Fyra tips till dig som är ny på jobbet.


Att få en ny chefsanställning innebär stora möjligheter men allt fler företag förväntar sig idag att chefer skall börja leverera inom 90 dagar. Enligt Dr. Michael D. Watkins, författare till ”The First 90 Days: Proven Strategies for Getting Up to Speed Faster and Smarter”, håller alla ögonen på dig och skapar sig en bild av dig som är svår att ändra. För att göra ett starkt första intryck behöver du snabbt skapa trovärdighet och visa att du kan genomföra positiva förändringar i organisationen. Du behöver visa att du kan inspirera och tillföra energi samtidigt som du skapar ett värde för organisationen.4 steg Genom dessa fyra steg kan du säkerställa att du fokuserar på rätt saker, samtidigt som du lär dig allt nytt du behöver veta om ditt nya arbete. 1. Identifiera nyckelproblem och lösningar.Hitta de nyckelproblem och lösningar som ger operativa och/eller ekonomiska vinster. Kanske kan du hitta flaskhalsar som drar på sig onödiga kostnader i produktionen eller kanske finns det några olösta konflikter i ditt team. 2. Ta reda på din chefs prioriteringar.Som chef har du ett uppdrag och din chefs uppdrag är beroende av att du levererar ditt uppdrag. 3. Skapa en tydlig aktivitetsplan för dina första projekt.Ta reda på hur du ska ro dem iland och berätta om det i organisationen. Var tydlig med dina medarbetare, vilka åtgärder förväntar du dig att de ska ta? Vilka resurser behöver de? Processerna är viktiga, om du motsätter dig kulturen och processerna i organisationen i början kommer du att bli ifrågasatt. 4. Fokusera, fokusera, fokusera!När du börjar handla håll fokus. Du kan lockas av att ta dig an många olika områden som dyker upp, men risken är stor att du kommer att misslyckas om du försöker göra för mycket. Så, bestäm dig för 3-4 områden som du ska fokusera på och håll dig till dem.

Din chefsprofil

Vilken är din naturliga ledarprofil? Hur fattar du beslut? Genom att använda Extended DISC diamanten kan vi få kännedom om olika delar i vårt naturliga ledarskap. Nedan kan du se hur vi, utifrån våra olika beteendestilar, leder och fattar beslut och därmed få kännedom om våra styrkor och våra utvecklingsområden.

För arbetsgivaren

Att anställa en ny chef är en stor investering. En nyrekrytering ställer inte bara krav på den nyanställde chefen utan även på organisationen och den rekryterande chefen. Extended DISC har tagit fram en rapport som stödjer dig att introducera en ny roll till en nyanställd chef. Alla Extended DISC rapporter är skapade för att du själv ska kunna ändra innehållet utifrån de behov din organisation har. Vill du undersöka hur rapporten ”Ny på jobbet” kan stödja dig och dina nya chefer? Tveka inte att kontakta Eeva via telefon 0706-360 165 eller via eeva.petersson@extendeddisc.se.

Vill du veta mera om Extended DISC?

Vill du veta mera om våra verktyg, analyser, rapporter eller övriga möjligheter med systemet? Tveka inte att kontakta oss och boka ett möte.Tveka inte att slå Eeva Petersson en signal på 0706-360 165 eller maila på eeva.petersson@extendeddisc.se