Följ oss!

Besök oss på Facebook     linkedin-logo

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna på det sätt du tycker är bekvämast.

Skicka mail
Eller ring 0706-360 162

 

Vad är egentligen skillnaden mellan självkänsla och självförtroende? PDF Skriv ut Skicka sidan

Många av oss har hört talas om att det är skillnad på självkänsla och självförtroende. Vissa av oss vet att självförtroende är det jag gör och självkänsla är den jag är. När vi träffar våra deltagare och klienter ställer vi alltid frågan om vad som är skillnaden på självkänsla och självförtroende. Vissa kan svara just med beskrivningen ovan, andra har hört uttrycket men känner inte till skillnaden. När vi sedan frågar vad man behöver göra för att skapa både gott självförtroende och god självkänsla upplever vi att svaret inte är givet.

dreamstime xs 53610764Självförtroende

Ordet självförtroende innehåller två ord; själv och förtroende. Att ha ett gott självförtroende innebär att jag har förtroende till mig själv och min förmåga att klara av och att göra saker. Vårt självförtroende är oftast mätbara prestationer, såsom betyg, referenser, resultat, CV, meriter mm.

Våra prestationer mäts ofta i sammanhang som skolan, jobbet, tävlingar och sociala sammanhang. Då våra prestationer skiftar från gång till gång kan även vårt självförtroende skifta. Om vi mäter hela vårt värde som människor genom våra prestationer kommer vårt upplevda värde som människor att skifta utifrån våra prestationer.

Självkänsla

Vår självkänsla bygger på det värde vi ger oss själva. Teoretiskt kan vi alla ha en god självkänsla då det inte finns någon människa som är mindre värd än någon annan. Men att ha en god självkänsla grundar sig på vår bild av vårt värde. Ett av sätten att träna upp vår självkänsla är att leva vårt liv enligt vår sanning. Vad är då en sanning? Sanningen är ytterst subjektiv och är därför olika från person till person. Vår egen sanning styrs till stor del av våra värderingar och övertygelser och eftersom vi alla har olika värderingar och övertygelser upplever vi fakta på olika sätt. Men en sak är säker; att leva utifrån våra kärnvärderingar skapar en god självkänsla och ger en känsla av att vi har en tydlig självbild.

Balans ger självtillit

Genom att skapa en balans mellan självförtroende och självkänsla skapar vi självtillit. Med en stark självtillit kommer vi att:

 • Våga försöka
 • Acceptera oss själva
 • Acceptera andra
 • Hantera misslyckanden
 • Utvecklas
 • Lära oss nya saker

I förlängningen skapar en god självtillit även ett starkt självförtroende och en stark självkänsla. Det blir som ett kretslopp.

Skarmavbild 2017-10-25 kl. 08.35.38

Värderingar, nyckeln till självkänsla

Även om vi kan sakna självförtroende inom många områden har de flesta av oss lärt oss att vi kan öva upp vårt självförtroende inom de flesta områden. Tänk dig in i en roll där du känner dig trygg, du kanske är bra på att simma fort, göra felfria bokslut, prata med nya människor eller vara en förälder. Oftast har vi behövt både öva oss och lära oss (läs vårt tidigare nyhetsbrev om utveckling) för att bli duktiga på någonting. På samma sätt kan vi öva och lära för att skaffa oss nya färdigheter.
Men hur tar vi då reda på vilka som är våra sanningar för att förstå våra kärnvärderingar och därigenom utveckla vår självkänsla?

Vad är värderingar?

Skarmavbild 2017-10-25 kl. 08.38.42Våra kärnvärderingar talar om för oss vilka vi är. De talar inte om för oss vilka vi borde vara eller vilka vi tror att vi måste vara. De ger oss en bild av vårt innersta, vårt sanna jag.

Värderingar kan delas in i fyra delar (Rokeach, 1976):

 1. Vägvisare för våra handlingar, åsikter och attityder.
 2. Plan för konfliktlösning och beslut – vad vi väljer och hur vill vi löser våra konflikter.
 3. Motivation – värderingarna är drivkraften bakom vårt beteende.
 4. Grundpelare för självkänsla – värderingar hjälper till att upprätthålla och öka vår självkänsla.

De öppna värderingarna är lätta att sätta ord på. De öppna värderingarna är synliga för oss själva och vår omgivning och är tydliga i vårt beteende och våra yttranden.

Under vattenytan hittar vi de dolda värderingarna. Dessa ligger till grund för vårt handlande och våra motiv, men varken vi eller vår omgivning har en medveten relation till dem.
På samma sätt skulle vi kunna beskriva olika typer av värderingar. Våra kärnvärderingar behöver inte vara exakt desamma som vi uttrycker när vi talar om våra värderingar i relationer eller på arbetet. I princip kan det se ut som bilden visar ovan. Men det viktiga är att våra kärnvärderingar inte kommer i konflikt med våra mera synliga värderingar.

Så hur hänger detta ihop?

Med andra ord blir våra värderingar en kompass för att leva just det liv vi vill leva och detta skapar en tydlig bild av vilka vi är. Med andra ord kan ingen annan tala om för oss att vi får bättre självkänsla genom att vara gladare, modigare och friare. Våra värderingar kanske säger till oss att vi får en starkare självkänsla genom att vara tryggare, ärligare och generösare. Så för att hitta våra värderingar och stärka vår självkänsla behöver vi lyssna inåt, vi hittar aldrig självkänslan utanför oss själva.

Balanseringsmodellen

När vi agerar i strid med våra värderingar kan vi känna en känsla av obehag. Vi kan till och med gripas av existentiella konflikter i vårt inre. Vi känner att det vi vet, gör och känner inte är i resonans och även om känslan kan vara omedveten påverkar den oss negativt. För att kompensera detta försöker vi att återskapa vår inre balans (Bråten, 1998).

En teori, skapad av Fritz Heider (1946), kallas för balansteorin. Denna teori beskriver hur vi, när vi kommer i konflikt med oss själva eller vår omgivning, snabbt agerar för att återskapa den inre balansen och förklara vårt agerande, våra val och försöker övertala andra eller oss själva.

Ju mera vi har kontakt med våra inre kärnvärderingar desto mera kommer vi att vara i balans med våra val och vårt agerande, detta innebär att vi inte behöver skapa processer för att återskapa den inre balansen. I denna process växer även vår självkänsla.

Tänk på att...

 • Det finns inga dåliga värderingar.
 • Värderingar är inte logiska.
 • De beskriver vilka vi är och människan är inte en logisk varelse.
 • Kärnvärderingar är ofta samma oavsett sammanhang.
 • Skapar våra mål.

Kan Extended DISC fixa detta?

Kan Extended DISC ge mig bättre självförtroende och starkare självkänsla? Nej, inget verktyg i världen kan göra det. Ett verktyg är precis vad det heter, ett verktyg.

Extended DISC kan hjälpa oss att utforska oss själva för att ta reda på vad just vi behöver för att bestämma oss, känna motivation, orka anstränga oss och vilka typer av situationer som tar mer eller mindre energi från oss. Att öka vår självinsikt ger oss nycklar att utveckla vårt självförtroende och vår självtillit. Extended DISC kan inte göra jobbet åt dig, men det kan vara en av alla resurser i ditt liv som kan hjälpa dig att utvecklas.

 

 

© 2018. Extended DISC Sverige