Intuition & metaforer är ledningsverktyg

Intuition kommer från latin och definieras av Nationalencyklopedin som ”förmåga till omedelbar uppfattning eller bedömning utan (medveten) tillgång till alla fakta; ofta i motsats till logiskt resonerande förmåga”. Några hävdar att vår intuition kommer från våra erfarenheter, medan andra hävdar att den kommer från en plats utanför våra egna erfarenheter. De flesta är överens om att vår intuition inte kommer från vår reflektion, utan sker på ett plan utanför denna.

Psykologen Carl Jung menade att intuitionen inte beskriver någonting som strider mot förnuftet, men ligger utanför förnuftets räckvidd. Du har säkert upplevt situationer där intuitionen varit avgörande och du hade en känsla av att du visste vad som borde göras utan att förnuftet hjälpt till speciellt mycket. Förnuftet sa en sak men du hade en malande känsla om att du borde göra tvärtom.

Vi besitter alla en förmåga att använda vår intuition, även om vi använder den olika mycket. Intuitionen är en egenskap du kan och bör använda dig av i ditt ledarskap.

Intuition som ledarskapsverktyg

För att kunna använda intuition som färdighet inom ledarskap bör vi tänka på tre saker:

Träna på vår förmåga att presentera vår intuitiva tanke innan den har blivit tolkad eller granskad. Om vi väntar för länge riskerar vi att tolka och analysera sönder det vi förnimmer.
Hålla oss helt neutral till vårt intuitiva uttalande och låta våra kolleger eller vår medarbetare göra vad han eller hon vill med det. Vi är inte emotionellt engagerad i vårt uttalande.
Vi registrerar reaktionen hos den andre. Var det rätt eller fel? Om tilliten är stark kommer personen berätta för oss om uttalandet stämmer eller inte. I vilket fall så ger det personen möjligheten att tänka i andra banor.

Det är alltså viktigt att vi lämnar all önskan om att ha rätt åt sidan.

Vi kan sätta ord åt vår intuition genom att påbörja meningen med:

 • ”Jag har en känsla av att…”
 • ”Jag har en magkänsla om att…”
 • ”Jag upplever att…”
 • ”Plötsligt fick jag en bild av att…”

Vi kan träna upp vår intuition på flera olika sätt. Här kommer några exempel:

 • Tala med barn.
 • Lyssna djupare utan att analysera det som sägs, känn efter istället.
 • Lämna vår inre dialog.
 • Slappna av.
 • Försöka att uppmärksamma våra inre bilder.

Ju mera vi använder vår intuition desto mera kommer vi att lära oss att använda den som en färdighet i vårt ledarskap.

För att öva upp vår intuition behöver vi öva upp vår förmåga att lyssna på andra.

Ofta lyssnar vi mera på våra egna åsikter om det som sägs än på det personen faktiskt säger, vilket innebär att vi lyssnar mera på oss själva och våra gamla föreställningar än på personen och vad han eller hon har att säga.

Läs om konsten att lyssna del 1

Läs om konsten att lyssna del 2

Metaforer

Metaforer är våra mentala bilder. Metaforer ger oss även nya perspektiv då vi kan se saker och ting lite mera utifrån. Vi beskriver en upplevelse mera än en händelse.

Vissa av oss använder oss mera av metaforer än andra. Garanterat har vi gemensamma metaforer på vår arbetsplats. Dessa har blivit en tolkning av våra gemensamma upplevelser. Men alltför ofta tar vi för givet att en metafor faktiskt innebär samma sak för oss som för andra. Vad innebär det när vi ska peka med hela handen i en omorganisation? Vad är det vi ska ta höjd för egentligen? Hur ska vi egentligen göra när vi stretchar visionen? Och varför ska den stretchas? Diskussionerna blir väldigt intressanta när vi ifrågasätter metaforer och ställer frågor kring dem. För att kunna göra detta behöver vi en hög nivå av självkännedom och öppenhet i gruppen.

Läs mera om öppenhet i team här

Läs mera om självkännedom i team här

Har vår kollega eller medarbetare en vilja att använda metaforer så kommer vi att ha stor användning av dessa. Kanske finns lösningen och svaret till en komplex fråga i metaforen som personen använder för att beskriva situationen.

Personens uttalanden kan låta på olika vis:

 • ”Jag har hundra bollar i luften”
 • ”Jag håller på att sprängas”
 • ”Jag är på väg att köra fast”
 • ”Jag är på fel plats i livet”
 • ”Jag sitter fast i lera”
 • ”Jag snurrar runt som i en dimma”

Vi kan välja att använda personens metaforer för att göra våra frågor än mera kraftfulla:

 • Vilka bollar vill du plocka ner först?
 • Vad är det som håller ihop dig nu?
 • Beskriv vägen du kör på?
 • Vilken plats skulle du vilja vara på?
 • Hur kan du få fast mark under fötterna?
 • Vad krävs för att dimman ska lätta?

Men se upp metaforer kan även skapa otydlighet. Alla har inte samma relation till metaforer och överanvänder vi dem så missar vi chansen att vara tydliga i våra budskap.