Ingenting varar för evigt


En sak kan vi nog alla vara överens om, ingenting varar för evigt. Alla människor möter förändringar i sina liv. Frustrationen vi upplever är oftast inte förknippad med själva förändringen i sig utan upplevelsen vi har i samband med förändringen. Transitionmodellen Författaren och organisationskonsulten William Bridges har utvecklat en modell som förklarar processen för förändring. Denna modell beskriver den anpassning som vi gör när vi går igenom en förändring. Processen börjar med ett slut och slutar med en början. Det första steget är den avslutande eller att släppa taget. Det är både naturligt och väntat att vi kommer att känna oss vilsna, osäkra och ledsna. Detta sker oavsett om det är en önskad eller oönskad förändring. Den andra etappen är den neutrala zonen. Denna etapp kan kännas som att hänga i luften eller att man är på en ökenvandring. Vi känner oss fortfarande kopplade till det som var förr. Vi har en tendens att vilja återvända till vårt förflutna, där allt är bekant och tryggt och vi kanske undviker att använda det mod som krävs för att nå det hopp som finns i framtiden. Det sista steget är nystart. Vid nystart har vi släppt det gamla och är fulla av förväntan och energi. Förändring – en trapetsövning Dr Max Raines, professor i högre utbildning i administration vid Michigan State University, beskrev transition som en trapetsövning. För att komma från en trapets till en annan, måste vi släppa taget, bli hängande i luften en stund och ”flyga”. Även om du upplever att du har både säkerhetslina kopplat till dig och nät under dig krävs det ett visst mått av mod för att släppa taget. Och innan du släpper taget behöver du ta ett beslut om att göra det. Extended DISC kan hjälpa organisationer med transition För att arbeta med förändringar i organisationer behöver vi ta hänsyn till individers beteenden, både när det gäller hur vi hanterar stress och hur vi hanterar förändring. Genom Extended DISC beteendekompetenser får vi insikter om vårt naturliga beteende kopplat till förändring. Genom Extended DISC förändringsanalys kan du arbeta med de mänskliga processerna som sker hos individerna i organisationen när det sker en förändring. Analysen innehåller en stor mängd material som hjälper individer att genomgå en förändring.
  • Min naturliga beteendestil – Hjälper dig att förstå ditt naturliga beteende i förändring
  • Min stressprofil – Vilka yttre omständigheter påverkar mig negativt?
  • Behov – Vad behöver jag för att minska min frustration under förändring?
  • Övningar – Perspektivövningar som skapar insikter och utveckling
Söker du verktyg för att genomföra förändringar?Vill du veta mera om våra verktyg, analyser, rapporter eller övriga möjligheter med systemet? Tveka inte att kontakta oss och boka ett möte.Tveka inte att slå Eeva Petersson en signal på 0706-360 165 eller maila eeva.petersson@extendeddisc.se