Löser du ett problem eller skapar du flera?


Det finns en bild bland många att det är bra att vara mål- och lösningsfokuserad och att det skulle göra oss mera framgångsrika eller till och med lyckligare. Det kan vara sant, men vilka är de mål och lösningar som får dig att uppleva framgång och lycka?

En viktig del är att ditt mål har ett värde och att det är kopplat till dina egna värderingar. Även om du strävar efter ett mål tillsammans med andra bör målet vara kopplat till det som har ett värde för dig.

Det är också viktigt att ditt mål löser ett problem eller på något vis gör saker och ting enklare för dig. Vissa mål kan till och med skapa nya problem, eller till och med fler problem än de du hade innan.

Syftet med problemformulering är inte att hitta en lösning eller dra slutsatser omedelbart, utan att få en tydlig bild av det, eller de, problem du vill lösa.

Många problem kan kännas oövervinnerliga när du försöker att överblicka dem. Genom att dela upp problemet i olika delar kan du lösa ett problem i taget, som en ”att-göra-lista”. Att ta ett stort problem och dela upp det i flera mindre är en effektiv nedbrytning av problemet. Det kan även hjälpa dig att se mönster i problemet. Kanske kan du lösa många problem på ett och samma sätt?

Det är även viktigt att du tar reda på vad det verkliga problemet är. Inte sällan fokuserar vi på symptomen på ett större, underliggande, problem. Detta innebär att det underliggande problemet, som skapar nya problem, finns kvar även om du löser massor av små problem. Detta kan skapa så kallade ”brandkårsutryckningar” i livet och i organisationen.

Den största utmaningen kan vara att stanna kvar en stund i problemet, se det ur olika vinklar, utforska påverkan och kanske grotta ner sig i problemet en stund. Ofta känns problem obehagliga och vi vill gärna gå vidare så snabbt som möjligt. Men då missar vi chansen att sätta mål och hitta lösningar som verkligen betyder någonting för oss.

Extended DISC och problemlösning

Hur vi kommunicerar gällande problem skiljer sig beroende på vilken kommunikations- och beteendeprofil vi har. Det är skillnader på vad som motiverar oss och vad vi försöker undvika och därmed vad vi ser som ett problem. Vi kan även se på samma situation på helt olika sätt och våra olika kommunikationsprofiler får oss att formulera problemet utifrån helt olika perspektiv.

Kostnadsfri kurs – Effektiv problemformulering

Att välja rätt utbildningsbolag kan vara svårt. Att hitta ett företag med rätt kompetens och den pedagogiska förmågan att lära ut är viktigt. Vi vill ge dig chansen att lära känna oss under en halvdag och ägna en stund åt dina problem, hitta olika vinklar och se vad som verkligen ligger bakom en utmaning.

Du kommer att lära dig att skapa effektiva problemformuleringar och förmiddagen kommer även att erbjuda övningar, föreläsningar och verktyg som du har stor nytta av både i livet och i ditt yrkesliv. Du kommer även att få en egen Extended DISC kommunikationsprofil, som ger dig en bild av hur du föredrar att kommunicera kring problem. Kortkursen är kostnadsfri.

Information om utbildningen:

Datum: 29 januari 2020

Tid: kl 9.00-12.00

Pris: Kursen är kostnadsfri.

Plats: Stockholm

Avbokning

Skulle avbokning ske senare än en vecka innan kursstart debiteras deltagaren 485 kr plus moms.

Säkra din plats och anmäl dig redan idag!