Att hantera upprörda människor


I detta nyhetsbrev skriver vi om att lyssna och hur känslor påverkar oss i dialog med andra.

Många av oss tycker att vi är ganska hyfsade på att kommunicera och kanske vi till och med får feedback på att vi är goda kommunikatörer. Hur kommer det sig då att vi stundtals misslyckas med vår kommunikation? Författaren och affärspsykiatern Mark Goulston har skrivit om flera intressanta anledningar.

Ofta beror en misslyckad kommunikation på en obalans mellan våra kommunikationsstilar. Någon föredrar att ventilera och andra föredrar att förklara. Personen som föredrar att ventilera uppfattar lätt personen som vill förklara som nedlåtande. Samtidigt upplever personen som föredrar att förklara personen som ventilerar som ytlig. Vi fastnar i vår bedömning i personens sätt att kommunicera och slutar att lyssna på vad personen verkligen säger.

Mark Goulston beskriver att när vi möter beteenden som avviker från vårt eget beteende reagerar vi känslomässigt. Vår amygdala, den del av hjärnan som hanterar information från yttervärlden så som syn- och hörselintryck, ”kidnappas” och vår reaktion blir att stänga av vår uppmärksamhet och förmåga att lyssna.

Att motstå denna reaktion kräver en stor ansträngning. I värsta fall förstärker vi våra naturliga beteenden och skapar mera frustration.

Hur stora blir då chanserna att vi lyssnar på den andra personen? Troligen ganska liten. Men då vi inte helt kan undvika dessa krockar i livet och vi endast kan ha kontroll över vårt eget beteende finns endast en lösning: Att utveckla sitt eget sätt att kommunicera och lyssna.

Även om våra känslor säger till oss att inte lyssna och att det är orimligt att vi ska behöva ändra vårt sätt för att andra ska förstå oss så kan vi gå emot den känslan. Så snart samtalet lugnat ner sig kommer våra känslor att avta och vi kan använda smartare strategier för att samtala med andra. Vinsterna är många! Genom att inte låta dina känslor sköta hela dialogen kommer du troligen att känna mer självrespekt och din självkänsla kommer att växa. Du kommer att kunna hålla huvudet kallt och vara lugn, samlad och centrerad. Kommunikation i situationer som tidigare frustrerade dig kommer fortsättningsvis inte ta en massa energi och du kommer att kunna lägga energi på annat än att hantera dina egna känslor. Och du når fram med ditt budskap.

Att hantera upprörda personer

Många av oss bemöter upprörda personer genom att prata mera och förklara för dem hur vi menar. Det bästa sättet att möta en upprörd person är att istället be dem berätta för oss hur de tänker och känner.

Det är först när personen har fått berätta om sina känslor och tankar som de kan börja lyssna på det du har att säga. Här följer några exempel på enkla frågor som vi kan ställa för att få personen att berätta för oss varför de är upprörda:

  • Vad är du mest frustrerad över?
  • Vad är du orolig för?
  • Vad behöver du i denna situation?

Det är viktigt att endast lyssna på personen och inte gå in i att försvara, förklara eller debattera när personen pratar. Försök att sätta dig in i personens perspektiv för ett ögonblick istället för att vässa på dina egna argument.

Avsluta samtalet med att bekräfta det du har hört, säg till exempel: ”Nu förstår jag varför du är så frustrerad, arg eller orolig. Eftersom vi inte kan vända tillbaka tiden, låt oss slå våra kloka huvuden ihop och se hur vi kan lösa den här situationen. Okej?”

Extended DISC och kommunikation

När vi använder Extended DISC kan vi undvika att våra möten med andra går så långt som till en konflikt. Genom att arbeta med Extended DISC i organisationen minskar riskerna för missförstånd och att vi retar oss på personers beteenden och sätt att kommunicera. Vi kommer istället att lättare få kontakt och mera effektivt kunna ta till oss information samt tolka och analysera den.