Samtliga konsulter på Extended DISC Consulting är certifierade coacher via ICC och certifierade användare eller trainers via Extended DISC och FinxS.

 

 logo ICC storLogo-R-color-PNG

FinxS 2017

  

Följ oss!

Besök oss på Facebook     linkedin-logo

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna på det sätt du tycker är bekvämast.

Skicka mail
Eller ring 0706-360 162

 

Extended DISC Ledarutveckling PDF Skriv ut Skicka sidan

Genom en strukturerad affärs- och individanpassad utvecklingsprocess ger vi förutsättningar för ledare att skapa en framgångsrik organisation. Ett utvecklingsprogram där du och din verksamhet är i fokus.

 

Extended DISC chefs- och ledarcoaching är en verksamhetsbaserad coaching och tar sin utgångspunkt i verksamhetens vision, mål och verksamhetsplan. Coachingen är därmed extremt målorienterad med stort fokus på uppföljning för att nå uppsatta mål.

 

Coachingen tar sin utgångspunkt i individen. Och då individen är en resurs på företaget kommer all individens utveckling och framgång få direkt påverkan på verksamheten och förbättra dess resultat.

 

En tydlig grundprocess på 3-6 månader, innehållande 12 möten och varje del i programmet är kopplad till konkreta verktyg. Genom att använda verktygen på sin egen utveckling blir individen kunnig i att kunna använda dem för utveckling av medarbetare och team inom organisationen. På det viset är Extended DISC:s chefscoaching både ett individuellt utvecklingsprogram och ett utvecklingsprogram som ger organisationen ett otal nya styrningsverktyg och processer att använda i den strategiska planeringen och i den dagliga verksamheten.

Förutom en coachingprocess som utgår ifrån individens utmaningar har chefs- och ledarcoachingen även följande huvudteman:

 

 • Kommunikationdreamstime xs 80596915
 • Att sätta effektiva mål
 • Resurser
 • Hantera utmaningar och möta hinder
 • Reflektion och analys
 • Aktiva aktiviteter
 • Motivation
 • Genombrott
 • Ansvar
 • Feedback
 • Övertygelser och föreställningar
 • 360° feedback
 • Beslutsprocesser
 • Transition och övergång
 • Delegering

Extended DISC:s chefscoaching bygger på en stark etisk grund, som skapar kraftfulla och varaktiga resultat åt individen och företaget.

Vår chefscoaching stödjer deltagaren att tydliggöra alla sina talanger samt använda dem på ett medvetet och effektivt sätt både för sig själv och organisationen.

Coaching bygger på aktivt deltagande, sökande efter kunskaper, insikter och förståelse om sig själv och sina möjligheter. Majoriteten av övningarna har en betoning på att leda till varaktig och önskvärd förändring och utveckling som dessutom leder till konkret handling.