Samtliga konsulter på Extended DISC Consulting är certifierade coacher via ICC och certifierade användare eller trainers via Extended DISC och FinxS.

 

 logo ICC storLogo-R-color-PNG

FinxS 2017

  

Följ oss!

Besök oss på Facebook     linkedin-logo

Låter det intressant?

Kontakta oss gärna på det sätt du tycker är bekvämast.

Skicka mail
Eller ring 0706-360 162

 

Extended DISC Konsultpolicy PDF Skriv ut Skicka sidan

dreamstime xs 80597117Extended DISC Consulting sätter ett stort värde i att leverera tjänster och uppdrag som av kunder och uppdragsgivare upplevs som högkvalitativa. Som en grund i allt vårt arbete följer alla konsulter och coacher ICC:s (International Coaching Community) och ICF:s (International Coaching Federation) etiska riktlinjer och standards.

 

Alla Extended DISC Consulting:s konsulter uppfyller kravet på ICC:s kärnkompetenser. Alla konsulter och föreläsare förbinder sig att följa samt förmedla den process Extended DISC Consulting tagit fram för kvalitetsuppföljning och klagomålshantering.

 

Extended DISC Consulting:s policy gäller för samtliga konsulter och föreläsare som arbetar på gemensamma projekt och uppdrag internt inom Extended DISC Consulting eller externt ute hos kund.

 

Extended DISC Consulting arbetar dagligen med att få människor och organisationer att hitta sina inre drivkrafter och talanger och att skapa en målbild och en framtid som känns både meningsfull och utvecklande. Och det sammanfattar även våra ambitioner när det gäller vår partnerpolitik på ett bra sätt. Extended DISC Consulting ska vara en partner där alla individer kan använda sina talanger, växa och utvecklas. Extended DISC Consulting skall erbjuda all den kompetensutveckling som krävs inom ett uppdrag, både individuellt och i grupp.

 

Om Extended DISC Consulting skall vara riktigt framgångsrikt behöver vi mångfald. Balans mellan män och kvinnor. Människor som befinner sig i olika skeenden i livet och har skilda erfarenheter av kompetenser, roller och branscher. Detta ger möjligheter till erfarenhetsutbyte och kompetensväxling. Extended DISC Consulting skall i möjligaste mån arbeta för detta.

 

Extended DISC Consulting är alla arbetsinsatser allas angelägenhet. Alla tar ansvar för att vi ständigt och i alla uppdrag levererar marknadens mest kvalitetssäkra tjänster. Vi är prestigelösa och tycker att det är naturligt att dela med oss av kompetens, verktyg, processer och tankar både mot kund som kolleger.

 

Väl fungerande projektgrupper bör vårdas, så som alla relationer bör vårdas för att hållas vitala. Vi gör detta genom systematisk dialog, uppföljning och utveckling. Alla konsulter ansvarar för att, både internt och ute hos uppdragsgivare, skapa ett klimat där vi arbetar med ärlighet, öppenhet, mod, professionalism och följer gemensamma processer i gemensamma projekt.