Reflektera tänka eller älta?


De frågor som inte kan besvaras med en gång utan kräver lite tid för eftertanke och reflektion är de intressantaste. Vi stöter alla på utmaningar och i vår iver att lösa dem kan vi lätt gå miste om lärdomar och gåvor som ligger dolda. Att stanna kvar i problemet en stund kräver att vi utvecklar vår förmåga att reflektera.

De frågor som inte kan besvaras med en gång utan kräver lite tid för eftertanke och reflektion är de intressantaste. Vi stöter alla på utmaningar och i vår iver att lösa dem kan vi lätt gå miste om lärdomar och gåvor som ligger dolda. Att stanna kvar i problemet en stund kräver att vi utvecklar vår förmåga att reflektera.

Reflektion kan beskrivas som återspegling av nuläget. Det är en aktivitet som innebär att vi återerövrar och ger oss en chans till en ny bedömning av våra upplevelser och erfarenheter. Vi får en utökad bild av nuläget och problemet. Det sägs att reflektion är inlärningens moder och alla reflekterar mer eller mindre omedvetet.

Genom att utveckla din förmåga att reflektera ökar din kunskap att förstå dina handlingar och omvandla dem från erfarenheter till kunskap. Den hjälper dig även att lösa rätt problem. Läs mera i vårt förra nyhetsbrev.

Om vi ständigt handlar utan att reflektera är det lätt att gå vilse. Genom att arbeta utifrån en tydlig reflektionsprocess tar du vara på erfarenheter och omvandlar dem till kunskap.Genom att utveckla din förmåga att reflektera kommer du att:Öka din förmåga att bedöma dina erfarenheter.Förstå hur erfarenheter blir kunskaper och omvandla dem till utveckling.Skapa en färdighet att hålla dig på rätt väg utifrån dina värderingar och mål.

Ett vanligt problem

Många vi träffar vill ha hjälp att prioritera, de ser bristen på tid som ett problem, det verkar som att tiden inte räcker till. Det är så mycket som ska göras att man aldrig hinner med det man vill göra. Men tiden är demokratisk, vi har alla 24 timmar på ett dygn till vårt förfogande. Det problem du däremot kan lösa är hur du prioriterar dina 24 timmar. Stanna kvar och reflektera över dina prioriteringar.

Kostnadsfri kurs – Effektiv problemformulering

Att välja rätt utbildningsbolag kan vara svårt. Att hitta ett företag med rätt kompetens och den pedagogiska förmågan att lära ut är viktigt. Vi vill ge dig chansen att lära känna oss under en halvdag och ägna en stund åt dina problem, hitta olika vinklar och se vad som verkligen ligger bakom en utmaning.

Du kommer att lära dig att skapa effektiva problemformuleringar och förmiddagen kommer även att erbjuda övningar, föreläsningar och verktyg som du har stor nytta av både i livet och i ditt yrkesliv. Du kommer även att få en egen Extended DISC kommunikationsprofil, som ger dig en bild av hur du föredrar att kommunicera kring problem. Kortkursen är kostnadsfri.

Information om utbildningen:

Datum: 29 januari 2020

Tid: kl 9.00-12.00

Pris: Kursen är kostnadsfri.

Plats: Stockholm

Avbokning

Skulle avbokning ske senare än en vecka innan kursstart debiteras deltagaren 485 kr plus moms.

Säkra din plats och anmäl dig redan idag!