Internationella dagen för lycka!


Idag firar vi Internationella dagen för lycka på Extended DISC. Enligt ett beslut i FN:s generalförsamling i juli 2012 kom alla medlemsländer överens om att införa en internationell dag med fokus på välbefinnande och lycka. Mest drivande i frågan var kungadömet Bhutan. Bhutan arbetar sedan 1970-talet med en mätmetod som kallas Gross National Happiness index, GNH. Till skillnad från att mäta bruttonationalprodukten BNP, har man skapat ett system som mäter folkets lycka.

Finns det en lyckoformel?

Vi gör inte anspråk på att sitta inne med svaret på frågan om hur man blir lycklig. Vi vill inte heller tala om för någon hur han eller hon kommer att bli lycklig. Men vi vill gärna filosofera kring ämnet och berätta lite om vad forskningen säger om lycka.

Kanske är du, med rätta, trött på alla tips om hur vi kan bli lyckligare. Idag skrivs en hel del artiklar och löpsedlar med löften om lycka. Om det nu skulle vara så enkelt, som tidningar och föreläsare påstår att bli lycklig, varför misslyckas vi då ofta trots att vi försöker?

De flesta forskare inom psykologi verkar idag överens om att vi söker lyckan utanför oss själva i materiella ting, Hos andra människor, händelser och omständigheter. Och det stämmer, vi blir gladare när någonting positivt händer men lyckan blir sällan bestående.

Lycka går inte att köpa för pengar

Du känner säkert igen ovanstående påstående. Låt oss ge dig ett exempel. De flesta av oss skulle beskriva våra liv som ett mellanting mellan lycka och elände. På en skala mellan ett och tio skulle vi säga att de flesta dagar i livet upplevs som att de ligger mellan fyra och fem.

Om jag skulle träffa dig imorgon och du berättar att du har vunnit en stor summa pengar på lotto skulle du nog uppleva att du mår otroligt bra. Helt plötsligt öppnar sig nya möjligheter och livet erbjuder en upplevelse av frihet och lycka som du kanske inte upplevt tidigare. Skulle du beskriva hur du mår på en lyckoskala skulle du säga att du mår som en tia. Och varför skulle du inte göra det, många av oss får en frihets- och lyckokänsla av mycket pengar.

Om vi nu säger att vi ses igen om fem år så är det knappast troligt att du kommer att säga att du fortfarande befinner dig på en tia i lyckoskalan. Troligen kommer du att återigen befinna dig på fyra till sex i skalan. Du har nu vant dig vid att ha mycket pengar och tycker inte längre att detta påverkar din upplevelse av lycka.

I värsta fall kommer du att uppleva en besvikelse över att pengarna inte gjorde dig lycklig och då kanske du till och med beskriver att du mår sämre än innan du vann pengar.

Vad är det då som gör mig lycklig?

Forskningen visar på flera områden och beteenden som gör oss lyckliga. Ofta ägnar vi oss åt att sträva efter yttre ting som ska göra oss lyckligare som nytt jobb, en rolig partner, mera pengar, större hus, flera resor eller att fotbollslaget vi hejar på ska bli svenska mästare. Allt detta kan göra oss glada och lyckliga för en stund, men varaktig lycka, enligt forskarna, kommer av:

 • Att vi ägnar mycket tid åt vänner och familj
 • Att vi uttrycker och upplever tacksamhet
 • Att vi hjälper andra (altruism)
 • Att vi har en optimistrisk syn på framtiden
 • Att vi lever i nuet
 • Att vi motionerar varje vecka
 • Att vi är djupt engagerade i långsiktiga mål som bottnar i våra värderingar

Även lyckliga människor hamnar i knipa, svårigheter och upplever sorg i livet. Det som utmärker en lycklig människa i dessa situationer är att de visar på både balans och styrka även i svåra situationer.

Hur gör man?

Att lära sig att bli lyckligare skiljer sig faktiskt inte så mycket från att lära sig ett nytt jobb eller bibehålla en god hälsa. Du behöver vara målmedveten och du behöver anstränga dig.

 • Du behöver bestämma dig för att bli lycklig
 • Du behöver ta reda på hur du ska gå tillväga
 • Du behöver anstränga dig varje dag
 • Du behöver ha en långsiktig motivation, kanske till och med en livslång motivation

Gör Extended DISC människor lyckliga?

Nej, inget verktyg i världen gör människor lyckliga. Ett verktyg är precis vad det heter, ett verktyg.

Extended DISC kan hjälpa oss att utforska många saker om oss själva för att ta reda på vad just vi behöver för att bestämma oss, känna motivation, orka anstränga oss och vilka typer av situationer som tar mer eller mindre energi från oss. Att öka vår självinsikt ger oss nycklar att skapa mer lycka i våra liv. Lika lite som en miljonvinst kan ge dig livslång lycka kan Extended DISC göra jobbet åt dig. Men precis som en miljonvinst kan ge dig resurser att utveckla ett lyckligare liv kan Extended DISC ge dig förutsättningar att utvecklas och skapa mera lycka.

Vill du veta mera om Extended DISC?

Vill du veta mera om Extended DISC? Tveka inte att kontakta oss och boka ett möte. Slå Eeva Petersson en signal på 0706-360 165 eller maila på eeva.petersson@extendeddisc.se