Livet i en rockring


Tänk dig att du lägger en rockring på marken och kliver in i den. Tänk dig sedan att allt utanför denna rockring är helt utanför din kontroll. Många av oss blir förskräckta bara vid åtanken. Men tänk om det är så att vi genom att leva med illusionen om att vi kan påverka omständigheter och människor utanför vår rockring faktiskt missar chansen att ta ansvar för det som verkligen kan förändra våra liv: Oss själva!

YH + E = R

Personligt ansvar, vad är det? Vad innebär det att ta 100 % personligt ansvar? Vi är många som har lärt oss att fokusera och skylla på händelser, omständigheter och människor omkring oss då livet inte blir som vi vill att det ska bli. Genom att skylla på yttre händelser och fokusera på dessa blir vi offer för omständigheterna och vi ger oss själva mycket lite utrymme till att påverka eller ta ansvar för våra liv.

Låt oss presentera en formel:

YH + E = R

Yttre Händelse + Eget agerande = Resultat

Du har möjlighet att välja

Du kan välja att skylla på Yttre Händelsen (YH) för bristen på Resultat (R). Du kan skylla på väder, konjunkturen, din chef, låg utbildning, din partner, kunderna och mycket annat. I princip finns det i varje situation någonting annat att skylla på och därmed slippa ta ansvar för din egen del. Detta tillåter dig att fortsätta med ditt beteende och fortsätta tänka tankar som skapar begränsande övertygelser.

Varje minut vi ägnar energi och fokus på yttre omständigheter hindrar oss från att ägna tid åt det vi verkligen kan förändra, vårt Eget agerande (E). Genom att sätta 100 % fokus på ditt eget agerande kan du själv ta ansvar för resultatet. Du kan ändra ditt sätt att kommunicera, tänka, agera och framför allt ändra dina begränsande övertygelser till kraftfulla övertygelser. Med andra ord, du behöver hela tiden ändra ditt Eget agerande (E) på Yttre Händelsen (YH) tills du får det Resultat (R) du önskar.
Ge dig själv en chans

Det är inte säkert att du får exakt det resultatet som du önskar bara för att du ändrar ditt agerande en gång, du kanske behöver testa dig fram och se vad som fungerar. Ge upp dina ursäkter, sluta att skylla på omständigheterna och ägna all din kraft och energi åt det du kan påverka.

Ladda ner ditt verktyg här

Extended DISC och möta andra

Även om du inte kan skylla på andra så kan du förbättra dina relationer till andra genom att möta dem i deras naturliga beteende. Extended DISC hjälper dig att möta människor på ett sätt som känns naturligt för den du möter.

D-stil

En person som har D-stil uppfattas som beslutsam, tuff och viljestark. Personen drar sig inte för att tävla och gillar att agera självständigt.

Kommunikationsstrategi D-stil

 • Var direkt.
 • Ge individen möjlighet att känna att den har kontroll över situationen.
 • Var tydlig när det gäller resultat, krav och konsekvenser.
 • Håll dig till sak och undvik småprat.
 • Håll ett högt tempo.
 • Var kortfattad i såväl brev, e-post och verbal kommunikation.
 • Fråga specifika frågor.

I-stil

En person som har I-stil uppfattas som social, pratsam, öppen och entusiastisk. Personen agerar ofta energiskt och övertygande.

Kommunikationsstrategi I-stil

 • Använd personreferenser.
 • Ge löpande positiv feedback och erkännande för individen.
 • Var beredd på att låta personen berätta om sina känslor, idéer och intentioner.
 • Fokusera på personliga och relationsmässiga vinster när ni pratar om behov.
 • Var vänlig och tillmötesgående.
 • Använd gärna humor om det är lämpligt.
 • Bekräfta de personliga känslorna.

S-stil

En person som har S-stil uppfattas som lugn, stabil, noggrann och tålmodig. Personen är ofta familjeorienterad och god lyssnare och upplevs ofta som anspråkslös och pålitlig.

Kommunikationsstrategi S-stil

 • Presentera saker i lugn takt.
 • Ge garantier om du lovar något.
 • Håll lugnt tempo.
 • Se till att låta personen känna att ni arbetar tillsammans.
 • Var varsam och förstående.
 • Prata med ett informellt språk.
 • Bekräfta att du förstår och visa empati

C-stil

En person som har C-stil uppfattas som en person som följer regler, är logisk och försiktig. Personen är formell och disciplinerad.

Kommunikationsstrategi C-stil

 • Fokusera på fakta.
 • Var försiktig med feedback så att den inte uppfattas som kritik.
 • Ge rationella förklaringar utan att blanda in känslor.
 • Använd och styrk logiska argument med regler och riktlinjer.
 • Låt personen få uttrycka sina rationella förklaringar utan att kritisera.
 • Delge både detaljer och helhet.
 • Var diplomatisk och korrekt.

Vill du veta mera?

Vill du veta mera om hur du kan jobba med Extended DISC samt utveckla ditt personliga ansvar? Slå Carita en signal på 0706-360 162 eller maila till carita.juselius@extendeddisc.se.