Följ oss!

Besök oss på Facebook     linkedin-logo

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna på det sätt du tycker är bekvämast.

Skicka mail
Eller ring 0706-360 162

 

Vem talar jag med PDF Skriv ut Skicka sidan

Alla är säljare

Är alla säljare? Ja! Alla säljer inte saker eller tjänster men alla säljer in idéer, lösningar och du representerar (säljer) in din arbetsgivare, din förening, dina samhällsvärderingar och inte minst dig själv. Därför vågar vi säga att detta nyhetsbrev kan ge alla en möjlighet att utvecklas. Att använda Extended DISC teorin, när vi möter människor och kunder, ger oss en möjlighet att föra fram budskapet på ett sätt som gör att vi väcker intresse hos den vi pratar med. Det handlar inte om olika budskap till olika personer, det handlar om samma budskap som framförs på olika sätt.

Vem talar jag med?

Utifrån Extended DISC teorin kan vi, genom att lyssna på de frågor personer ställer, förstå vilken kommunikationsstil personen har. Detta ger oss en bild av vad personen behöver veta om det vi presenterar. Många gånger svarar vi på frågor som personen inte har ställt.

Fragor

Vad motiverar personen till köp?

Motivation till att köpa skapas då jag som kund upplever att jag har fått svar på mina frågor och jag upplever att jag har ett behov. Vad som avgör om personen köper det du säljer eller säger påverkas även av vilken beteende och kommunikationsprofil personen har:

Skarmavbild 2014-03-04 kl. 09.58.59

Prestation
Enkelhet och snabbhet
Gör honom/henne till en som går i bräschen eller skiljer sig från massan
Bygga status
Möjlighet att vinna
Förmåga att köpa snabbt och gå vidare
Få honom/henne att se stark ut, självständig, en risktagare

 Skarmavbild 2014-03-04 kl. 09.59.06

Erkännande
Popularitet
Synlighet
Känslor
Underhåll/förbättring av atmosfären
Känsla av tillhörighet
Omdömen och referenser
Roligt
Möjlighet att möta nya människor

Skarmavbild 2014-03-04 kl. 10.19.30

Trygghet
Pålitlighet
Trygghet
Underhåll av rådande rutiner och system
Struktur
Rättvisa
Familjeorienterade frågor
Borttagning av hot och osäkerhet

Skarmavbild 2014-03-04 kl. 10.19.38

Logik
Mycket information för att göra ett bra val
Tydlig, hård fakta och detaljer
Faktiska jämförelser
Studier/testresultat
Säkerhet
Trygghet
Tydliga instruktioner

Hur avslutar du en affär?

Nu har du gjort allt rätt. Du har lyssnat till hur personen ställer frågor och därmed fått en bild av vilken kommunikationsprofil personen har, du har justerat din egen kommunikation utifrån vilka behov personen har och du vet även vad som motiverar personen till ett avslut. Hur gör du då ett avslut? Sätten är såklart många, men låt oss presentera några enkla förslag som kan vägleda dig att pröva nya vägar.

Skarmavbild 2014-03-04 kl. 10.51.41

 

 

 

 

 

 

© 2018. Extended DISC Sverige