Håll känslorna i styr


Föreställ dig att du arbetar som chef och att du suttit på ett möte hela dagen för att ta del av stora förändringar som kommer att ske i organisationen i framtiden. Det har varit en lång dag och mötet har hindrat dig från att ta itu med många viktiga arbetsuppgifter som ligger på ditt skrivbord. Du har ett sista möte med en medarbetare innan du ska gå hem. När du lyssnar på din medarbetare börjar du känna dig spänd, frånvarande och irriterad. Du känner hur du har svårt att koncentrera dig och undviker helst följdfrågor. Du stänger av känslomässigt och vill inte längre lyssna, du vill bara hem. När du kommer hem blir du extra irriterad (eller exploderar över) över att köket är i en enda röra.

Enligt psykologen Daniel Goleman, författare till bland annat den populära boken “Känslans intelligens”, är emotionell självkontroll “förmågan att hålla dina störande känslor och impulser i kontroll, för att behålla din effektivitet under stressiga eller till och med fientliga förhållanden och förbli tydlig och lugn”.

Vad är självkontroll?

Självkontroll är kopplat till självdisciplin och viljestyrka. Självdisciplin handlar om att uppleva en motgång eller något svårt och jobbigt och samtidigt behålla självkontrollen.
Vi behöver få insikter om hur vi reagerar och responderar på yttre påverkan. Vi har själva 100% ansvar för våra reaktioner och vår respons i olika situationer.

I detta ligger en stor frihet, vi väljer själva våra reaktioner och låter våra känslor vägledas av våra kärnvärderingar. Läs mera om kärnvärderingar här.

Viljestyrka handlar om att lära sig att kontrollera och förstå sina tankar och därmed öka sin förmåga till självkontroll.

Hur utvecklar jag självkontroll?

Tänk dig att du har en skål fylld av självkontroll. Så snart din omgivning påverkar dig tas en liten del av din självkontroll ut ur skålen. Det är ditt eget ansvar att hålla ”skålen” fylld och se till att du återhämtar dig efter varje yttre påverkan. Hur vi fyller på vår skål är individuellt och det är viktigt att vi själva hittar saker som fyller vår ”skål”.

Nedan kan du se några exempel på återhämtning kan vara. Men utan tvekan kan du fylla på med olika aktiviteter som du själv gillar för att hitta daglig återhämtning.

• Promenader
• Meditation
• Skriva
• Lyssna/spela musik
• Måla/rita
• Möte med vänner
• Sova (power nap)
• Träning
• Andliga övningar
• Vara i naturen
• Fiska

• Cykla
• Fotografera
• Dansa
• Sortera eller plocka
• Kramas
• Läsa
• Pyssla
• Handarbeta
• Snickra
• Lösa korsord
• Odla ett intresse

Har du försummat din återhämtning? Det är aldrig försent. Printa ut övningen nedan och starta ett nytt sätt att skapa balans redan idag.

Känslomässig objektivitet hos säljare

Få yrkesgrupper påverkas så starkt av omgivningen agerande som säljare. Och få yrkesgrupper får ta så många nej som säljare. För att kunna hantera detta behövs återhämtning och ett visst mått av känslomässig obejktivitet. Det hindrar säljaren från att bli engagerad i säljprocessen med egna eller med den potentiella kundens känslor. Detta skyddar också säljaren från att reagera emotionellt istället för objektivt och rationellt.

Om säljaren känner sig pressad att få in affären kan hen bli upptagen av kundens känslor, vilket påverkar hela säljmötet. I värsta fall kan tidigare avslag och förlorade möjligheter kommer upp till ytan igen och känslor av frustration och desperation kan förekomma. Detta gör det svårare för säljaren att vara närvarande, fokuserad och ha kontroll över säljmötet och processen.

En säljare som har utvecklat sin självkontroll har alltid större möjlighet att hantera alla de känslor som en säljare möter i sitt arbete.

En säljare som har lågt resultat i FinxS Säljbedömning låter känslorna distrahera under säljprocessen. Hen sveps lätt med av den potentiella kundens löften eller kritik.

En säljare som har högt resultat i FinxS Säljbedömning behåller ett känslomässigt avstånd under säljprocessen och låter inte kundens löften, kritik eller positiva uttalanden vara ett hinder för att genomföra säljprocessen och ställa de rätta frågorna.

Vill du veta mera om FinxS Säljbedömning?

Läs mera om hur du kan arbeta systematiskt med säljutveckling.

FinxS Säljbedömning mäter:

  • Individens nuvarande säljkompetensnivå
  • Underliggande Tankesätt för försäljning
  • Ursäktindex för försäljning
  • Matchprocent till olika säljroller

Säljbedömningsrapporter visar områden där en individ kan behöva utvecklas. Praktiska coachingtips och utvecklingsplaner som finns i bedömningen snabbstartar utvecklingen och framsteg.

Läs vidare här

Hur gör jag för att komma igång med FinxS Säljbedömning?

Genom att certifiera dig i FinxS Säljbedömning blir du handledare och kan coacha säljare till framgångsrika resultat. Tveka inte att kontakta oss. Vi presenterar gärna verktyget närmare.

Kontakta Carita Juselius via telefon på 0706-360 162 eller via mail på carita.juselius@extendeddisc.se

Kontakta Krister Svensson via telefon på 0730-600 352 eller via mail på krister.svensson@extendeddisc.se