Kickstarta hösten med flow


Alla älskar vi att utmana oss själva! I alla fall om vi har flow. Så hur kommer det sig då att vissa utmaningar ger känslor av obehag, närapå ångest och andra utmaningar ger energi?

Psykologen Mihaly Csíkszentmihályi presenterade en teori att när både skicklighet och utmaning infinner sig kommer vi att känna ett ”flow”. Att vara i ett ”flow” beskriver han som att vara helt involverad i en aktivitet för aktivitetens skull. Vårt ego lämnar oss. Tiden flyger iväg och alla tankar och handlingar verkar följa ett naturligt flöde.

Enkelt förklarat innebär nedanstående bild att när vi både saknar skicklighet och utmaningen är låg kommer apati att infinna sig. Om du har en låg utmaning och din skicklighet är hög kommer du att känna leda. När både utmaningen och skickligheten infinner sig kommer vi att hamna i flow.

Hur vet du när du upplever flow? Csikszentmihalyi identifierat några upplevelser kommer med tillståndet av att vara i flow:

 • Att ha en klar uppfattning om vad vi vill uppnå.
 • Att kunna koncentrera oss under en längre tidsperiod.
 • Att släppa känslan av självmedvetenhet.
 • Tiden flyger iväg
 • Upplevelse av balans mellan förmåga och utmaning.
 • En känsla av att ha kontroll över situationen.
 • En känsla av att aktiviteten i sig är givande.
 • Glömmer bort kroppsliga behov.
 • Att vara helt absorberad i själva aktiviteten.

Kom ihåg att dessa faktorer inte nödvändigtvis behöver vara på plats för du ska få uppleva flow. Men du kommer att uppleva många av dem när flowet uppstår.

Du känner säkert igen dig och kan minnas situationer när du har känt dessa känslor. Frågan är, hur ska vi göra för att uppleva det igen?

Tre tips som ökar dina chanser att hamna i Flow:

 1. Ha ett tydligt mål. Det är nära på omöjligt att hamna i flow om vi inte vet vilka resultat vi strävar efter att nå. Läs mera om att sätta mål här
 2. Skapa en miljö som ger förutsättningar för att vara i flow. Om du ständigt blir störd av annat kommer det att störa din process och du kommer att uppleva mer frustration än flow. Säkerställ att du får arbeta koncentrerat.
 3. Se över dina resurser. Vad behöver du för att lyckas? Vem behöver du hjälp från? Definiera dina behov och uttala dem.