Om alla bara kunde skärpa sig!


Vad är en konflikt?

Konflikt är det när minst en person uppfattar sig ha oförenliga mål. Det innebär inte att det nödvändigtvis behöver uppstå en konflikt bara för att man har olika mål eller åsikter. En person kan gilla blått och en annan person gult och vara överens om detta, problemet uppstår den dagen man skall måla om ett rum.

För att det skall finnas en konflikt innebär det att minst en person upplever sig ha en annan åsikt och att detta påverkar personen negativt. Med andra ord behöver det inte heller vara så att vi har olika åsikter eller mål för att vi skall uppleva att vi har en konflikt.

Konflikthantering eller konfliktlösning?

En konflikt startar ofta med oenighet i en sakfråga, men det är inte ovanligt att konflikten snabbt går över i att handla om känslor och beteenden. När vi hanterar konflikter undersöker vi alla tre delarna.

6 enkla steg

Konflikthantering kan delas in i sex olika steg. Varje steg har konkreta verktyg som hjälper oss att hantera konflikten utifrån det vi kan förändra, oss själva. Även om det vore skönt om alla andra skulle skärpa sig så har vi väldigt liten påverkan på vad andra gör och säger. Därför fokuserar denna process på det du kan styra över, dig själv!

  • Titta på konflikthistorien. Hur började konflikten? Vilka var de första händelserna som gav signaler om att det var en konflikt? När inträffade detta? Vad var omständigheterna kring konflikten?
  • Formulera konflikten i en mening. Meningen får gärna vara formulerad så att du själv tar ansvar för konflikten. Att inte ta ansvar är att säga: ”Han lyssnar inte på mig”. Vill du ta ansvar säger du: ”Jag når inte fram till honom”.

När du är engagerad i en konflikt minskar dina möjligheter att vara objektiv. Du kanske uppfattar den andre som elak, okunnig eller på ett annat negativt sätt. Om du inte får dina behov tillgodosedda är det naturligt att du reagerar negativt. När konflikten däremot är över kan du se saker ur ett annat perspektiv. Genom att undersöka dina egna och din opponents behov under pågående konflikt ökar chanserna att komma till insikt redan när konflikten är aktiv. Beskriv dina egna behov:

  • Vad tänker du?
  • Vad vill du?
  • Vad behöver du?

Nu är det dags att utforska hur olika beteenden har påverkat konflikten. Vilka beteenden har försvårat konflikten? Vad har din opponent för beteende som irriterar eller påverkar dig? Beskriv endast beteenden, med andra ord får du vänta med att beskriva känslor. Lista alla relevanta beteenden:

  • Lista alla dina egna beteenden som förvärrat konflikten.
  • Lista din opponents beteenden som påverkat dig negativt.
  • På vilken sätt har era olikheter i beteende påverkat konflikten på ett negativt vis?

Många av oss känner ett motstånd att ge oss in i konflikter. Om en situation är negativt laddad kopplas detta även till fysiska effekter. Några av oss får ont i magen eller i huvudet eller så känner vi annat fysiskt obehag. Med dessa upplevelser i bagaget är det inte konstigt att många av oss försöker undvika konflikter. Men känslor kan även vara nycklar till att lösa konflikter. Genom att utforska känslor i varje aktuell situation får vi möjlighet att hantera de verkliga känslorna istället för att reagera efter invanda mönster.

Kan vi inte förstå våra känslor kan vi inte heller förstå hur de påverkar konflikten, framför allt inte hur en konflikt påverkar oss själva.

Beskriv alla de känslor som du kopplar till konflikten.

Mål är en beskrivning av ett önskat läge i framtiden. Att sätta mål är viktigt även när det gäller att hantera konflikter. Många av oss tycker att det är enklare att tala om det vi inte vill ha, då har vi formulerat ett problem. Genom att tänka ut det vi vill ha har vi formulerat ett mål. Om det är så att du har lättare att beskriva hur konflikten är än ett önskat läge kan du få hjälp av följande process:

  • Beskriv det du inte vill ha
  • Beskriv hur du vill ha det istället

Handling och inlärning i kombination är en av nycklarna till utveckling och ger oss möjlighet att nå våra mål.

För många av oss är steget mellan ord och handling stort och motivation är det som flyttar oss individer från tanke till handling. Försök att göra det du vill och önskar, inte det du tror att du kan och förmår.

När vi hanterar konflikter förändras både yttre och inre omständigheter ständigt. Därför är det viktigt att följa upp och göra kortsiktiga handlingsplaner. Följ upp och skapa nya handlingsplaner varje vecka.

Thomas Jordan

Delar av de verktyg och teorier som Extended DISC arbetar med i konflikthantering är material som Thomas Jordan, docent, forskare och lärare vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet tagit fram för att arbeta med konflikter på arbetsplatser.

Thomas Jordan är ek. dr i ekonomisk geografi och undervisade och forskade vid Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet mellan 1985 och 2001. Idag arbetar han med forskning, undervisning och utvecklingsarbete kring människors föreställningsvärldar, i synnerhet vad gäller konflikter och samarbete.

Extended DISC, ett effektivt verktyg i konflikthantering

Olika personer agerar och reagerar på olika vis, även samma person kan reagera och agera på olika vis beroende på situation. Hur vi hanterar konflikter kan vara både medvetet och omedvetet och återspeglas alltid i våra beteenden.

Extended DISC Personprofil för konflikthantering stödjer personer att se på sitt eget beteende och se hur beteendet eller kommunikationen kan påverka konflikter.

Vill du veta mera om hur du kan jobba med Extended DISC i konflikthantering? Slå Carita en signal på 0706-360 162 eller maila till carita.juselius@extendeddisc.se.