Återkoppling, åsikter eller folk som lägger sig i


Så fort vi gör någonting, eller låter bli att göra någonting, får vi återkoppling genom att alla våra val leder till ett resultat. Men vi får även återkoppling genom andras åsikter, frågor, konsekvenser, hjälp, beröm och kritik. Oavsett om vi är medvetna eller omedvetna om det så reagerar vi på all återkoppling. Vi kan ignorera, vi kan ta åt oss utan analys eller så kan vi lyssna, utvärdera och använda det som är användbart och låta resten vara. Ofta uppfattar vi återkoppling som negativ eller positiv. Detta grundar sig vanligtvis på att vi upplever att allt vi gör kan vara rätt eller fel. Negativ återkoppling talar om för oss att vi har gjort fel och positiv återkoppling är ett kvitto på att vi har gjort rätt. Detta kan göra att det är utmanande att ta emot negativ kritik. Men återkoppling är ibland nödvändig och vi kan träna oss på att ta emot återkoppling.

Be om återkoppling

Många undviker att ge återkoppling. De är rädda för reaktioner, konfrontation och för att såra andras känslor. Detta innebär att vi själva behöver vara aktiva och be om återkoppling.

Det första steget kan vara att fundera på exakt vad vi vill ha återkoppling på. Det är stor skillnad på att be om återkoppling på ”Hur man är som ledare” och ”Hur man leder teammöten”. Ställer vi en generell fråga får vi ett generellt svar och allmänna åsikter och kanske till och med återkoppling på någonting som inte hjälper oss i den exakta situationen. Ju mera specifika vi är i vår önskan om återkoppling desto enklare blir det att använda återkopplingen.

Lyssna

När vi får återkoppling är det viktigt att vi lyssnar. Många av oss faller i fällan att försvara och förklara de val som vi tidigare gjort. Även om det är svårt kan vi träna oss i att vara närvarande och lyssna utan att kommentera.

Se film om aktivt lyssnande

Sluta reagera, börja agera

All återkoppling är i stort sett värdelös tills vi bestämmer oss för att använda oss av den. Innan vi agerar på återkopplingen vi får kanske vi behöver ställa kompletterande frågor till oss själva. Följande frågor kan hjälpa oss att se hur vi skulle kunna använda återkopplingen:

  • Blev jag förvånad över återkopplingen och varför?
  • Vad behöver och vill jag förändra för ett bättre resultat?
  • När ska jag göra det?
  • Vilket stöd behöver jag för att göra dessa förändringar?
  • Finns det någonting som hindrar mig?
  • Vilket resultat skulle jag kunna få om jag gjorde en förändring?

När vi har reflekterat och har fördjupat oss i återkopplingen vi har fått kan vi göra en plan för de förändringar vi vill genomföra.

Gör det till en vana

Gör återkoppling till en viktig del av ditt liv. Genom att be om återkoppling regelbundet kan vi lära oss att använda alla de resurser och all den klokhet som finns omkring oss. Vi kan också ta för vana att använda oss av enkla frågor. Frågor som: ”Vad tycker du att jag kan göra annorlunda?” eller ”På vilket sätt tycker du att jag begränsar mig?” kan ge oss stor hjälp att justera det som inte ger oss det resultat vi vill ha.

När vi tar för vana att be om återkoppling kommer vi även att snabbt märka om vi har ett visst mönster som ofta står i vägen för oss.

Släpp skulden

Att kunna ta återkoppling, både från andra och från sig själv, skapar en ökad förmåga att ge återkoppling, uppfatta konsekvenser samt att lära av dessa. När vi jobbar med återkoppling kan vi ibland behöva göra ”fel” flera gånger. Skuldbelägg dig inte för det, se på det utan att värdera. Istället för att se om det är bra eller dåligt eller rätt eller fel, titta på konsekvenserna av ditt handlande. Gynnar det resultatet eller inte?

Konkret feedback utan generella åsikter

FinxS 360° Feedback ger insikter som stärker våra möjligheter att utvecklas och att få en tydlig bild av hur vi uppfattas av andra.

Vi möter och samarbetar med olika personer på en rad olika sätt, medarbetare ser hur vi leder verksamheten, våra kollegor ser hur det är att samarbeta med oss, våra kunder ser oss som representanter för företaget vi arbetar på och chefen har en uppfattning om hur vi bland annat utför vårt uppdrag. Med FinxS 360° Feedback får vi återkoppling och en djupare insikt om hur vi uppfattas av olika grupper och människor.

FinxS 360° Feedback mäter våra prestationer, våra attityder och våra förhållningssätt utifrån exempelvis kollegors, chefens eller kundernas perspektiv.

Resultatet av FinxS 360° Feedback ger oss insikter om områden som vi kanske inte såg som styrkor, eller tvärtom. FinxS 360° Feedback ger oss insikter som stärker våra möjligheter att utvecklas och att få en tydlig bild av hur vi uppfattas av andra.

Det är samtidigt väldigt bra att få reda på hur olika personer uppfattar oss och vårt sätt att utföra vårt uppdrag, ofta är åsikten från en enda person enkel att avfärda samtidigt som samma åsikt från flera olika personer ofta stämmer väl överens med verkligheten.

Se film om FinxS 360° Feedback

Era frågor är viktigast

Att mäta de grundprinciper som ligger till grund för ledarskapet kan vara en utmaning. FinxS 360° Feedback ger återkoppling på hur era ledare speglar den kulturen som er organisation vill skapa.

Du kan välja att skapa egna frågeformulär som speglar företagets värderingar, era rollbeskrivningar eller er ledarpolicy.  Genom att skräddarsy frågeformuläret speglar resultatet det som är viktigast för er. Du kan även välja att använda några av de färdiga mallar som vi erbjuder.

Hur gör jag för att komma igång med FinxS 360° Feedback?

Vill du ta feedbacken till en ny nivå i er organisation? Tveka inte att kontakta oss. Vi kommer gärna och presenterar verktyget närmare.

Kontakta Carita Juselius via telefon på 0706-360 162 eller via mail på carita.juselius@extendeddisc.se

Kontakta Krister Svensson via telefon på 0730-600 352 eller via mail på krister.svensson@extendeddisc.se