Följ oss!

Besök oss på Facebook     linkedin-logo

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna på det sätt du tycker är bekvämast.

Skicka mail
Eller ring 0706-360 162

 

Rekrytering är en viktig process PDF Skriv ut Skicka sidan

Att genomföra en lyckad rekrytering är viktigt för att företaget eller organisationen ska kunna arbeta med sin vision och nå sina mål samtidigt som de förmedlar de värderingar som kännetecknar organisationen. Att dessutom misslyckas i en rekrytering är kostsamt och borde ses som en affärs- eller verksamhetsrisk.
Extended DISC har verktyget som följer dig genom hela processen. Oavsett vilken rekryteringsprocess ni har är Extended DISC så pass flexibelt att det med stor sannolikhet passar in. Nedan beskriver vi en process i fyra steg som säkerställer många delar för en lyckad rekrytering.

Skarmavbild 2014-01-24 kl. 11.37.42

 

 

Steg 1 - Förberedelse


Skarmavbild 2014-01-24 kl. 11.43.34Rekryterarens profil
För att vi ska kunna vara objektiva behöver vi ha god självkännedom. En rekryterare med god självkännedom har större förmåga att se sin egen del i rekryteringsprocessen och kan med större sannolikhet justera sitt eget beteende och bli medveten om de filter som står i vägen för en objektiv bedömning av de sökande.
Rekryterarens egen profil kan även påverka texterna i annonsen samt valet av media för annonsen. Extended DISC har skapat en profil som hjälper rekryteraren att utveckla sin självkännedom.

 

 

Steg 2 - Inventering


Företagets värderingar
Då våra värderingar speglar av sig i våra beteenden är en inventering av organisationens gemensamma värderingar och det önskade beteendet kopplat till dem nödvändig. Med Extended DISC kan du välja mellan 700 olika beteendekompetenser som speglar det naturliga beteendet.

Rollbeskrivning
Genom att skapa en profil som belyser de beteenden som är önskvärda hos kandidaterna kan du med lätthet välja de kandidater som har de beteenden som rollen kräver. Du kan även jämföra de sökandes resultat med de krav som ställs i rollbeskrivningen.

Skarmavbild 2014-01-24 kl. 11.45.30

Teamet
Innan annonsering om den lediga tjänsten görs inte bara en inventering av organisationens mål och värderingar och kravprofil på rollen utan även en inventering av teamet. Vi frågar oss hur de övriga teammedlemmarna arbetar och vad som behövs i teamet för att det skall bli mera effektivt. Läs mera om Extended DISC teamprofiler i vårt förra nyhetsbrev. Klicka här

 

 

Steg 3 - Rekrytering

Skarmavbild 2014-01-24 kl. 11.49.03Attrahera
Extended DISC har en lång och bred kunskap om hur vi kommunicerar med olika personer med olika kommunikationsstilar. Vilka budskap ska vi ha? Vilka ord skall betonas? På vilket sätt skall vi skriva en annons för att attrahera just de kandidater vi vill ha till den aktuella tjänsten?
Genom detta har vi inte bara skapat en tydlig bild för oss själva utan fått vissa personer "att känna igen sig" i beskrivningen.

Urval och intervju
Extended DISC är ett flexibelt verktyg. Du kan enkelt anpassa och ändra utformningen av profilen för att undersöka kandidaternas lämplighet samt fokusera intervjun utifrån organisationens mål och värderingar.

Avslag
De flesta arbetssökanden kommer ihåg ett riktigt bra avslag. Många företag investerar stora summor pengar i employee branding. Att få ett avslag som passar den sökandes naturliga kommunikationsprofil sätter spår och skapar en bra bild av företaget. Detta är en viktig del i utvecklingen av varumärket som ofta underskattas.

 

 

Steg 4 - Introduktion


Inlärningsstil
Att få de bästa förutsättningarna när man är ny på arbetet sparar mycket energi och pengar. Genom att arbeta med Extended DISC kan både den nyanställde få en tydlig bild av sina behov samtidigt som chefen kan erbjuda rätt resurser för att den nyanställde skall finna sig till rätta i sina arbetsuppgifter så snabbt som möjligt.

Skarmavbild 2014-01-24 kl. 11.49.50

Idealchef
Vi talar mycket om situationsanpassat ledarskap. Genom att även addera individanpassat ledarskap kan vi med lätthet anpassa vår ledarstil, inte bara till situationen, utan även till individen. Med hjälp av Extended DISC kan du se vilken typ av ledarskap som passar just för den här personen.

Skarmavbild 2014-01-24 kl. 11.51.22

Utveckla, motivera och behålla
Genom att vara motiverade utvecklas vi snabbare och vi upplever att vi trivs bättre på arbetet. Extended DISC erbjuder djup inventering av motivationsfaktorer.

Skarmavbild 2014-01-24 kl. 11.53.34

 

 

© 2018. Extended DISC Sverige