Omedvetna tankar styr mitt språk


Språkmönster och tankemönster

Vårt språk berättar om våra tankar och våra språkmönster berättar om våra tankemönster. Genom att lyssna på våra språkmönster får vi tillgång till våra begränsande tankemönster. Gallway (1975) skrev att i tennis påverkas våra resultat mera av motståndet i våra huvuden mer än av motståndaren på andra sidan nätet. Vårt sätt att tänka påverkar våra resultat på både ett positivt och negativt sätt.

Genom att titta på våra språkmönster kan vi:

  • Identifiera våra tankemönster
  • Hantera destruktiva tankemönster
  • Skapa konstruktiva tankemönster

Tankemönster

Konstruktiva tankemönster – språkmönster:

När du har ett konstruktivt tankemönster fokuserar du på möjligheter i situationen.

Destruktiva tankemönster – språkmönster:

När du upptäcker ett destruktivt språkmönster hos dig själv är det bra att utmana dem och byta ut dem till konstruktiva tankemönster. Nedan kan du läsa mera om några av de destruktiva, och ofta omedvetna, tankemönster som många av oss har.

Dömande

Vi kan vara dömande både mot oss själv och andra och oftast presenterar vi dömandet som fakta. Dömanden grundar sig på övertygelser och behöver inte vara sanna. När du säger ord som; ”uppenbart”, ”tydligt att…” och ”absolut” visar de på ett dömande och du kan möta dig själv genom att ställa frågor som:

  • För vem är det uppenbart?
  • På vilket sätt är det tydligt att…?
  • På vilket vis är det absolut…?

Övergeneraliseringar

Alla generaliserar då och då, detta gör vi ofta för att skapa en större bild av en situation och ge specifika exempel. Men när du lyssnar på dig själv kan du lyssna efter ord som; ”alltid”, ”aldrig”, ”alla” eller ”ingen”. Denna typ av ord skapar hinder i dina tankar och beskriver att du inte ser några undantag och genom att få uttrycka undantag ger du dig själv möjlighet att ändra perspektiv.

Slutsatser

Ibland gör vi slutsatser som vi själva har skapat i våra tankar och inte grundar sig på erfarenheter. Ofta vävs slutsatser in i meningar och om vi inte är uppmärksamma så kommer även vi att hantera dem som om de vore slutsatser som baserar sig på erfarenheter:

  • ”Hur många gånger ska jag behöva säga till dem att sluta?” (Jag behöver säga till dem många gånger)
  • ”När kommer de att ta ansvar?” (De agerar inte ansvarsfullt nu)

Ibland börjar slutsatser med ordet ”varför”:

  • ”Varför är han så okänslig?” (Han har inga känslor)
  • ”Varför gör hon aldrig rätt?” (Hon gör aldrig rätt)

Påtryckningsord

”Borde”, ”borde inte”, ”måste” och ”behöver” är alla påtryckningsord. De skapar en påtryckning att någonting måste eller inte bör göras och visar på att vi inte upplever oss ha något eget val.

Men

Lyssna alltid efter ordet ”men”. När vi använder ordet ”men” tar vi per automatik bort det vi sa just innan. Genom att byta ut ”men” mot ”och” kan vara kraftfullt.

”Jag håller med dig och jag skulle även vilja att du funderade över det jag sa tidigare”.

Ändra dina tankemönster genom ditt språk

Ge dig själv chansen att utmana dina tankemönster. Genom att lyssna på dig själv kan du upptäcka vad dina språkmönster säger om dina tankar. Inventera dina tankar. Var uppmärksam på dina destruktiva språkmönster och skriv ner dem. Fundera på hur du skulle kunna uttrycka dig istället för att skapa konstruktiva tankemönster.

Ladda ner din övning här Språkmönster

Förstå dig själv och dina tankar

Extended DISC hjälper oss att förstå våra naturliga beteendetendenser och utveckla en förståelse för hur vårt beteende och vårt sätt att kommunicera påverkar andra. Extended DISC skapar förståelse samt får oss att respektera och värdesätta individuella skillnader, så utvecklas strategier för förbättrat samarbete.

Extended DISC klassificerar inte personer som bra eller dåliga eller begränsar personens förmåga att utvecklas. Det ger inte höga eller låga poäng eller klassificerar människor som bättre eller sämre och mäter inte intelligens eller yrkeskompetenser.

Extended DISC hjälper grupper att gå från önskat beteende till situationsanpassat beteende. Gruppen får syn på sina spontana beteenden och kan då utveckla ett medvetet beteende.

Vill du veta hur du kan använda Extended DISC i din verksamhet? Eller har du några andra frågor om Extended DISC och våra verktyg? Kontakta Carita via telefon 0706-360 162 eller via mail carita.juselius@extendeddisc.se