Samtliga konsulter på Extended DISC Consulting är certifierade coacher via ICC och certifierade användare eller trainers via Extended DISC och FinxS.

 

 logo ICC storLogo-R-color-PNG

FinxS 2017

  

Följ oss!

Besök oss på Facebook     linkedin-logo

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna på det sätt du tycker är bekvämast.

Skicka mail
Eller ring 0706-360 162

 

Extended DISC Kommunikation & beteende PDF Skriv ut Skicka sidan

dreamstime xs 80145851Våra arbetsmetoder och pedagogik utvecklas i samspel med deltagare utifrån specifika och unika behov. Utmaningar och möjligheter i utbildningen hanteras i samspel, där vi uppmuntrar deltagarna att själva söka svaren. Vi har fokus på att deltagarna ska lära genom en blandning av teori, reflektion och praktisk erfarenhet. Programmet är en process där individens mål är i fokus och vi utgår ifrån individens kärnvärderingar och identitet. Genom Extended DISC teorin ger vi deltagarna möjlighet att pröva nya vägar till utveckling och respekterar den värdefulla delen av traditionen.

Upplägg och innehåll

Grund och teori

Här börjar förståelsen för kommunikation. Hur skiljer sig min kommunikation och mitt beteende från min personlighet och vad hänger ihop? Här ägnar vi tid åt bakgrunden till modellen och teori som bygger upp modellen.

Vi skapar även en djupare förståelse för skillnader mellan situationsanpassat beteende, värderingar och personlighet. Vi nämner personligheters strukturer och teorier för att säkerställa att deltagarna har en tydlig bild av skillnaden. Vi talar om motivation och förhållningssätt, vi arbetar inte med Extended DISC för att förändra personligheter utan för att använda personliga styrkor i kommunikation samt uppmärksamma och bearbeta de delar i kommunikationen som individen med stor framgång kan utveckla.

Självinsikt

Denna del handlar om oss själva. Nu skapar vi en förståelse för vårt grundläggande kommunikations- och beteendemönster bättre. De flesta människor är intresserade av att lära sig mera om sig själva, sitt beteende och sätt att kommunicera.

Vill vi förstå andra bättre behöver vi börja resan hos oss själva. Det är först när vi förstår oss själv och våra reaktioner som vi kan förstå andra bättre.

Att arbeta med Extended DISC är som att se sig själv i spegeln. När vi analyserar våra egna drivkrafter, vår motivation, inser vi snabbt att vårt beteende och vårt sätt att kommunicera inte är speciellt slumpmässigt.

Ju mer medvetna vi blir om våra drivkrafter och styrkor desto större möjlighet har vi att utveckla oss själv och påverka den situation vi befinner oss i.

Att känna sig själv, att vara medveten om sina starka sidor och de områden som bör utvecklas, den så kallade självinsikten, är själva grunden i medarbetarskapet och ledarskapet. Från den basen kan vi samarbeta och utvecklas.

Utveckla dig själv

När vi förstår våra styrkor och svagheter i vissa givna situationer så förstår vi även vår utvecklingspotential. En inte ovanlig föreställning är att våra svagheter ställer till det för oss när vi vill kommunicera med andra. Men denna svaghet kan vara en styrka i andra situationer. Istället för att tro att vi har brist på någonting eller inte förmågan till någonting kan det ibland endast handla om att tona ner eller ta bort en del av vårt beteende i en given situation.

När vi får en stor medvetenhet om våra styrkor kan vi även se hur de påverkar oss på ett negativt vis. För att kunna utveckla vårt bästa jag behöver vi vara medveten om vad som händer när vi överexponerar våra styrkor i vissa situationer.

Att förstå andra

"Genom sig själv känner man andra", detta talesätt är helt rätt när vi tittar på DISC teorin och hur den kan hjälpa oss att förstå andra. Genom att ha självinsikt förstår vi bättre vad som gör att vi uppfattar andra på ett speciellt vis.

Självinsikt kan räcka långt i många fall då vi vill utvecklas. Men vill vi bli riktigt bra på att utveckla våra relationer och vårt sätt att kommunicera behöver vi lära oss att känna igen hur andra kommunicerar och vilka drivkrafter som påverkar dem.

Vår förmåga att acceptera andras beteende och sätt att kommunicera och samtidigt anpassa vårt sätt att kommunicera är nyckeln till att skapa riktigt goda relationer och samtal.

Det finns många sätt att identifiera andras beteenden och kommunikationsstilar. Deltagarna får träna i att identifiera olika kommunikationsstilar.

Kommunikativa strategier

Här jobbar vi med nycklarna till framgångsrik kommunikation. Nu ska vi göra bra relationer bättre och mindre bra relationer bra.

"Möt andra som du själv vill bli bemött". Det kanske låter som sunt förnuft, men är det verkligen det? Det finns ju personer som vill ha ett annat bemötande än du. Ska vi vara riktigt ärliga så finns det nog väldigt få som vill bli bemötta precis som du.

Under denna del arbetar ni med kommunikationsstrategier utifrån respekt, acceptans, ärlighet, att skapa relationer och tillit.

Deltagarna får träna på att anpassa sitt beteende och skapa framgångsrika kommunikationsstrategier utifrån den de personer de möter och sitt eget sätt att kommunicera.

Utveckling av teamet

Målet är att utveckla kommunikationsstrategier som stöttar och utvecklar teammedlemmarnas samarbete inom teamet och med andra intressenter. Arbetet kommer att ge verktyg för att kunna utveckla samarbetet i gruppen.

Teamet utvecklas genom att gå från:

  • Från önskat beteende ⇒ till situationsanpassat beteende
  • Från ett beteende som utgår från mig själv ⇒ till ett beteende som tar hänsyn till andra
  • Från naturligt beteende ⇒ till utvecklat beteende
  • Från spontant beteende ⇒ till medvetet beteende

Teamet kommer att utveckla följande kompetenser:

  • Anpassa eget beteende
  • Identifiera och förstå andras beteenden
  • Förstå beteenden i teamet
  • Påverka andras beteende
  • Skapa kraftfulla beteende- och kommunikationsstrategier

Mål

Att ge medarbetarna teoretisk och praktisk kunskap kring våra beteenden och kommunikationsstrategier. Deltagarna kommer att arbeta med den gemensamma teamprofilen samt de individuella kommunikations- och stressprofilerna. Detta kommer att stärka deltagarna att utveckla samarbetet i framtiden samt ge gruppen gemensamt språk och gemensamma verktyg.