Det nya normala?Extended DISCSäljbedömning360° FeedbackUndersökningFri användarsupportAlla verktyg på ett ställe

Det nya normala?

Efter ett år av distansarbete är det dags att följa upp hur ledarskapet har fungerat. Läs tips på hur du kan tänka kring det förändrade ledarskapet samt visa hur du kan följa upp hur det har fungerat. Efter ett år av distansarbete är frågan om hur arbetslivet kommer att se ut i framtiden inte bara intressant utan även nödvändig. Det är många som siar om att hemarbete till viss del kommer att finnas kvar även när alla restriktioner och rekommendationer är borttagna.

Läs Mer

Extended DISC

Målet är att förstå sina naturliga beteendetendenser och utveckla en förståelse för hur beteendet påverkar andra. Extended DISC får oss att respektera och värdesätta individuella skillnader. Så utvecklas samarbetet.

Läs Mer

Säljbedömning

FinxS Säljbedömning är ett verktyg som ger ett helt nytt perspektiv på utveckling av säljare. Genom att tänka på försäljning i ett bredare perspektiv tar vi hand om flera behov på marknaden samt använder flera kompetenser i våra säljteam. Bedömningen är utformad för att stärka och effektivisera lärande och identifiera styrkor och svagheter i 18 kritiskt viktiga säljkompetenser.

Läs Mer

360° Feedback

FinxS 360° Feedback kan användas i alla situationer där feedback från andra hjälper till att utveckla effektiviteten hos anställda, chefer, team och organisationer. Den eliminerar administrativt krångel genom en automatiserad process.

Läs Mer

Undersökning

FinxS Undersökningar är ett webbaserat undersökningsverktyg. Oavsett vilken typ av undersökning eller hur omfattande din undersökning är erbjuder vi ett användarvänligt verktyg.

Läs Mer

Fri användarsupport

Efter din certifiering tillkommer inga fasta avgifter eller licenser och fakturering sker endast för de profiler som används. Vår support och handledning tar inte slut efter utbildningen. Alla certifierade användare har fri support efter utbildningen. Det är då den verkliga utvecklingen börjar!

Alla verktyg på ett ställe

Våra verktyg är revolutionerande för informationshantering. Du hittar alla våra verktyg på en och samma plats. Extended DISC system FinxS är en plattform som samlar organisationens behov i ett och samma system.

Verktyget som utvecklar det som verkligen påverkar säljresultatet

Våra verktyg