God Helg


Tack för ett fantastiskt 2015!

Ytterligare ett innehållsrikt år har passerat och vi vill tacka för alla de samarbeten som vi har haft förmånen att ha under 2015.

God Helg och Gott Nytt År önskar vi på Extended DISC

Vår julklappsgåva går till UNHCR

På uppdrag av FN leder UNHCR arbetet med att skydda människor på flykt undan krig och förföljelse.

UNHCR delar ut nödhjälp, kämpar för deras mänskliga rättigheter och ger människor på flykt en bättre framtid. Människor som är på flykt har ofta lämnat allt bakom sig för att göra den farliga resan till säkerhet.

UNHCR är på plats i alla världens stora konflikter och ger människor akut nödhjälp som tak över huvudet, mat, vatten och sjukvård.

De flesta flyktingar vill återvända hem. När det inte är möjligt ger UNHCR dem en chans att bygga upp sina liv på nytt.

Extended DISC har valt att i år stödja UNHCR:s arbete i kampen för en värld där människor på flykt ska få en trygg framtid.