Är du målorienterad eller visionär?


Människan är född med förmågan att skapa drömmar och vissa behåller den förmågan hela livet. Hur är det för dig? Har du en livsdröm eller vill du väcka dina visioner till liv? Vad drömde du om när du var liten? Kommer du ihåg känslan du fick när du såg dig själv gå på månen, sjunga inför en stor publik, göra ett avgörande mål i en landskamp eller när du stod i manegen på en cirkus? Ingenting var omöjligt, vi drömde fritt och trodde att allt var möjligt.

Kortsiktiga mål

Kortsiktiga mål är beskrivningar av önskat läge inom en snar framtid. Målbilder hjälper oss att prioritera rätt och ägna vår tid åt det som är viktigt, här och nu. Att skapa en målbild innebär att målet är under vårt direkta inflytande – vi bör själva kunna agera och påverka. Kortsiktiga mål ger oss feedback på om vi är på rätt väg och mäter våra framsteg. De är milstolpar som vi sätter upp för den prestationsnivå vi vill uppnå den närmaste veckan, månaden eller året.

Ibland kan det vara enklast att sätta ett konkret mål genom att svara på två frågor:

  • Hur är det nu och vad är du missnöjd med?
  • Hur vill du ha det istället?

Det är viktigt att dina kortsiktiga mål är både specifika och tidsatta. Skriv gärna ner dem och ha dem synliga så att du varje dag påminns om att prioritera efter dem.

Se film om mål och vision nedan

Vision

En vision är en dröm där du inte är bunden till realism och där sannolikheten inte spelar någon roll. Genom att ha en tydlig vision säkerställer du att du agerar och tar beslut utifrån dina egna drömmar och minskar risken för att du enbart agerar och reagerar på det som händer runt omkring dig.

Om vi saknar en vision i vårt liv är risken stor att vi agerar utifrån andras önskningar istället för våra egna behov. En vision utvecklar oss till att bli de personer som vi drömmer om att vara.

Att sätta en vision innebär att vi vågar se livet ur ett större perspektiv. Nedan följer fyra steg:

  1. Skriv ner dina kvalitéer/egenskaper/styrkor.
  2. Beskriv minst två sätt som du vill/gillar att använda dina kvalitéer/egenskaper/styrkor.
  3. Om världen vore perfekt, hur såg den ut då?
  4. Baka ihop de tre ovanstående svaren till din vision.

20-20-20

Du kan även skapa en vision genom att se vad som är viktigt för dig och vad som ger ditt liv ett värde.

Vad jag vill ha?

Vad drömmer du om att ha? Ett vackert hus vid havet? Många goda vänner? Ett företag? En stor familj? Skriv ner 20 saker du drömmer om att ha i ditt liv.

Vad vill jag göra?

Vad drömmer du om att göra? Vill du lära dig att spela piano? Vill du hjälpa andra mera? Vill du fotvandra i Italien? Vill du dra dig tillbaka? Vill du ordna stora fester där alla dina vänner eller din stora familj träffas? Skriv ner 20 saker du drömmer om att göra.

Vem vill jag vara?

Vem drömmer du om att vara? Vill du vara mera generös? Vill du vara lugnare? Vill du vara modigare? Vill du vara en specialist inom ett område?

Säljare med målfokus

Om du tittar igenom annonser där företag rekryterar säljare finner du snabbt att det finns ett ständigt återkommande önskemål, säljaren företaget söker skall ha målfokus. Att mäta resultatet av målfokus är enkelt, vi tittar på siffror. Men hur mäter vi om säljaren har kompetensen att arbeta målfokuserat?

FinxS Säljbedömning är ett verktyg som påverkar det som verkligen påverkar säljresultatet. Säljbedömningen är utformad för att stärka och effektivisera lärande och identifiera styrkor och svagheter i 18 kritiskt viktiga säljkompetenser, målfokus är en av dessa.

En säljare som har hög kompetens inom målfokus eftersträvar ivrigt uppsatta mål och högre prestationsnivåer. Säljaren sätter själv höga mål och prioriterar sedan nödvändiga aktiviteter för att uppnå målen. Hen ger inte gärna upp vid motgångar.

FinxS Säljbedömning

Att veta var man ska börja gällande utveckling av ett säljteam kan vara överväldigande. FinxS Säljbedömning  mäter kompetenser och ger tydlig och konkret information  som skapar en plan för framgång.

Ingen säljare har höga resultat på alla 18 säljkompetenser. Alla typer av försäljning kräver inte heller att säljare ska ha hög kompetens i alla kompetenser. Men har du en fullständig bild av vilka kompetenser som krävs just för er affär och viktigast av allt, har du funderat på om ditt team har de kompetenser som krävs för att öka er försäljning?

Systematisk säljutveckling

FinxS Säljbedömning mäter:

  • Individens nuvarande säljkompetensnivå
  • Underliggande Tankesätt för försäljning
  • Ursäktindex för försäljning
  • Matchprocent till olika säljroller

Ladda ner en e-bok om säljutveckling!

Säljbedömningsrapporten visar områden där en individ kan behöva utvecklas, ger praktiska tips för coaching och innehåller utvecklingsplaner. Detta snabbstartar utvecklingen och framstegen för säljarna.

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-boken ”Taggade säljare”. Boken innehåller ett utvecklingsprogram där du som chef kan planera dina medarbetares utveckling. Programmet sträcker sig över 12 moduler, en modul för varje månad under ett år. I varje modul får du konkreta verktyg för specifika ämnen både när det gäller utveckling av säljare och övriga medarbetare.

Har du läst så här långt?

Då är du troligen en person som är intresserad av att utveckla säljare. Tveka inte, kontakta oss. Vi har en lång erfarenhet att utveckla säljorganisationer och vi berättar gärna hur vi kan stödja dina säljare i deras utveckling.

Du kan också välja att själv certifiera dig i FinxS Säljbedömning. Som certifierad användare av FinxS Säljbedömning kan du själv coacha säljare till framgångsrika resultat.

Kontakta Krister Svensson via telefon på 0730-600 352 eller via mail på krister.svensson@extendeddisc.se

Kontakta Carita Juselius via telefon på 0706-360 162 eller via mail carita.juselius@extendeddisc.se