Öppenhet i team


”Bortom alla föreställningar om rätt och fel, finns en plats. Vi ses där.”
Jalal ad-din Rumi, persisk poet och filosof

De flesta konsulter och chefer har ofta ett behov som står högt på agendan; att skapa mera öppenhet i teamet. Och de flesta forskare är överens om att öppenhet är en av de viktigaste beståndsdelarna för att skapa ett framgångsrikt team. Först när vi vågar uttrycka vår åsikt och samtidigt bli respekterade kan vi prestera optimalt.

Utan öppenhet blir det svårare att samarbeta med andra. Vi blir ofta stående och stampar på samma ställe eftersom vi inte diskuterar det vi borde diskutera. Istället säger vi en sak, och menar en annan. Vi spelar politiska spel, positionerar oss och i värsta fall försöker vi manipulera andra med hjälp av skuld, makt, dramer och kontroll.

För att öka vår öppenhet behöver vi minska vår rädsla. Att minska rädslan i ett team handlar om att var och en arbetar med sin egen utveckling, rädslan minskar inte av yttre påverkan. Genom att arbeta både med den individuella utvecklingen och utvecklingen som grupp skapar vi öppenhet, tillit och trygghet.

Personligt och privat

När vi arbetar med öppenhet inom ett team behöver vi också utveckla våra tydliga och individuella gränser mellan vad som är personligt och privat. När vi arbetar med öppenhet i ett team kan det första steget vara att låta alla medlemmar utforska vad som är skillnaden mellan personligt och privat på arbetsplatsen.

Privat är de frågor eller tankar som endast angår mig och oftast inte angår någon annan i teamet. Personligt är det som utgår från mig som individ, men som även påverkar teamet.

Skillnaden mellan vad som är personligt och privat kan vara hårfin och att träna på detta kan skapa en trygghet som skapar stor öppenhet. För att utforska vad som är personligt eller privat för dig kan du reflektera genom att ställa tre frågor till dig själv:

  • Vad är det jag vill berätta för mina kolleger?
  • På vilket sätt är detta en fråga som rör hela teamet?
  • Hur vill jag uttrycka mig för att vara personlig men inte privat?

En teamövning för öppenhet – tre saker ingen vet

Att arbeta med teamövningar är ofta uppskattat och ger förutsättningar att utforska oss själva och teamet på ett avslappnat sätt. Här följer en teamövning som skapar öppenhet, samtidigt som teamet får träna på att vara personliga, inte privata.

Genomförande:

1-2 timmar beroende på antalet deltagare

Material:

Penna och papper

Instruktioner:

  1. Be var och en skriva ner någonting om sig själv som ingen i teamet känner till.
  2. Be dem också motivera på viket sätt detta kan stärka teamet i framtiden, utan att skriva ner det på lappen.
  3. Lägg alla lapparna i en skål och blanda.
  4. Dra sedan en lapp i taget ur skålen och läs upp vad som står på lappen för teamet.
  5. Be deltagarna gissa vem som har skrivit den.
  6. När deltagarna gissat rätt ber du deltagarna berätta på vilket sätt de tycker att detta stärker teamet.
  7. Slutligen ber du personen som skrev lappen att berätta vad som motiverade henne eller honom att skriva lappen och på vilket sätt han eller hon tycker att det han eller hon skrev ner på lappen stärker teamet.

 

Teamprofil

Extended DISC teamprofil är uppbyggd för att utveckla team. Du väljer själv hur mycket och vilken information du vill ha med i profilen. Extended DISC erbjuder även möjligheten att utforska skillnader och olika specifika beteendekompetenser som finns i teamet. Du kan även välja att ta med teamroller, som beskriver teammedlemmarnas olika roller i teamet.

Vill du veta mera om hur Extended DISC teamprofil kan öka öppenheten och utveckla team? Tveka inte att kontakta oss och boka ett möte. Så Eeva Peterson en signal på 0706-360 165 eller eeva.petersson@extendeddisc.se.