Är det där verkligen jag?

Av Markku Kauppinen, Extended DISC Expert USA

Kanske du också märkt att riktigt framgångsrika människor ofta är påtagligt medvetna om vilka de är och har accepterat detta. Det låter enkelt, men kan vara ganska svårt att göra. Att komma till freds med oss själva är inte alltid lätt. För inte så länge sedan talade jag med Jim, som är ledarkonsult och jag fick ta del av hans senaste erfarenhet med en av hans klienter. Han hade blivit ombedd av VD:n för ett väldigt stort privatägt företag att arbeta med en av de ledande befattningshavarna. Hans klient, låt oss kalla henne Susan, presterade bra, men både hon och VD:n ville utveckla hennes prestation ytterligare. Med andra ord, ledarkonsulten hade en villig och motiverad klient istället för någon som var gisslan och inte ville förändras. Jim bad Susan att göra en Extended DISC ledarprofil för att etablera en startpunkt för sin coaching och handledning. Susan var både förväntansfull och nyfiken på att se resultatet.Om du har fått ta del av din Extended DISC rapport vet du att resultatet är utformat för att stimulera ditt tänkande. Den fokuserar på vem du egentligen är och processen avslöjar eventuella blinda fläckar som kan hålla dig tillbaka. Vår uppfattning är att om en ledarrapport bara ger information personen redan känner till (och därför lätt håller med om) erbjuder den ett mycket begränsat värde. Jim märkte att Susan öppet godtog styrkorna som angavs i rapporten. Hon nickade och log när hon läste om dem. Men när hon började läsa avsnitten om hennes utvecklingsområden var Susans reaktion väldigt annorlunda. Hennes leende försvann och ersattes med en lätt rynka i pannan.” Jag är inte säker på om något av detta är korrekt” sa hon. ”Jim, tror du att dessa uttalanden beskriver mig?” “Vad menar du?” frågade Jim. ”Det står här att jag inte är tillräckligt aggressiv. Jag tror att jag är ganska aggressiv. Jag strävar efter mina mål. Jag vet att du inte känner mig så bra ännu, Jim, men tycker du inte att jag är ganska aggressiv? Dessutom tror jag att jag är ganska detaljorienterad. Jag har lärt mig av mina misstag och jag försöker verkligen att bli bättre på att ta hand om detaljer … det är inte så att jag gillar detaljer, de brukar göra mig galen! ” sade Susan och  skrattade högt. “Jag förstår….” svarade Jim. ”Tror du att några av mina kollegor finner mig alltför aggressiv? Jag vill verkligen inte uppfattas på det sättet … Jag vill fokusera på mina mål, men det är viktigt att arbeta mot mål tillsammans. Det är roligare på det sättet också, tycker du inte? Jag minns en kille jag arbetade med för några år sen. Han var en riktig idiot. Det enda han var inriktad på var sina egna mål. Allt handlade om honom, honom, honom. Jag stod inte ut med killen…. ” Om du är bekant med Extended DISC har du redan identifierat Susan som en utåtriktad och pratsam I-stil. Hon, liksom alla vi andra, har både styrkor och utvecklingsområden. När människor lär sig mer om vilka de är, har nästan ingen några problem att acceptera sina underbara styrkor. Jag har aldrig hört någon göra uttalanden som: ”Nej, detta är inte sant. Jag är inte målinriktad ”eller” Nej, detta påstående är falskt. Jag fungerar verkligen inte bra med andra människor.” Vi har inga problem att dela med världen om vilka fantastiska saker vi har att erbjuda. Däremot är situationen annorlunda när vi måste möta våra utvecklingsområden. Medan vissa av oss klarar av att lära oss om våra tillkortakommanden har andra verkliga svårigheter att acceptera dem. Jag säger inte att, bara för att det står i en ledarrapport, att det verkligen är så. Så är inte fallet. Men om du beter dig på det sättet som du beskrev när du fyllde i rapporten är det en mycket god chans att andra uppfattar dig på det sättet. Ännu viktigare är att den ”nya” informationen ger möjlighet att bli ännu mer framgångsrik. Med acceptans kommer en ökad självkännedom. När Susan accepterat resultaten i sin profil pratade hon ivrigt. Hon började förstå att hennes utvecklingsområden var korrekta. Susan började minnas och berätta om upplevelser där hennes bristande självinsikt resulterat i negativa konsekvenser. ”Om jag bara hade vetat bättre”, sade hon. Ledardiamanten – Vet du vem du är? I ovanstående dialog kan vi följa Susans motstridiga tankar om sitt eget beteende. Hon uppfattar sig som aggressiv samtidigt som hon inte vill att omgivningen ska uppfatta henne så. Hennes profil visar på ett resultat som faktiskt ligger närmare hennes uttalade önskade beteende. I det fortsatta arbetet kan Susan med andra ord få större självinsikt kring sitt naturliga beteende och använda sig av sina styrkor. Extended DISC systemet identifierar 160 beteendestilar, alla med sina egna styrkor, utvecklingsområden, motivation och förhållningssätt. Dessa stilar är en blandning av 4 utmärkande och tydliga stilar (D, I, S och C) och är lätt identifierade och enkla att använda i det dagliga livet.
Vill du veta hur du uppfattas av andra? Tveka inte att slå Eeva Petersson en signal på 0706-360 165 eller maila på eeva.petersson@extendeddisc.com