mot våra mål. Det är våra värderingar som ger oss bränsle att ta oss från nuläge till önskat läge.

Värderingar är som ledstjärnor i våra liv. Våra värderingar påverkar våra val, vårt beteende och våra handlingar.

Värderingar kan delas in i fyra delar (Rokeach, 1976):

 • Vägvisare för våra handlingar, åsikter och attityder.
 • Plan för konfliktlösning och beslut – vad ska vi välja och hur vill vi lösa våra konflikter.
 • Motivation – värderingarna är drivkraften bakom vårt beteende.
 • Grundpelare för självkänsla – värderingarna hjälper till att upprätthålla och öka vår självkänsla.

Varför skall vi kartlägga värderingar?

När vi agerar i strid med våra värderingar kan vi känna en känsla av obehag. Vi kan till och med gripas av existentiella konflikter i vårt inre. Vi känner att den vi vet, gör och känner inte är i resonans och även om känslan kan vara omedveten påverkar den oss negativt. För att kompensera detta försöker vi att återskapa vår inre balans (Bråten, 1998).

En teori, skapad av Fritz Heider (1946), kallas för balansteorin. Denna teori beskriver hur vi, när vi kommer i konflikt med oss själva eller vår omgivning, snabbt agerar för att återskapa den inre balansen och förklara vårt agerande, våra val och försöker övertala andra eller oss själva.

Ju mera kontakt vi har med våra inre kärnvärderingar desto mera kommer vi att vara i balans med våra val och vårt agerande, detta innebär att vi inte behöver skapa processer för att återskapa den inre balansen. I denna process växer även vår självkänsla. Läs vårt tidigare nyhetsbrev om självkänsla och värderingar.

Värderingar säkerställer att vi lever ett liv som ger oss mening och att vi navigerar på ett vis som stämmer med våra kärnvärderingar skapar mera harmoni.

När vi står inför viktiga val, utmaningar eller försöker motivera oss själva kommer värderingarna att vara till stor hjälp.

Våra värderingar visar sig i våra handlingar.

Våra värderingar är orsaken till att vi gör det vi gör och vill ha det vi vill ha.

Våra värderingar har ingen vikt i det jag säger utan i mina handlingar.

Tänk på att...

 • Det finns inga dåliga värderingar.
 • Värderingar är inte logiska. De beskriver vilka vi är och människan är inte en logisk varelse.
 • Kärnvärderingar är ofta samma oavsett sammanhang.
 • Skapar våra mål.

Värderingsbaserat ledarskap

Som ledare har vi den stora förmånen att påverka människor. Frågan är hur du vill påverka, på ett bra eller ett dåligt sätt?

Harry M. Jansen Kraemer, som är professor i ledarskap och strategi vid Northwestern University, har sammanfattat ledarskapets fyra principer.
Han menar att goda ledare har vissa egenskaper som kanske inte i första hand lärs ut på skolor. Dessa egenskaper föds ur ett förhållningssätt.

När vi har en förmåga och tar oss tid att reflektera över oss själva skapas ett värderingsstyrt ledarskap. När vi reflekterar ställer vi oss frågor som ger oss kännedom om våra värderingar, vilka vi är och vad som är viktigt för oss.

Läs mera om värderingsbaserat ledarskap här

Verktyg 1 – Utforska dina värderingar

Ett av sätten att utforska sina värderingar är att:

 1. Sätt upp ett mål. Det blir enklare för dig att hitta värderingarna om du utgår från ett långsiktigt mål, 10 år.
 2. Affirmera kring målet. Detta betyder att du skriver ner en berättelse om hur livet är när du har nått målet. Försök att beskriva detaljer som miljöer, stämningar, känslor och allt annat som kommer upp i tanken. Var inte rädd för att drömma stort
 3. När du upplever att du har en levande bild av målet ställer du frågan, "vad ger det mig?".

Ladda ner ditt verktyg

Verktyg 2 - Negativ händelse

Även om vi inte har en tydlig bild av våra värderingar kan vi känna en känsla av obehag när vi går emot våra värderingar. Starka negativa känslor uppstår inom oss och genom att utforska dem kan vi se vad vi önskar för känsla istället. Gör övningen i fyra steg:

 1. Beskriv en negativ händelse. Beskriv vad som hände när den negativa känslan uppstod
 2. Beskriv den känslan du upplevde. Känn på de känslor som uppstår när du beskriver händelsen.
 3. Vad är motsatsen till den känslan? Beskriv känslan som är motsatsen till den negativa känslan.
 4. Vilka värdeord kopplar du till den positiva känslan?

Ladda ner ditt verktyg

Vill du veta mera om hur du kan arbeta med värderingar och Extended DISC i er organisation? Tveka inte att kontakta Carita via telefon på 0706- 360 162 eller via mail Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den .

Extended DISC Consultingdreamstime xs 68591058

Hos oss är du och din verksamhet är i fokus! Genom våra företagsanpassade tjänster erbjuder vi dig och din organisation heltäckande och proaktiva verktyg för att skapa den framtid och de resultat som du önskar. Samtidigt fokuserar vi på det moderna och goda medarbetar- ledarskapet där delaktighet är ett ledord. Vi har genom åren arbetat med stora och små organisationer för att stödja dem att arbeta med värderingar.

Med Extended DISC Consulting får medarbetare, ledare, team och organisationer utvecklas och skapa sin egen framgång genom att agera på framtiden istället för att reagera på historien. Historien använder vi för analys och för att tillvarata erfarenheter. Genom att utveckla individen i att utvecklas äger individen sin egen framgång över tid.

Läs mera här