Har du gett upp dina nyårsmål? Redan?


Alla dessa nyårsmål

Hur har det gått med dina nyårsmål och nyårslöften? Har de runnit ut i sanden igen? Har du kommit till den punkten att du slutat sätta mål för att du gång efter annan brutit dina löften? Om det är så att du redan nu har gett upp dina förhoppningar om att nå framgång gällande dina nyårsmål är du långtifrån ensam.

Varför är då vissa människor mer framgångsrika i att nå sina mål och varför når du vissa mål enklare än andra?

Låt oss för en stund bortse från att vi är födda med vissa talanger och förmågor. Även om vi inte kommer ifrån att vi är födda med vissa förmågor spelar de en ganska liten roll i om du skall lyckas eller inte. År av forskning säger att vi människor inte når framgång enbart på grund av vilka vi är utan på grund av vad vi gör. För att nå dina mål behöver du ta beslutet, handla och sedan hålla en disciplin i ditt handlande.
Gör inte det du kan, gör det du önskar

Handling är en av nycklarna till utveckling och ger oss möjlighet att nå våra mål.

Det är stor skillnad på att förmå och att kunna å ena sidan och att önska och att vilja å andra sidan. Förmå och kunna handlar om färdigheter och förmåga. Önska och vilja är kopplade till vår lust och våra behov. (Kaufmann och Kaufmann, 1996)

För många av oss är steget mellan ord och handling stort och motivation är det som flyttar oss individer från tanke till handling. För att utvecklas behöver du göra det du vill och önskar, inte enbart det du kan och förmår.

En sak i taget – fem gånger om dagen

Nyckeln till handling och inlärning är att ta ett myrsteg i taget, men flera om dagen. Många planer går i stöpet då vi tar så stora steg att vi storknar efter ett par tre stycken.

Aktiva femman är ett kraftfullt verktyg som stödjer dig att hålla fokus och disciplin.

En av strategierna för att nå dina mål är aktiviteter, konsekvent fokus på aktiviteter. Med aktiva 5:an kommer du att skapa fokus på dina aktiviteter. Att varje dag ha fem aktiviteter, som tar dig närmare ditt mål, kommer att sätta din process i rörelse mot målet.

Skriv ut Aktiva 5:an här

I strävan mot mål kommer förändring

När vi sätter upp mål bestämmer vi oss för att förändra våra liv. Att vilja ha en förändring är en sak, men att hantera den faktiska förändringen när den sker är en annan. Många av oss avbryter vår strävan efter att nå våra mål på grund av att vi inte har verktyg att hantera stora förändringar i våra liv.

Extended DISC och förändring

Extended DISC kan ge dig både självkännedom och verktyg att hantera förändring. Frustrationen vi upplever är oftast inte förknippad med själva förändringen i sig utan upplevelsen vi har i samband med förändringen. Genom att förstå hur vi upplever förändring och vilka verktyg vi behöver i förändring kan vi enklare ta oss igenom den transition det innebär, läs mera om transition här.

Nedan ser du en sammanfattning av hur de olika profilerna hanterar förändring.

Extended DISC förändringsanalys

Genom Extended DISC förändringsanalys kan du arbeta med de mänskliga processerna som sker hos individerna i organisationen när de, i sin strävan efter att nå sina mål, möter förändring.

Analysen innehåller en stor mängd material som hjälper individer att genomgå en förändring:

  • Min naturliga beteendestil – Hjälper dig att förstå ditt naturliga beteende i förändring
  • Min stressprofil – Vilka yttre omständigheter påverkar mig negativt?
  • Behov – Vad behöver jag för att minska min frustration under förändring?
  • Övningar – Perspektivövningar som skapar insikter och utveckling

Söker du verktyg för att genomföra förändringar?

Vill du veta mera om våra utbildningar, verktyg, analyser eller övriga möjligheter med systemet? Tveka inte att slå Carita Juselius en signal på 0706-360 162 eller maila på carita.juselius@extendeddisc.se.