Har du svårt att hinna med stressen?


Sommaren börjar lida mot sitt slut och för många av oss innebär det en omställning från ledighet till arbete. Detta kan skapa stress då rutiner ska ändras, barnen ska till skolan, middagar ska handlas, alla projekt på arbetet ska startas.

Dr Karl Albrecht definierade fyra vanliga typer av stress i sin bok, ”Stress och Manager.”

Albrechts fyra vanliga typer av stress är:

  • Stress kopplat till tid
  • Stress kopplat till framtiden
  • Stress kopplat till en specifik situation
  • Stress kopplat till människor

Vi vill i detta nyhetsbrev titta närmare på var och en av dessa och fundera på hur vi kan känna igen dem och hur vi kan hantera dem.

Föreställ dig att du arbetar som chef och att du suttit på ett möte hela dagen för att ta del av stora förändringar som kommer att ske i organisationen i framtiden. Det har varit en lång dag och mötet har hindrat dig från att ta itu med många viktiga arbetsuppgifter som ligger på ditt skrivbord. På mötet har du även känt dig okunnig och upplevt en viss stress för framtiden.

Du har ett sista möte med en medarbetare innan du ska gå hem. När du lyssnar på din medarbetare börjar du känna dig spänd, frånvarande och irriterad. Du känner hur du har svårt att koncentrera dig och undviker helst följdfrågor. Du stänger av känslomässigt och vill inte längre lyssna, du vill bara hem.

De flesta av oss upplever en viss grad av stress i våra arbeten. Om vi förstår de vanligaste typerna av stress och lär oss att känna igen dem kan vi också hantera vår stress på ett mera hälsosamt sätt. Ovanstående exempel beskriver en dag där du har utsatts för många olika typer av stress på en och samma dag.

Stress kopplat till tid

Stress kopplat till tid är den stress vi känner då vi oroar oss för tiden eller brist på tid. Vi tänker på allt vi ska hinna med och känner rädsla för att misslyckas med att uppnå det vi anser vara viktigt. Vi känner oss fångade och missnöjda, vissa av oss kanske till och med känner hopplöshet.

Vanligaste tecknet på stress kopplat till tid är att vi rusar runt från uppgift till uppgift utan att ge oss själva 5 minuter för att förbereda oss för nästa deadline. Denna typ av stress är den vanligaste typen av stress i organisationer idag.

Hantera stress kopplad tid

Först och främst behöver vi lära oss att planera vår tid. Detta kan innebära att vi använder oss av ”att göra-listor”.

Nästa steg är att ge oss själva tid att prioritera. Vad är både brådskande och viktigt. Misstaget de flesta av oss gör är att vi fastnar i till synes brådskande uppgifter som faktiskt inte är direkt kopplade till våra mål. Detta lämnar en känsla av att vi har jobbat hårt en hel dag utan att vi faktiskt har fått någonting meningsfullt gjort.

Har vi svårt att slutföra våra arbetsuppgifter behöver vi kanske se över hur vi fördelar tiden på dagen. Arbetar vi mera effektivt på morgonen kanske det kan vara bra att lägga de tyngsta arbetsuppgifterna på morgonen. Behöver vi däremot mera tystnad när vi arbetar kanske vi ska komma in på arbetet tidigare eller arbeta senare på eftermiddagen.

Vi behöver även lära oss att vara bestämda mot andra. Vi behöver lära oss att vänligt men bestämt säga nej då någon försöker lägga på oss arbetsuppgifter som vi inte hinner med.

Sist men inte minst är det disciplin som gäller. Det spelar ingen roll hur många planer vi gör om vi inte disciplinerat håller oss till den plan vi har. Läs mera om att reflektera över din tid här

Stress kopplat till framtiden

Stress kopplat till framtiden är den stress vi upplever när vi ser in i framtiden. Kanske är den kopplad till en kommande presentation. Osäkerhet inför det som ska komma. Denna typ av stress är ofta diffus och känns kanske mera som en övergripande rädsla eller oro för att någonting kommer att gå fel. Då den är så diffus skapar den en stark känsla av maktlöshet och förvirring.

Hantera stress kopplat till framtiden

Eftersom stress kopplat till framtiden är framtidsbaserad, börjar vi med att erkänna att händelsen vi känner oro inför kanske inte alls utvecklas till att bli som vi tror. Vi vet faktiskt inte vad som kommer att ske och därför kan vi träna oss på att visualisera att händelsen blir riktigt bra istället för den katastrof som vi kanske föreställer oss. Chansen är ju lika stor att det blir en succé som att det blir ett fiasko.

En annan teknik som många använder idag är meditation eller mindfulness. Dessa tekniker hjälper oss att fokusera på det som faktiskt händer idag istället för att oroa oss för framtiden.

Stress kopplat till en specifik situation

Stress kopplat till en specifik situation får oss att reagera på en skrämmande situation i stunden. Om vi möter ett lejon kommer vår stressnivå att öka då vi upplever att vi inte har kontroll över situationen. Denna typ av stress är sund och hjälper oss att snabbt fly från farliga situationer.

Men vi kan även uppleva denna typ av stress i en situation där vi upplever att vi förlorar status eller acceptans i andras ögon. Till exempel när vi tror att vi gjort bort oss inför en grupp av människor.

Hantera stress kopplat till en specifik situation

Stress kopplat till en specifik situation kan upplevas som plötslig, till exempel kan vi fastna i en situation som vi helt misslyckats med att förutse. För att hantera denna typ av stress kan vi ha stor hjälp av självkännedom. Lär dig att känna igen dina reaktioner på stress. Hur reagerar du fysiskt? Vad blir dina automatiska tankar i dessa situationer?

Konflikter är en vanlig källa till stress kopplat till en specifik situation. Genom att lära oss att hantera konflikter på ett effektivt sätt kan vi minska risken för denna typ av stress. Läs Extended DISC tidigare nyhetsbrev om konflikthantering här.

Stress kopplat till människor

Stress kopplat till människor är den stress vi upplever när vi oroar oss för att interagera med en viss person eller en viss grupp av människor. Kanske är det så att vi ogillar dem eller inte riktigt förstår och kan förutse hur de ska agera. Denna stress kan även lätt uppstå då vi möter medarbetare eller team i tider av stora förändringar eller i kris. Vi kan inte riktigt förutse hur de ska agera och vi får en känsla av att vi tappar kontrollen.

Denna typ av stress kan även uppstå när vi har för många möten med andra människor under en dag eller under en tid. Vad som är ”för många möten med andra människor” skiljer sig väldigt mellan olika individer. Endast du kan veta vad som är ett lagom antal möten med andra per dag.

Hantera stress kopplat till människor

Ett effektivt sätt att hantera stress kopplat till människor är att öka kunskapen om oss själva. Ett sätt är att öka vår självkänsla. Vår självkänsla bygger på det värde vi ger oss själva. Teoretiskt kan vi alla ha en god självkänsla då det inte finns någon människa som är mindre värd än någon annan. Men att ha en god självkänsla grundar sig på vår bild av vårt värde. Ett av sätten att träna upp vår självkänsla är att leva vårt liv enligt vår sanning. Vad är då en sanning? Sanningen är ytterst subjektiv och är därför olika från person till person. Vår egen sanning styrs av våra värderingar och eftersom vi alla har olika värderingar upplever vi fakta på olika sätt. Men vi vågar säga att om vi lever utifrån våra värderingar skapas en god självkänsla. Läs mera om självkänsla här.

Det är också viktigt att vi lär oss att känna av när vi har fått en ”överdos” av personliga kontakter. Några av symptomen på att vi har haft för många möten med andra människor kan vara irritation, känslomässig kyla eller ointresse för andra människor. När du lärt dig att känna igen dessa reaktioner kan du ta pauser. Ta en promenad, drick ett glas vatten eller sätt dig på en tyst plats och ge dig chansen att andas ut.

Vill du veta mera?

Extended DISC är ett verktyg som utvecklar chefers och medarbetares kommunikationsförmåga. Extended DISC erbjuder även DISC-profiler för både individer och team, 360° feedback och undersökningsverktyg. Vill du veta mera om hur Extended DISC kan stödja er verksamhet? Tveka inte, ring Carita på 0706-360 162 eller maila carita.juselius@extendeddisc.se.