Det omänskliga med kritik


I augusti förra året såg vi på Extended DISC en artikel i Svenska Dagbladet som fångade vårt intresse. I den skriver Hugo Rehnberg om att det är omänskligt att ta emot kritik. Då igenkänningen, trots all träning i att ta emot kritik, var stor sparade vi artikeln och vi har fortsatt att prata om detta.

Hugo Rehnberg skriver: ” Enligt den amerikanska psykologen Harriet Lerner – författare till boken Who won’t you apologize – är INGA människor bra på att hantera oönskad negativ feedback. Det finns en utbredd föreställning att folk med stark självkänsla är skickliga på att ta kritik; att de nästan gillar att ifrågasättas, eftersom det hjälper dem att växa som människor. Detta stämmer inte. Alla hatar kritik. Ingen vill bli utesluten ur flocken. De hårdhudade, de som tycks impregnerade mot kritik, spelar antingen teater eller så är de dumma i huvudet.”

Det verkar som att vårt ego faktiskt inte är så tacksam för kritik. Många av oss reagerar med försvar, ilska eller självförebråelse. Trots det kan ju kritik vara både utvecklande och nödvändig i vissa situationer.

Några tips

Hur skulle vi då kunna ta emot kritik med elegans, även om vi kanske inte gillar det? Här kommer några tips, kanske någon av dem passar dig:

 • Utvärdera om detta är en person du vill ta emot kritik ifrån. Har personen ditt bästa i åtanke? Det är faktiskt ok att sätta gränser mot dem vi inte vill ha kritik ifrån eller från personer vi inte känner oss trygga med (läs mera om gränser i ett tidigare nyhetsbrev). Du behöver aldrig sitta rakryggad genom en verbal attack.
 • Lyssna utan att avbryta. Försök att lyssna utan att bygga upp för många försvar inom dig. Låt personen tala färdigt och lyssna så aktivt du kan.
 • Försök att skilja personen från kritiken. I situationer där vi har svårt att ta emot kritik är det lätt att vi börjar leta fel hos den personen som framför kritiken. Genom att förminska personen kan det vara enklare att avfärda kritiken. Försök att se sakligt på den kritik som framförs. Försök att rannsaka om det faktiskt ligger en sanning i det personen säger. Kan det vara så att du har fått liknande kritik tidigare?
 • Se upp med projicering. Ibland kan det vara så att kritiken faktiskt handlar om kritikern själv och inte om dig. Med andra ord ser hen dig som en spegel: hen kritiserar dig för det som hen inte tycker om hos sig själv. I detta läge kan du behålla lugnet och försöka förstå att det inte handlar om dig utan om kritikern själv.
 • Ta ansvar för det som stämmer. Om kritikern har rätt, medge det. Berätta att personen har rätt och tacka personen för att hen uppmärksammade dig på det.
 • Slå inte på dig själv. Om du upptäcker saker med dig själv som kan vara ett ämne för kritik, använd det för utveckling och inte för att slå på dig själv. Var stolt över att du kunde ta till dig kritik.

Att ge kritik

Om du, precis som vi, har jobbat med säljare vet du att konstruktiv kritik kan vara en utmaning. Försäljningsresultatet visar att någonting inte fungerar, men feedbacksamtalet blir en ändlös diskussion om att timing är fel, tjänsten är för dyr/billig, marknaden och allt annat som faktiskt inte har med säljarens kompetens och utveckling att göra.

FinxS Säljbedömning

FinxS Säljbedömning stödjer dig som säljchef eller säljcoach att utvärdera och fokusera på 18 specifika säljkompetenser tillsammans med din säljare. Verktyget sätter fingret på det som säljaren behöver göra för at utvecklas. Detta minskar risken för att samtalen handlar om yttre omständigheter och saker vi inte kan göra någonting åt.

FinxS Säljbedömning fokuserar på följande områden:

 • Individens nuvarande säljkompetensnivå
 • Underliggande Tankesätt för försäljning
 • Om en säljare har eller inte har ursäkter för att utföra säljaktiviteter
 • Matchprocent till olika säljroller
 • Coachingtips och utvecklingsplan

Anmäl dig till certifieringen redan idag

Genom certifieringen får du:

 • 1 dags utbildning
 • Fri support efter utbildningen
 • Din egen FinxS Säljbedömning
 • En Extended DISC Säljprofil
 • Tillgång till material på våra användarsidor

Efter utbildningen kommer du att kunna:

 • Förstå de 18 Säljkompetenserna
 • Förstå hur kompetenserna påverkar säljresultat
 • Förstå hur kompetenserna kan utvecklas
 • Utveckla strategier för förbättrat säljresultat
 • Förstå FinxS Säljbedömning gällande modellen/teorin
 • Få insikter om dina egna säljkompetenser
 • Identifiera och förstå skillnader på olika säljstilar
 • Utveckla Tankesätt inom försäljning
 • Använda FinxS Säljbedömning för utveckling av säljare och säljteam

Önskar du att utveckla ditt säljteam eller certifiera dig i verktyget? Kontakta Carita Juselius via telefon på 0706-360 162 eller via mail på carita.juselius@extendeddisc.se

Du kan även läsa mera på våra hemsidor.