Följ oss!

Besök oss på Facebook     linkedin-logo

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna på det sätt du tycker är bekvämast.

Skicka mail
Eller ring 0706-360 162

 

Rädsla för att lyckas eller misslyckas PDF Skriv ut Skicka sidan

Rädsla för att misslyckas

dreamstime xs 46960494Många av oss har säkert upplevt rädsla för att misslyckas. Kanske vi har varit så rädda att vi faktiskt låtit bli att ens försöka. Rädslan att misslyckas kan stoppas oss att röra oss framåt i livet.

Upplevelsen av misslyckande skiljer sig från en person till en annan. Hur vi ser på en situation grundar sig mycket på våra erfarenheter, värderingar och övertygelser. En situation som kan ses som ett misslyckande för en person kan ses som en möjlighet till utveckling av en annan.

Vår rädsla för framgång kan visa sig på många sätt:

 • Vi är tveksamma för att prova nya saker eller anta nya utmaningar
 • Vi skjuter upp saker
 • Vi använder negativa tankar som, "Jag kommer aldrig att lyckas." eller "Jag är inte tillräckligt smart för det jobbet."
 • Vi testar bara det vi vet att vi kommer att lyckas med till 100%

Det finns en rad olika verktyg för att möta sin rädsla för misslyckanden. I detta nyhetsbrev vill vi lyfta fram värdet av våra tidigare misslyckanden.

Genom att ge våra tidigare misslyckanden ett nytt perspektiv kan vi lära oss att alla erfarenheter ger en möjlighet till utveckling. Kanske kommer du fram till att dina största misslyckanden faktiskt har varit dina bästa nycklar till framgång.

Ladda ner ditt verktyg här

Rädsla för att lyckas

Även rädsla för framgång är vanligt och kan leda till att vi går miste om möjligheter i livet. När vi är för rädda för att ta risker och fullfölja våra mål - vare sig det är medvetet eller undermedvetet - fastnar vi på ett ställe och rör oss varken framåt eller bakåt.

Vad är rädsla för framgång? Hur vet vi att vi har det? Kan vi övervinna den?

Psykolog Matina Horner beskrev rädslan för framgång i början av 1970-talet. Hon menade att denna rädsla uppstod främst hos kvinnor. Sedan dess är de flesta forskare och psykologer överens om att rädsla för framgång existerar hos både män och kvinnor.

Rädsla för framgång liknar rädsla för misslyckande. Många av symptomen är lika och båda rädslorna håller dig tillbaka från att uppnå dina drömmar och mål.

Tecken på rädsla för framgång

För de flesta av oss är rädslan för framgång omedveten, vi inser inte att den håller oss tillbaka.

Signaler på rädsla för framgång:

 • Vi känner oss skyldiga när vi upplever framgång, oavsett hur liten den är, eftersom våra vänner, vår familj eller våra kolleger inte har haft samma framgång.
 • Vi berättar inte för andra om våra prestationer.
 • Vi undviker stora projekt, särskilt projekt som kan leda till erkännande.
 • Vi saboterar för oss själva genom att övertyga oss om att vi inte är tillräckligt bra.
 • Vi känner omedvetet att vi inte förtjänar att njuta av framgång i våra liv.
 • Vi tror att, om vi lyckas, inte kommer att få behålla det vi uppnått

Möjliga orsaker till rädsla för framgång

 • Vi fruktar vad framgång kommer att medföra – nya fiender, ensamhet, längre arbetstider mm.
 • Vi är rädda för att ju högre vi klättrar i livet, desto hårdare kommer vi att falla om vi gör ett misstag.
 • Vi fruktar att få kritik som vi kan bemöta.
 • Vi fruktar att våra relationer kommer att drabbas om vi blir framgångsrika, att våra vänner och vår familj kommer att reagera med svartsjuka och cynism.

Övervinna rädsla för framgång

Du kan använda flera olika strategier för att övervinna din rädsla för framgång. Den goda nyheten är att ju mer du möter dina rädslor, tar upp dem till ytan och analyserar dem rationellt, desto mer kommer troligen rädslorna att försvagas.

Då många av våra rädslor för framgång grundar sig på våra begränsande övertygelser kan ett sätt vara att utmana våra tankemönster. Läs mera om övertygelser här.

Ställ frågor

Du kan även ställa ett antal frågor till dig själv och därmed möta och hantera dina rädslor:

 • Hur tror jag att mina vänner och min familj kommer att reagera om jag uppnår detta mål?
 • Hur kommer mitt liv att förändras?
 • Vad är det värsta som kan hända om jag uppnår detta mål?
 • Vad är troligen det bästa som kan hända?
 • Vad är jag rädd för?
 • Hur kan jag öka min motivation att nå detta mål
 • Vad gör jag för närvarande för att sabotera för mig själv?
 • Hur kan jag stoppa detta beteende?