Initiativrika säljare


En av Säljkompetenserna i FinxS Säljbedömning är Initiativ. En säljare som visar på initiativ I FinxS Säljbedömning strävar ständigt efter att uppnå högre nivåer av prestanda. Inväntar inte att bra saker ska hända, anser att det är upp till hen att bra saker ska hända. Tar fullt ansvar för sin egen situation/status i livet och initierar åtgärder för att göra det bättre.

För att säljare ska kunna utveckla denna kompetens eller, om de redan har den, använda den, krävs ett moget ledarskap som ger utrymme för medarbetaren att ta initiativ. Många chefer upplever att det är svårt att släppa kontrollen och andra ledare kanske inte vill ta någon kontroll alls. Så hur kan vi utveckla säljare att visa på initiativ och samtidigt ha en sund kontroll över organisationen?

Klicka på bilden nedan för att öka säljarens initiativ

Utveckla kompetensen Initiativ

Genom att be medarbetaren svara på fem frågor får medarbetaren hjälp att utveckla sin förmåga att lösa problem och ta initiativ. Säljchefen får en sund kontroll över verksamheten och ger samtidigt utrymme för medarbetarna att ta initiativ.

  1. Vad är problemet?
  2. Vad blir konsekvenserna?
  3. Hur har det uppstått?
  4. Vilka lösningar finns det?
  5. Vilken lösning föredrar du?

Arbetssättet riktar fokus på det verkliga problemet och dess konsekvenser. Övningen leder också till att den som verkligen förstår problemet kommer med lösningar. Till sist, och kanske viktigast, resultatet blir att medarbetarens initiativförmåga utvecklas. Genom att införa ett arbetssätt, där ovanstående 5 frågor besvaras innan ett problem tas upp, förhindrar även att ledaren fastnar i operativa frågor.

Efter ett tag blir detta en kultur, ett naturligt sätt att presentera utmaningar i organisationen.

Att lyssna aktivt är nyckeln

För att utveckla säljare i förmågan att ta initiativ behöver ledaren eller coachen vara en skicklig lyssnare. Inte sällan lyssnar vi på andra, men hur ofta hör vi vad den andre verkligen säger? Vi lyssnar ofta mera på vår åsikt om det som sägs än på det som personen faktiskt säger, vilket innebär att vi lyssnar mera på oss själva och våra gamla föreställningar än på personen och vad hen har att säga.

I ett tidigare nyhetsbrev berättade vi om hur vi kan utveckla vårt lyssnande. Klicka på knappen nedan för att komma vidare till nyhetsbrevet om lyssnande.

Utveckla säljare med FinxS Säljbedömning

FinxS Säljbedömning är utformad för att hjälpa säljare att bli mer framgångsrika inom försäljning. Den identifierar säljarens nuvarande färdigheter inom 18 kritiskt viktiga säljkompetenser för framgångsrik försäljning.

FinxS Säljbedömning identifierar styrkor och områden för utveckling inom försäljning. Tänk på att bedömningen återspeglar den nuvarande kompetensnivån. Det innebär att alla säljare kan utveckla sina färdigheter i alla 18 säljkompetenser genom träning och coaching.

En säljare som visar ett högt resultat i Initiativ i FinxS Säljbedömning strävar ständigt efter att uppnå en högre nivå av prestation. Hen inväntar inte enbart att saker ska hända utan tror det är upp till hen själv att bra saker händer.

En säljare som visar ett lågt resultat i Initiativ i FinxS Säljbedömning väntar på att andra ska initiera åtgärder och få veta vad som ska göras. Hen försöker inte uppnå högre prestation och har behov av handledning och riktning för att påbörja nya initiativ.

Vill du veta mera om FinxS Säljbedömning?

Läs mera om hur du kan arbeta systematiskt med säljutveckling.

FinxS Säljbedömning mäter:

  • Individens nuvarande säljkompetensnivå
  • Underliggande Tankesätt för försäljning
  • Ursäktindex för försäljning
  • Matchprocent till olika säljroller

Säljbedömningsrapporter visar områden där en individ kan behöva utvecklas. Praktiska coachingtips och utvecklingsplaner som finns i bedömningen snabbstartar utvecklingen och framsteg.

Läs vidare här

Hur gör jag för att komma igång med FinxS Säljbedömning?

Genom att certifiera dig i FinxS Säljbedömning blir du handledare och kan coacha säljare till framgångsrika resultat. Tveka inte att kontakta oss. Vi kommer gärna och presenterar verktyget närmare.

Kontakta oss redan idag!

Krister Svensson via telefon på 0730-600 352 eller via mail på krister.svensson@extendeddisc.se

Carita Juselius via telefon på 0706-360 162 eller via mail på carita.juselius@extendeddisc.se