Följ oss!

Besök oss på Facebook     linkedin-logo

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna på det sätt du tycker är bekvämast.

Skicka mail
Eller ring 0706-360 162

 

Ge inte upp dina nyårsmål - vecka 6 PDF Skriv ut Skicka sidan

dreamstime xs 45779562Om du vill förstå, handla!

Nu har vi skrivit om nyårsmål i 6 veckor. Så här långt har vi skrivit om problemformulering, sätta ett mål, värdet med målet och begränsande övertygelser som hindrar oss från att gå från ord till handling och kraftfulla övertygelser och resurser som stödjer oss att handla. Till höger hittar du länkar till alla våra tidigare nyhetsbrev som tar dig genom processen.

Denna vecka ska vi gå från ord till handling. Hur lägger vi upp effektiva handlingsplaner?

Vecka 6 - Handlingsplan

Handling och inlärning i kombination är en av nycklarna till utveckling och ger oss möjlighet att nå våra mål. Att handla är att göra och inlärning är kopplat till att vara. Handling utan inlärning kan upplevas som meningslös och den stora inlärningen kommer först när vi handlar efter våra nya kunskaper.

Det är stor skillnad på att förmå och kunna å ena sidan och att önska och vilja å andra sidan. Förmå och kunna handlar om färdigheter och förmåga. Önska och vilja är kopplade till vår lust och våra behov. (Kaufmann och Kaufmann, 1996)

För många av oss är steget mellan ord och handling stort och motivation är det som flyttar oss individer från tanke till handling. Från våra tidigare nyhetsbrev i den här serien har du ett antal verktyg som kan hjälpa dig till att gå från ord till handling och agera utifrån det du lärt.
David McClelland, vid Harvard University, har delat in våra prestationsbehov i två olika delar:

  • Hopp om framgång.
  • Rädsla för nederlag.

I sin teori förklara McClelland att en människa i en prestationssituation dras mellan dessa två krafter: hoppet om framgång och rädsla för att misslyckas.

Hur vi hanterar situationen kan påverkas av vilket värde utmaningen har för oss som individer. Känner vi ett starkt värde så kommer rädslan att minska och önskan att lyckas får mera utrymme och vi får energi att klara större utmaningar. Därmed är kopplingen mellan värderingar och handling central. Läs mera om värderingar här. Varje handling kan kopplas till individens kärnvärderingar.

Verktyg 1 – Prioriteringar
Att kunna prioritera är för många en utmaning idag. För att kunna arbeta med handlingsplaner behöver vi ofta stärka vår förmåga att prioritera. Vi behöver beskriva vilka vinster det ligger i att prioritera vår handlingsplan och även tvärtom, vilka förluster ligger det i att prioritera bort handlingsplanen. Varje gång vi säger nej till någonting säger vi även ja till någonting och tvärtom. Ladda ner ditt prioriteringsverktyg här.

Ladda ner ditt verktyg här.

Verktyg 2 – Personligt ansvar
Det finns bara en person som kan ansvara för "kvaliteten" på det liv vi lever. Vi behöver i möjligaste mån ta 100 % ansvar för det som händer i våra liv. Du behöver ge upp alla dina ursäkter;
Ge upp alla dina offerhistorier/anledningar till att du inte kan och all skuld du lägger på omgivningen.
YH + E = R
Yttre Händelse + Eget agerande = Resultat
Du har två grundläggande val:

  • Du kan skylla Yttre Händelsen (YH) för din brist på Resultat (R).
  • Du kan förändra ditt Eget agerande (E) på Yttre Händelsen (YH) tills du får det Resultat (R) du önskar.

Ladda ner ditt verktyg här.

Verktyg 3 - Långsiktig handlingsplan

Att göra en långsiktig handlingsplan stödjer dig att överkomma hinder, säkerställa att värderingarna är med på hela resan samtidigt som du skapar en konkret plan med konkreta handlingar som är tidsatta.

Ladda ner dina instruktioner här.

Verktyg 4 - Aktiva 5:an

Nyckeln till handling och inlärning är att ta ett myrsteg i taget, men flera om dagen. Många planer går i stöpet då vi tar så stora steg att vi storknar efter ett par tre stycken.
Aktiva femman är ett kraftfullt verktyg som stödjer dig att hålla fokus på handling.
En av nycklarna för att nå mål är aktiviteter, konsekvent fokus på aktiviteter. Med aktiva 5:an kommer du att skapa fokus på dina aktiviteter. Att varje dag ha fem aktiviteter som skall ta dig närmare ditt mål kommer att sätta din process i rörelse. Du kommer att bli förvånad!

Ladda ner ditt verktyg här.


Extended DISC och handling

Extended DISC kan ge dig både självkännedom och verktyg att skapa kraftfull handling i en organisation. Genom att förstå hur vi ser på handling och vilka verktyg vi behöver kan vi enklare ta oss igenom handlingsplaner.

Vill du veta mera om hur ni skapar kraftfulla handlingsplaner och använder Extended DISC i er organisation? Tveka inte att kontakta Carita via telefon på 0706- 360 162 eller via mail Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den .

Nedan ser du en övergripande sammanfattning av hur de olika profilerna ser på handling.

Skarmavbild 2017-02-15 kl. 10.00.50

Extended DISC Consulting

dreamstime xs 68590961Hos oss är du och din verksamhet är i fokus! Genom våra företagsanpassade tjänster erbjuder vi dig och din organisation heltäckande och proaktiva verktyg för att skapa den framtid och de resultat som du önskar. Samtidigt fokuserar vi på det moderna och goda medarbetar- ledarskapet där delaktighet är ett ledord. Vi har genom åren arbetat med stora och små organisationer för att stödja dem att arbeta med värderingar.

Med Extended DISC Consulting får medarbetare, ledare, team och organisationer utvecklas och skapa sin egen framgång genom att agera på framtiden istället för att reagera på historien. Historien använder vi för analys och för att tillvarata erfarenheter. Genom att utveckla individen i att utvecklas äger individen sin egen framgång över tid. Läs mera här.