Långsiktig framgång


Av Markku Kauppinen, Extended DISC expert USA Calvin framstod för mig som någon som kunde förstå helheten, speciellt när det kom till hans anställda. Han var bra på att anpassa sin strategi med sina medarbetare. Men det som var mest anmärkningsvärt med Calvin var hans förmåga att snabbt fatta beslut utifrån en liten mängd information samtidigt som han inte drog förhastade slutsatser. Calvin leder säljarna hos sju återförsäljare och låt mig säga – det är ingen lätt uppgift. Det är en mycket konkurrensutsatt butiksmiljö där kunderna gör ett av sina dyraste och mest känslomässiga köpbeslut. Säljarna har långa arbetsdagar och provisionsbaserad lön vilket är typiskt för denna bransch och de verkar byta arbetsgivare i en snabbare takt än Hollywoodstjärnor byter äkta makar. Vanligtvis är personalomsättningen ett problem som inte bara kostar handlare mycket pengar utan skapar även konstant huvudvärk. En eftermiddag satt Calvin och jag på hans kontor och diskuterade hur han använde den information som Extended DISC tillhandahåller. ”Har du identifierat vilka beteenden hos en säljare som skapar framgång för dig?” frågade jag honom. ”Vad menar du?” frågade Calvin ”Jo, jag menar, vet du vilken beteendestil den säljare har som tenderar att sälja flest bilar varje månad?” fortsatte jag. ”Självklart. Låt mig visa dig.” Calvin visade mig hur han hade kartlagt sina bästa säljare. Det var mycket tydligt. Stjärnsäljarna – Calvin kallar dem sina ”bästa vapen” – var alla belägna i ett mycket smalt område på Extended DISC kartan. Stjärnsäljare
Skarmavbild 2014-01-24 kl. 14.31.08
Det som imponerade mest på mig var att han verkligen förstod hur han bäst kunde använda den information som Extended DISC gav honom. ”Så du är ute efter dessa beteendemönster hos dina nya säljare?” frågade jag Calvin svarade lugnt: ”Nej.” ”Nu förstår jag inte riktigt. Jag trodde att du just sa till mig att de är dina stjärnsäljare.” ”Det är de, men inte särskilt länge. Vad som händer är att de under en viss månad säljer flest bilar. Men sen hittar mina konkurrenter dem eller så letar mina stjärnsäljare efter en ny anställning med bättre betalt. De har oftast slutat efter ett par månader. Då står jag utan säljare i butiken och jag får både stora kostnader och huvudvärk när jag ska rekrytera en ny säljare.” ”Så hur gör du istället?” ”Jag letar efter säljare som hamnar i detta område.” De långsiktiga säljarna
Skarmavbild 2014-01-24 kl. 14.31.50
”De stannar hos oss längre och de säljer fler bilar. Jag kan träna dem i hur man säljer. De är mer lojala och stannar. Jag har nästan halverat min personalomsättning och ägarna är glada.” ”Detta är en smart användning av den information som Extended DISC ger dig!” Har du identifierat vilka beteenden som skapar hållbar, långsiktig framgång för din organisation? Om inte, hur mycket kostar det dig? Vad kommer att hända om du inte gör något åt det?