Ingenting varar för evigt


En sak kan vi nog alla vara överens om, ingenting varar för evigt och alla möter vi förändringar i livet och på arbetet. Inte ens framgång varar för evigt och vissa förändringar kan upplevas som misslyckanden. Frustrationen vi upplever är oftast inte förknippad med själva förändringen i sig utan upplevelsen vi har i samband med förändringen. Talesätt som ”Det finns inga misslyckanden, bara olika resultat” kan vara sant. Men det innebär inte att vi inte måste hantera både praktiska utmaningar och känslor när det sker.

Transitionmodellen

Författaren och organisationskonsulten William Bridges har utvecklat transitionmodellen, en modell som förklarar processen för förändring. Denna modell beskriver den anpassning som vi gör när vi går igenom en förändring. Processen börjar med ett slut och slutar med en början.

Det första steget handlar om avslut, vi släpper taget. Vi måste ta första steget för att gå vidare. Det är både naturligt och förväntat att vi kommer att känna oss vilsna, osäkra och kanske till och med ledsna. Detta steg är nödvändigt, oavsett om det är en önskad eller oönskad förändring.

Det andra steget är den neutrala zonen. Detta steg kan kännas som att hänga i luften eller att man är på en ökenvandring.  Vi vet vad vi har lämnat, men vi vet inte vad som väntar och vi känner oss fortfarande kopplade till det som var förr. Osäkerheten gör att vi har en tendens att vilja återvända till vårt förflutna, där allt är bekant och tryggt. Ibland kanske vi till och med gör det istället för att använda det mod som krävs för att leva i en tid av osäkerhet och tomhet.

Det sista steget är nystart. Vid nystart har vi släppt det gamla och är fulla av förväntan och energi. Vi förstår det nya och har en tydlig bild av det.

Förändring – en trapetsövning

Dr Max Raines, professor i högre utbildning i administration vid Michigan State University, beskrev transition som en trapetsövning. För att komma från en trapets till en annan, måste vi släppa taget, bli hängande i luften en stund och ”flyga”. Även om du upplever att du har både säkerhetslina och nät under dig krävs det ett visst mått av mod för att släppa taget. Och innan du släpper taget behöver du ta ett beslut om att göra det.

Se filmen med tips om förändring

Mät säljarens förmåga att hantera misslyckanden

FinxS Säljbedömning är utformad för att hjälpa säljare att bli mer framgångsrika i försäljning. Den identifierar säljarens nuvarande färdigheter inom 18 kritiskt viktiga säljkompetenser för framgångsrik försäljning.

FinxS Säljbedömning identifierar styrkor och områden för utveckling inom försäljning. Tänk på att bedömningen återspeglar den nuvarande kompetensnivån. Det innebär att alla säljare kan utveckla sina färdigheter i alla 18 säljkompetenser genom träning och coaching.

En säljare som har en god förmåga att hantera misslyckanden uppfattar ett misslyckande som tillfälligt och ser det som en chans att lära sig nytt och att utvecklas. Hen är mera villig att ta en risk och att förlora; för att vinna. Hen anser ofta att ”Den som inte riskerar någonting kan inte vinna någonting.” Hen reser sig snabbt och återvänder till arenan och börjar om med en tydlig bild av att ett misslyckande är ett steg längs vägen mot framgång.

Se filmen om kompetensen att hantera misslyckanden

En säljare som har lågt resultat i FinxS Säljbedömning ser misslyckanden endast som en negativ upplevelse. Hen ser inte misslyckanden som en chans att lära sig och förbättra sig. Hen är motvillig att ta risker då de kan leda till misslyckanden.

En säljare som har högt resultat i FinxS Säljbedömning ser misslyckanden som ett tillfälligt tillstånd. Hen ser misstag som en chans att utvecklas. Hen tar risker för att förlora; för att kunna vinna. Hen är inte knuten till idén om trygghet i alla situationer.

Hur gör jag för att komma igång med FinxS Säljbedömning?

Genom att certifiera dig i FinxS Säljbedömning blir du handledare och kan coacha säljare till framgångsrika resultat. Tveka inte att kontakta oss. Vi kommer gärna och presenterar verktyget närmare.

Kontakta Carita Juselius via telefon på 0706-360 162 eller via mail på carita.juselius@extendeddisc.se

Kontakta Krister Svensson via telefon på 0730-600 352 eller via mail på krister.svensson@extendeddisc.se