När säljare inte har tid att sälja


Alla har vi hört uttrycket ”tid är pengar”. En säljares tydliga uppgift är att skapa mera intäkter åt ett företag, det kan de flesta skriva under på. Men hur kan vi säkerställa att säljaren lägger tid på det som verkligen skapar affärer? Vad är effektiv säljtid? Hur många timmar per dag lägger säljaren ner på faktiska säljaktiviteter?

Fällor & tips

Det finns många aktiviteter som en säljare kan ägna sig åt som faktiskt inte är aktiviteter som skapar intäkter. Många av uppgifterna bör göras, men ska de verkligen göras av en säljare?

Ta tjuren vid hornen

För alla säljare finns det olika moment i försäljningen som är extra utmanande. Dessa uppgifter skjuts hela tiden på framtiden och trots att säljaren inte tar tag i dem stjäl de energi. Lär känna dina säljare och ha extra uppföljning på vilka uppgifter dina säljare skjuter upp. Följ extra noga upp hur säljaren tar tag i dem och peppa dem att starta med dem redan på morgonen.

Fyrkantiga ögon

Säkerställ att dina säljare inte får fyrkantiga ögon av att sitta med administrativa uppgifter framför en dator. Det kan vara dags att samla dina säljare och fråga dem vilka administrativa uppgifter som stör dem i arbetet och sedan hitta lösningar, som mallar och automatiserade system. Ägna en dag tillsammans med dina säljare åt att skapa mallar för både stort som smått. Ett mail, en offert och andra skrivna texter kan stjäla mycket tid från försäljningen.

Varje gång du säger ja säger du nej

Precis som alla andra drivs säljare av många olika saker, till exempel kan säljare drivas av att ta ansvar, andra drivs av att nå mål och vissa säljare drivs av lust. Vad säljaren än drivs av så kommer hen att prioritera detta och planera in detta först i sin kalender.

Det vi sällan tänker på är att när vi säger ”ja” till någonting säger vi också ”nej” till någonting annat och tvärtom.

Utmana dina säljare att under en vecka undersöka hur de prioriterar och vilka följder det får.

Se filmen om tidsplanering

Mät säljarens förmåga att planera sin tid

FinxS Säljbedömning är utformad för att hjälpa säljare att bli mer framgångsrika i försäljning. Den identifierar säljarens nuvarande färdigheter inom 18 kritiskt viktiga säljkompetenser för framgångsrik försäljning.

FinxS Säljbedömning identifierar styrkor och områden för utveckling inom försäljning. Tänk på att bedömningen återspeglar den nuvarande kompetensnivån. Det innebär att alla säljare kan utveckla sina färdigheter i alla 18 säljkompetenser genom träning och coaching.

Med tidsplanering menar vi att säljaren inte spenderar tid på ”undvikande” beteenden. Hen skjuter inte upp viktiga uppgifter. I försäljning fokuserar hen på lämpliga beteenden och aktiviteter för att skapa nya försäljningsmöjligheter.

Se filmen om kompetensen att planera tid

En säljare som har högt resultat i FinxS Säljbedömning är kompetent att hantera planering och aktiviteter för bästa möjliga användning av tid. Hen slösar inte tid på ”undvikande” beteenden och skjuter inte upp viktiga uppgifter.

En säljare som har lågt resultat i FinxS Säljbedömning strukturerar inte sin planering och utför inte planerade aktiviteter effektivt. Hen är lättdistraherad av avbrott eller något som verkar vara mer intressant.

Vill du veta mera om FinxS Säljbedömning?

Läs mera om hur du kan arbeta systematiskt med säljutveckling.

FinxS Säljbedömning mäter:

  • Individens nuvarande säljkompetensnivå
  • Underliggande Tankesätt för försäljning
  • Ursäktindex för försäljning
  • Matchprocent till olika säljroller

Säljbedömningsrapporter visar områden där en individ kan behöva utvecklas. Praktiska coachingtips och utvecklingsplaner som finns i bedömningen snabbstartar utvecklingen och framsteg.

Läs vidare här

Hur gör jag för att komma igång med FinxS Säljbedömning?

Genom att certifiera dig i FinxS Säljbedömning blir du handledare och kan coacha säljare till framgångsrika resultat. Tveka inte att kontakta oss. Vi kommer gärna och presenterar verktyget närmare.

Kontakta Carita Juselius via telefon på 0706-360 162 eller via mail på carita.juselius@extendeddisc.se

Kontakta Krister Svensson via telefon på 0730-600 352 eller via mail på krister.svensson@extendeddisc.se