Samtliga konsulter på Extended DISC Consulting är certifierade coacher via ICC och certifierade användare eller trainers via Extended DISC och FinxS.

 

 logo ICC storLogo-R-color-PNG

FinxS 2017

  

Följ oss!

Besök oss på Facebook     linkedin-logo

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna på det sätt du tycker är bekvämast.

Skicka mail
Eller ring 0706-360 162

 

Extended DISC Kundtjänstutveckling PDF Skriv ut Skicka sidan

dreamstime xs 2494643Vill ni effektivisera kundtjänsten? Det som utmärker ett företag i konkurrensen idag är företagets kundservice. De flesta kompetenser går att köpa in och många företag erbjuder samma tjänster och produkter. Genom att ge en god kundservice utmärker sig företag och skapar kundlojalitet.

Kundservice är en investering som ger stora möjligheter till ökade intäkter samtidigt som det skapar hållbara relationer med kunder. Många företag sätter därför kundtjänsten i centrum och utvecklar strategier för att utbilda personalen och öka kvalitén. Genom en systematisk utveckling skapar man hållbarhet och personalen stannar längre.

Ett professionellt och kundanpassat kundbemötande är helt avgörande för organisationens framtid och tillväxt. Det ställer höga krav på de personer som arbetar med kundservice.

 

Extended DISC Consulting erbjuder ett program som leder till högre kundnöjdhet samt förkortade och effektiva kundsamtal.

Genom att medarbetarna stärker sitt självförtroende och höjer sin självkänsla skapar de en ökad självtillit. Detta leder till att medarbetarna vågar testa nya arbetssätt, förstå sig själva och andra bättre och hanterar sina "misslyckanden" på ett vis som utvecklar dem vidare.

Våra program leder även till att medarbetarna intar en mer säljande inställning. Våra program stärker även det operativa ledarskapet och utbildningsinsatsen kommer att kunna drivas vidare internt av kundtjänstchefer, teamledare eller coacher. Utvecklingen stannar i organisationen.

Vi har lång erfarenhet av att utbilda och utveckla individer. I våra pedagogiska upplägg låter vi individernas olika sätt att lära, genomsyra programmen för att skapa en förståelse för lärandet. Vi blandar konkreta upplevelser, reflektioner, aktivt experimenterande med teorier, processer och konkreta verktyg.

All teori samt alla verktyg kommer att samlas i ett utbildningsmaterial som skall stödja deltagarna i den fortsatta utvecklingen.

Extended DISC Consulting:s program är flexibelt där uppdragsgivaren är med och skapar det slutgiltiga programmet utifrån kundens behov och erfarenheter. Uppdragsgivaren kommer att ges stor möjlighet att diskutera innehållet i utförandet.