Samtliga konsulter på Extended DISC Consulting är certifierade coacher via ICC och certifierade användare eller trainers via Extended DISC och FinxS.

 

 logo ICC storLogo-R-color-PNG

FinxS 2017

  

Följ oss!

Besök oss på Facebook     linkedin-logo

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna på det sätt du tycker är bekvämast.

Skicka mail
Eller ring 0706-360 162

 

Extended DISC Teamutveckling PDF Skriv ut Skicka sidan

dreamstime xs 80597174För att bygga effektiva och starka team behövs en utveckling av både teamet och chefen. Då teammedlemmar och chef har olika roller i gruppen och därmed hanterar olika processer har Extended DISC Consulting byggt upp en teamutveckling som delas in i två olika och parallella processer:

  • Teamledarutveckling för chefen
  • Teamcoaching för hela teamet

Extended DISC Consulting:s teamcoaching är en verksamhetsbaserad coaching och tar sin utgångspunkt i verksamhetens vision, mål och verksamhetsplan. Coachingen är därmed extremt målorienterad med stort fokus på processorienterad uppföljning för att nå uppsatta mål.
Coachingen tar sin utgångspunkt i teamet. Och då teamet och dess individer är en resurs för företaget kommer teamets utveckling och framgång få en direkt påverkan på verksamheten och förbättra dess resultat.

Varje del i programmet är kopplad till konkreta verktyg. Därför är Extended DISC Consulting:s teamcoaching både ett individuellt utvecklingsprogram och ett utvecklingsprogram som ger organisationen ett otal nya styrningsverktyg och processer att använda för att utveckla teamet och i den dagliga verksamheten.

Extended DISC Consulting:s teamcoaching bygger på en stark etisk grund, som skapar kraftfulla och varaktiga resultat åt individen, teamet och företaget.
Vår teamcoaching stödjer teamet och individen att tydliggöra alla sina talanger samt använda dem på ett medvetet och effektivt sätt. Teamcoaching bygger på aktivt deltagande, sökande efter kunskaper, insikter och förståelse om sig själv och sina möjligheter. Övningarna har en betoning på att leda till varaktig och önskvärd förändring och utveckling som dessutom leder till konkret handling.

Teamcoaching

Uppdrag

De flesta team har ett uppdrag i en större organisation. Dessa uppdrag kan beskrivas genom övergripande mål eller aktiviteter. Varje team har en uppgift att fullfölja - det uppdrag organisationen gett dem.

Nuläge

Teamcoachingen utgår ifrån ett nuläge. Hur är det just nu? Vad har vi för uppdrag? Vad är problemet? Vad är utmaningen?

Mål

Teamcoachingen går över i att titta på framtid. Hur bryter vi ner det övergripande målet på teamnivå? Hur vill vi ha det?

Värderingar

För att ett mål skall vara kraftfullt och värdefullt tittar coachen på vilka värderingar som är kopplade till målet. Många organisationer har övergripande värderingar och teamet behöver då koppla dessa till sin verksamhet. Vad är det som är viktigt? När vi är vid önskat läge, vad har det för värde? Hur översätter vi de övergripande värderingarna till vårt team? Har vi någon egen värdering och hur kopplar vi det till de övergripande värderingarna?

Image

Har vi den image som vi önskar inom teamet? Hur uppfattas vi av samarbetspartners och kunder? Ofta har vi tydliga mål och ändå kommer vi inte framåt. Då är det viktigt att titta på hinder (övertygelser). Vad hindrar teamet att nå målet?

Möjligheter

Då teamets inre hinder och övertygelser oftast är tankar, som vi dessutom skapar själva, kan vi skapa möjligheter utifrån våra hinder. Om detta hindrar oss, hur vill du att det skall vara istället? Hur kan vi vända detta till en möjlighet?

Handling

För att skapa nya övertygelser behöver vi nya erfarenheter. Vi behöver upplevelser som stödjer våra möjligheter. Coachen hjälper teamet att skapa handlingar som sätter deltagarna i rörelse mot framgång.

Reflektion

Reflektion över våra handlingar skapar lärdomar. Coachen hjälper teamet att reflektera över sina lärdomar och erfarenheter.