Ge inte upp dina nyårsmål – Del 6


Om du vill förstå, handla!

Nu har vi skrivit om målprocessen i 6 veckor. Så här långt har vi skrivit om problemformulering, sätta ett mål, värdet med målet och begränsande övertygelser som hindrar oss från att gå från ord till handling och kraftfulla övertygelser och resurser som stödjer oss att handla. Längst ner i detta nyhetsbrev hittar du länkar till alla våra tidigare nyhetsbrev som tar dig genom processen.

Denna vecka ska vi gå från ord till handling. Hur lägger vi upp effektiva handlingsplaner?

Handlingsplan

Handling och inlärning i kombination är en av nycklarna till utveckling och ger oss möjlighet att nå våra mål. Att handla är att göra och inlärning är kopplat till att vara. Handling utan inlärning kan upplevas som meningslös och den stora inlärningen kommer först när vi handlar efter våra nya kunskaper.

Det är stor skillnad på att förmå och kunna å ena sidan och att önska och vilja å andra sidan. Förmå och kunna handlar om färdigheter och förmåga. Önska och vilja är kopplade till vår lust och våra behov. (Kaufmann och Kaufmann, 1996)

För många av oss kan steget mellan ord och handling var stort och motivation är det som flyttar oss individer från tanke till handling. I våra tidigare nyhetsbrev i den här serien hittar du ett antal verktyg som kan öka din motivation att gå från ord till handling.

David McClelland, vid Harvard University, har delat in våra prestationsbehov i två olika delar:

  1. Hopp om framgång.
  2. Rädsla för nederlag.

I sin teori förklara McClelland att en människa i en prestationssituation dras mellan dessa två krafter: hoppet om framgång och rädsla för att misslyckas.

Hur vi hanterar situationen kan påverkas av vilket värde utmaningen har för oss som individer. Känner vi ett starkt värde så kommer rädslan för nederlag att minska och önskan att lyckas får mera utrymme och vi får energi att klara större utmaningar. Därmed är kopplingen mellan värderingar och handling central. Läs mera om värderingar i nyhetsbrevet från vecka 3. Varje handling kan kopplas till individens kärnvärderingar.

Verktyg 1 – Prioriteringar

Att kunna prioritera är för många en utmaning idag. För att kunna arbeta med handlingsplaner behöver vi ofta stärka vår förmåga att prioritera. Vi behöver beskriva vilka vinster det ligger i att göra prioriteringar i vår handlingsplan och även tvärtom, vilka förluster ligger det i att prioritera bort viktiga handlingar. Varje gång vi säger nej till någonting säger vi även ja till någonting och tvärtom. Ladda ner ditt prioriteringsverktyg här.

Ladda ner ditt verktyg här. 

 

Verktyg 2 – Långsiktig handlingsplan

Att göra en långsiktig handlingsplan stödjer dig att överkomma hinder, säkerställa att värderingarna är med på hela resan samtidigt som du skapar en konkret plan med konkreta handlingar som är tidsatta.

Ladda ner dina instruktioner här.

Verktyg 3 – Aktiva 5:an

Nyckeln till handling och inlärning är att ta myrsteg, men flera om dagen. Många planer går i stöpet då vi tar så stora steg att vi storknar efter ett par tre stycken.

Aktiva femman är ett kraftfullt verktyg som stödjer dig att hålla fokus på handling, dagligen.

Med aktiva 5:an kommer du att skapa fokus på dina aktiviteter. Att varje dag ha fem (små) aktiviteter, som skall ta dig närmare ditt mål, kommer att sätta din process i rörelse. Du kommer att bli förvånad över hur små ansträngningar det krävs för att nå ett mål!

Ladda ner ditt verktyg här.

Till höger hittar du alla tidigare nyhetsbrev som tar dig igenom processen att nå dina mål.