Inlärning för utveckling


Är du frustrerad över någonting du håller på att lära dig? Vad bra, du håller på att utvecklas!

Inlärning går i flera stadier. Mellan dessa faser kan frustration uppstå. Det är inte ovanligt att vi ger upp mellan de olika stegen. Detta är en av de största utmaningarna med att lära sig nya kunskaper eller ändra beteenden.

Inlärningens faser

Första steget i inlärningstrappan, omedveten inkompetens, betyder egentligen att du inte vet att du inte kan.

Andra steget, medveten inkompetens, syftar på det steg i inlärningen då du vet att du inte kan.

Det tredje steget, medveten kompetens, innebär att du vet att du kan, även om det är med relativt stor ansträngning och fokus som du genomför färdigheten.

Det fjärde steget, omedveten kompetens, beskriver det steg när inlärningen har rotat sig i personligheten, det vill säga blivit en vana som utan ansträngning utförs med självklarhet.

Att arbeta med ett mästerskap innebär att du tränar på det du kan omedvetet. Du utmanar dig att bli bättre hela tiden, som en elitidrottare som försöker att utmana sig själv hela tiden.

Tiden mellan ovan beskrivna steg är väldigt olika, ibland går det väldigt snabbt och ibland kan det kännas som att det tar evigheter. Det är inte ovanligt att vi känner oss som mest frustrerade när vi är på väg att ta nästa steg i vår utveckling. Ge inte upp, du är på väg mot ett genombrott!

Tre delar i inlärning

För att utvecklas, och inte endast lära in, behöver vi ha balans mellan det vi vet och det vi gör. Att skapa en utvecklingsplan betyder alltså att planen ska innehålla både en kolumn för vad du ska göra och vad du ska lära in.

Låt oss nu säga att vi vill utvecklas, jag vill ha ett körkort, jag vill bli en bilist. För att bli en bilist behöver jag läsa teori (veta) och övningsköra (göra). Genom att ha en balans i detta blir jag till slut en bilist (vara).

Extended DISC och inlärning

Kan vi underlätta inlärning? Då inlärning och utveckling i de flesta fall tar både energi och ibland skapar frustration kan insikterna om våra naturliga inlärningsstilar vara till stor hjälp.

Extended DISC beteendekompetenser visar oss vårt naturliga beteende gällande inlärning. Extended DISC kan hjälpa dig med både inlärning och utveckling.

Alla som anmäler sig till en av våra utbildningar, både certifieringar och kostnadsfria kortkurser, erhåller en utvecklingsprofil.