Samtliga konsulter på Extended DISC Consulting är certifierade coacher via ICC och certifierade användare eller trainers via Extended DISC och FinxS.

 

 logo ICC storLogo-R-color-PNG

FinxS 2017

  

Följ oss!

Besök oss på Facebook     linkedin-logo

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna på det sätt du tycker är bekvämast.

Skicka mail
Eller ring 0706-360 162

 

Extended DISC Säljutveckling PDF Skriv ut Skicka sidan

dreamstime xs 80144379Extended DISC:s Säljutveckling är anpassade så att uppdragsgivaren med stor lätthet skall kunna peka ut de delar i de olika programmen som tillgodoser behoven i teamet och organisationen. Varje del kan ses som en byggsten, som med lätthet kan brytas loss för att bygga den typ av utvecklingsprogram som skapar störst värde i verksamheten.

 

Tillsammans tittar uppdragsgivaren och Extended DISC Consulting på vilka delar i programmen som både utmanar och ger värden som kan mätas.

Extended DISC:s Säljutveckling är ett verksamhetsbaserat program som tar sin utgångspunkt i verksamhetens vision, mål och verksamhetsplan. Programmet är därmed målorienterat med stort fokus på processorienterad uppföljning för att nå uppsatta mål.

 

Grunderna i de olika momenten är:

  • Självinsikt
  • Förståelse för kundens behov och sätt att kommunicera
  • Strategier
  • Hur använder vi alla våra resurser så effektivt som möjligt

Alla olika säljstilar är gynnsamma i olika situationer. Utbildningen kan, eftersom den bygger tydligt på säljarens självinsikt, byggas ut och följas upp. Vi kan både arbeta i teamet och ha enskilda återkopplingar och coaching vid behov. Säljchefen får en tydlig bild av teamet och vilka utmaningar de enskilda säljarna har. Det gör att ledaren också kan ha rätt säljare på rätt plats. Det vill säga fältsälj, innesälj, försäljning emot specialister eller komplex försäljning. Med andra ord ökar flexibiliteten men också förståelsen för teamets utmaningar.

 

Programmet bygger på en stark etisk grund, som skapar kraftfulla och varaktiga resultat åt individen, teamet och företaget.

Vårt program stödjer teamet och individen att tydliggöra alla sina talanger samt använda dem på ett medvetet och effektivt sätt.

Programmet bygger på aktivt deltagande, sökande efter kunskaper, insikter och förståelse om sig själv och sina möjligheter. Övningarna har en betoning på att leda till varaktig och önskvärd förändring och utveckling som dessutom leder till konkret handling.