I år går vår julklappsgåva till UNHCR


Även i år väljer Extended DISC att stödja UNHCR:s arbete världen över. Idag pågår flera akuta kriser i världen. Barn och familjer tvingas fly från konflikter och katastrofer. På uppdrag av FN leder UNHCR, FN:s flyktingorgan, internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av krig, konflikt och förföljelse. UNHCR kämpar för deras rättigheter, ger dem livräddande nödhjälp och skapar lösningar för en trygg framtid.

Läs mera om UNHCR:s arbete här

God Helg och Gott Nytt År önskar Extended DISC

Ytterligare ett innehållsrikt år har passerat och vi vill tacka alla våra kunder, samarbetspartners och läsare av våra nyhetsbrev för ett inspirerande och givande 2019.

God Helg och Gott Nytt År önskar vi på Extended DISC!