Möt höstens krav med ett lugn


Hösten är här och med hösten kommer kraven. Sommaren har för många varit en tid av återhämtning och nu när september knackar på kan det kännas som att sommarfriden bara är ett vagt minne. Självklart behöver vi ställa om och tempot är förändrat, men tänk om du kunde möta hösten med ett större lugn?

Enligt psykologen Daniel Goleman, författare till bland annat den populära boken “Känslans intelligens”, är emotionell självkontroll “förmågan att hålla dina störande känslor och impulser i kontroll, för att behålla din effektivitet under stressiga eller till och med fientliga förhållanden och förbli tydlig och lugn”.

En av nycklarna är självkontroll?

Så en av nycklarna är att ha självkontroll och självkontroll är kopplat till självdisciplin och viljestyrka. Självdisciplin handlar om att uppleva en motgång eller något svårt och jobbigt och samtidigt behålla självkontrollen, både utåt och inom oss själva. Vi behöver få insikter om hur vi reagerar och responderar på yttre påverkan och press. Men vi behöver även förstå hur vi reagerar och responderar på de krav vi ställer inom oss själva. Vi har själva 100% ansvar för våra reaktioner och vår respons i olika situationer.

I detta ligger en stor frihet, vi väljer själva våra reaktioner och låter våra känslor vägledas av våra kärnvärderingar. Läs mera om kärnvärderingar här.

Viljestyrka handlar om att lära sig att kontrollera och förstå sina tankar och därmed öka sin förmåga till självkontroll.

Lättare sagt än gjort?

Ok, om nu min självkontroll är en av nycklarna, hur utvecklar jag då den? Tänk dig att du har en skål fylld av självkontroll. Så snart din omgivning (eller dina egna tankar) påverkar dig tas en liten del av din självkontroll ut ur skålen, det är i princip oundvikligt. Vi kan inte gå runt i livet utan att reagera eller respondera. Men det är är ditt eget ansvar att hålla ”skålen” fylld och se till att du återhämtar dig efter varje yttre påverkan. Du behöver fylla på din skål igen. Hur du fyller på din ”skål” är individuellt och det är viktigt att du själva hittar saker som fyller din ”skål”.

Nedan kan du se några exempel på återhämtning. Men utan tvekan kan du fylla på med olika aktiviteter som du själv gillar för att hitta daglig återhämtning.

• Promenader
• Meditation
• Skriva
• Lyssna/spela musik
• Måla/rita
• Möte med vänner
• Sova (power nap)
• Träning
• Andliga övningar
• Vara i naturen
• Fiska

• Cykla
• Fotografera
• Dansa
• Sortera eller plocka
• Kramas
• Läsa
• Pyssla
• Handarbeta
• Snickra
• Lösa korsord
• Odla ett intresse

Har du försummat din återhämtning? Det är aldrig försent. Svara på frågorna nedan och starta ett nytt sätt att skapa balans redan idag.

  • Beskriv en händelse när du tappade självkontrollen.
  • Vilka händelser ledde till att du tappade självkontrollen? (Kom ihåg att ta upp både stora och små saker)
  • Vad blev konsekvenserna för dig?
  • Vad blev konsekvenserna för andra?
  • Lista saker som du kan göra för att fylla på din ”skål” med självkontroll dagligen

Se filmen om självkontroll nedan

Känslomässig objektivitet hos säljare

Få yrkesgrupper påverkas så starkt av omgivningens agerande som säljare. Och få yrkesgrupper får ta så många nej som säljare. För att kunna hantera detta behövs återhämtning och ett visst mått av känslomässig objektivitet. Det hindrar säljaren från att bli engagerad i säljprocessen med egna eller med den potentiella kundens känslor. Detta skyddar också säljaren från att reagera emotionellt istället för objektivt och rationellt.

Om säljaren känner sig pressad att få in affären kan hen bli upptagen av kundens känslor, vilket påverkar hela säljmötet. I värsta fall kan tidigare avslag och förlorade möjligheter kommer upp till ytan igen och känslor av frustration och desperation kan förekomma. Detta gör det svårare för säljaren att vara närvarande, fokuserad och ha kontroll över säljmötet och processen.

En säljare som har utvecklat sin självkontroll har alltid större möjlighet att hantera alla de känslor som en säljare möter i sitt arbete.

En säljare som har lågt resultat i FinxS Säljbedömning låter känslorna distrahera under säljprocessen. Hen sveps lätt med av den potentiella kundens löften eller kritik.

En säljare som har högt resultat i FinxS Säljbedömning behåller ett känslomässigt avstånd under säljprocessen och låter inte kundens löften, kritik eller positiva uttalanden vara ett hinder för att genomföra säljprocessen och ställa de rätta frågorna.

Vill du veta mera om FinxS Säljbedömning?

Läs mera om hur du kan arbeta systematiskt med säljutveckling.

FinxS Säljbedömning mäter:

  • Individens nuvarande säljkompetensnivå
  • Underliggande Tankesätt för försäljning
  • Ursäktindex för försäljning
  • Matchprocent till olika säljroller

Säljbedömningsrapporter visar områden där en individ kan behöva utvecklas. Praktiska coachingtips och utvecklingsplaner som finns i bedömningen snabbstartar utvecklingen och framsteg.

Läs vidare här

Hur gör jag för att komma igång med FinxS Säljbedömning?

Genom att certifiera dig i FinxS Säljbedömning blir du handledare och kan coacha säljare till framgångsrika resultat. Tveka inte att kontakta oss. Vi presenterar gärna verktyget närmare.

Kontakta Carita Juselius via telefon på 0706-360 162 eller via mail på carita.juselius@extendeddisc.se

Kontakta Krister Svensson via telefon på 0730-600 352 eller via mail på krister.svensson@extendeddisc.se