Samtliga konsulter på Extended DISC Consulting är certifierade coacher via ICC och certifierade användare eller trainers via Extended DISC och FinxS.

 

 logo ICC storLogo-R-color-PNG

FinxS 2017

  

Följ oss!

Besök oss på Facebook     linkedin-logo

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna på det sätt du tycker är bekvämast.

Skicka mail
Eller ring 0706-360 162

 

Extended DISC Konflikthantering PDF Skriv ut Skicka sidan

dreamstime xs 70103235Extended DISC Consultings:s program för konflikthantering är en strukturerad och effektiv process där vi väver samman konflikthantering med utveckling av kommunikation och coaching. Programmet följer en process med att antal huvudrubriker.

 

Grund och teori

Här börjar förståelsen för kommunikation. Hur skiljer sig min kommunikation och mitt beteende från min personlighet och vad hänger ihop? Här ägnar vi tid åt bakgrunden till modellen och teorin som bygger upp modellen.

 

Självinsikt

Denna del handlar om oss själva. Nu skapar vi en bättre förståelse för vårt grundläggande kommunikations- och beteendemönster. De flesta människor är intresserade av att lära sig mera om sig själva, sitt beteende och sätt att kommunicera. Vill vi förstå andra bättre behöver vi börja resan hos oss själva. Det är först när vi förstår oss själva och våra reaktioner som vi kan förstå andra bättre.

 

Att förstå andra

Självinsikt kan räcka långt när vi vill utvecklas. Men vill vi bli riktigt bra på att utveckla relationer och vårt sätt att kommunicera behöver vi lära oss att känna igen hur andra kommunicerar och vilka drivkrafter som påverkar dem. Vår förmåga att acceptera andras beteende och sätt att kommunicera och samtidigt anpassa vårt sätt att kommunicera är nyckeln till att skapa riktigt goda relationer och samtal.

 

Hinder

Här tar vi reda på vilka kommunikativa hinder som kan uppstå när personer med olika kommunikationsprofiler möts. Vi vill skapa en förståelse för att enkelheten i modellen är det som hjälper till att skapa en förändring. Och att de enklaste metoderna ibland löser de svåraste utmaningarna. Det finns mycket vi kan reta oss på hos andra människor och det finns en hel del som man skulle vilja ändra på hos andra. Men med största sannolikhet ändrar vi inte på en person genom att tycka illa om personens sätt att agera. Ofta har vi svårt för människor då våra värderingar skiljer sig åt. För att förstå andra värderingar måste vi kommunicera. Desto svårare vi har att kommunicera med andra desto svårare har vi att förstå en annan persons värderingar.

 

Kommunikativa strategier

Nu är vi redo att jobba med nycklarna till framgångsrik kommunikation. Nu ska vi göra bra relationer bättre och mindre bra relationer bra. ”Möt andra som du själv vill bli bemött”. Det kanske låter som sunt förnuft, men är det verkligen det? Det finns ju personer som vill ha ett annat bemötande än du. Ska vi vara riktigt ärliga så finns det nog väldigt få som vill bli bemötta precis som du. Under denna del arbetar deltagarna med kommunikationsstrategier utifrån respekt, acceptans, ärlighet, och med att skapa relationer och tillit. Deltagarna får träna på att anpassa sitt beteende och skapa framgångsrika kommunikationsstrategier utifrån de personer de möter och sitt eget sätt att kommunicera.

 

Teori kring konflikter och deras uppkomst

Hur kommer det sig att vi hamnar i konflikter och vad gör vissa konflikter så svårlösta? Vi tittar på vad som händer med människor när de hamnar i konflikt. Vi utforskar vilka känslor som föds när vi är i konflikt och vilka olika typer av arbetsplatskonflikter som finns.

 

Motpart och jag själv

Detta verktyg hjälper oss att titta på konflikten utifrån andra perspektiv än våra egna. Dessa insikter kommer att påverka vårt sätt att se på konflikten. Verktyget används också för att sortera min egen bild av det jag upplever. Det hjälper mig att förstå vad som är bra för mig själv i längden.

 

Målet

Innan vi kan börja sätta en handlingsplan bör vi ha ett konkret mål som alla parter är överens om. Här kopplar vi även målet till företagets övergripande mål och värderingar.

 

Handlingsplan

Nu är det konkret handling som gäller. Vi skapa handlingsplaner riktat mot en tydlig målbild.  Konkreta handlingar föder förändring och därför bör handlingsplanen i detalj beskriva de steg som var och en som är inblandade i konflikten skall ta. Handlingsplanen skall även innehålla flera uppföljningar av både handlingar och resultat.