Läsa, skriva, tala och lyssna. Att kommunicera helt enkelt.

De flesta av oss kommunicerar på ett eller annat sätt större delen av dagen. Tänk efter, hur mycket har du kommunicerat idag? Hur mycket har du läst, skrivit, talat eller lyssnat? Hur bra har du varit på att kommunicera? Har du varit medveten om hur effektivt du har lyssnat, talat, skrivit eller läst? De flesta chefer har ägnat många år åt att lära sig att tala, skriva och läsa, men hur mycket tid har de ägnat sig åt att lära dig att lyssna? Har du gått någon utbildning som lärt dig att lyssna på olika människor på olika sätt?

Att lyssna på vår personal eller våra kolleger ger oss en bild av hur de tänker, reagerar och vad som motiverar dem.

Låt oss säga att du och dina kolleger kommer tillbaka till kontoret och alla möblerna har flyttats runt och alla har fått nya platser.

Lisa, som tycker om att ha kontroll över saker och ting, känner sig kanske förnärmad över att hon inte ingick i teamet som gjort ändringen.

Kalle, som gillar förändringar och gärna ser saker positivt, tycker att det ser riktigt trevligt ut och tycker att alla ska sätta sig ner och prata om det över en kopp kaffe.

Lars, som föredrar långsamma förändringar och gärna hjälper till, hade precis vant sig vid hur det var. Dessutom gjorde han inget speciellt i helgen och hade gärna hjälpt till.

Anna, som gillar när man följer regler, säger ingenting. Men, efter 20 minuter kommer hon ut med en policy och frågar vem som hade befogenhet att flytta runt möblerna.

Låt oss leka med ytterligare några exempel som beskriver hur vi reagerar på yttre händelser på helt olika vis.

Vi håller med om att ovanstående exempel är både starkt generaliserande och förenklade och samtidigt vill vi med dessa visa att vi reagerar väldigt olika beroende på vilken som är vår naturliga kommunikationsstil och vårt naturliga beteende.

Teamet och 15 minuter

Vad gör du då om du har femton minuter på dig att presentera och förmedla ett viktigt budskap? En ledares uppgift är ofta att tala till många personer och ibland är alla dessa personer samlade i ett och samma rum. Hur gör vi då för att nå ut med vårt budskap till många samtidigt? I kartan till höger representerar varje prick en person och var och en har en egen kommunikationsstil. Det innebär att vi talar om, skriver och läser samma saker men vi uppfattar det på olika sätt.

 

 

 

 

Ett enkelt tips är att du när du talar ser till att du täcker fyra olika perspektiv som talar till fyra olika beteendestilar:

  • Vad?
  • Vem?
  • Hur?
  • Varför?

Genom att besvara detta har du inte bara försäkrat dig om att du talar till alla, du har även svarat på alla dessa områden för dig själv. Har du en kommunikationsstil som naturligt alltid tar reda på vad? Vad är problemet? Vad är målet? Då kanske det tar mera energi för dig att ställa dig frågan om hur. Hur ska vi göra det?

Genom att ställa alla ovanstående frågor till dig själv innan du presenterar någonting har du med andra ord även gjort en grundligare analys än om du bara ställde dig frågan vad.

Ledarperspektivet

Extended DISC teamprofil ger dig som ledare en stor mängd information om hur du leder varje person i ditt team. Vad du behöver lyssna efter och hur du förmedlar information.

Teamprofilen innehåller uppgifter som teamets eller organisationens ledning kan använda för att stödja sitt beslutsfattande. Ledningen har normalt sett ett mål i sikte, vi behöver rekrytera, teamet är inte tillräckligt effektivt, vi måste skifta teamets roll, etc. I sådana situationer kan Teamprofilen hjälpa ledningen att fatta bättre beslut.

Teamperspektivet

I de fall målet handlar om att förbättra kommunikation, samarbete, eller effektivitet inom teamet kan Teamprofilens information också ges direkt till gruppen. Teamet kan ha ett erkänt problem och teamprofilen kan även användas för att förhindra att problem uppstår.

Vill du veta mera om Extended DISC?

Vill du veta mera om Extended DISC och hur vi kan hjälpa dig att utveckla ditt ledarskap och ditt team? Tveka inte att kontakta oss och boka ett möte. Slå Eeva Petersson en signal på 0706-360 165 eller maila på eeva.petersson@extendeddisc.se