10 år i Sverige


2019 firar vi att det har gått tio år sedan vi tog Extended DISC till den svenska marknaden. Under dessa år har tusentals personer certifierats i verktyget och antalet användare växer ständigt. Vi har under årens lopp introducerat en unik plattform, som skapar individuella möjligheter för våra kunder att använda sig av kommunikationsverktyg. Systemet utvecklas ständigt och nyheter presenteras flera gånger om året.

Förra året kunde vi presentera ett verktyg som tar utveckling av säljare till en helt ny nivå. Genom att identifiera styrkor och svagheter inom 18 kritiskt viktiga säljkompetenser ger FinxS Säljbedömning tydlig och konkret information som skapar en förutsättning för framgång. Vidare bryts de 18 kompetenserna ner till attityder för att identifiera specifika sätt för att utveckla färdigheter inom försäljning.

Vi vill tacka alla våra kunder och våra återförsäljare för de första 10 åren, nu ser vi fram mot nya utvecklande år.