Rekrytera, utveckla och lös problem

Av James Powell, Extended DISC expert Thailand

Framgångsrika företag står idag inför många utmaningar för att förbli konkurrenskraftiga på en allt hårdare marknad. Bland annat när det gäller att rekrytera talanger och samtidigt utveckla den befintliga personalen. Förändringar i arbetssätt och struktur, tekniska förbättringar och generationsskifte på arbetsplatser innebär att det blir nödvändigt att rekrytera de mest attraktiva kandidaterna. Därefter behöver du även behålla medarbetaren och erbjuda utveckling som går utöver rent finansiella belöningar. Slutligen har de ledande företagen insett att det är viktigt att ha en tydlig och attraktiv kultur, alla medarbetare bör dela företagets värderingar och övertygelser. Extended DISC Diamanten Extended DISC systemet identifierar 160 beteendestilar, alla med sina egna styrkor, utvecklingsområden, motivation och förhållningssätt. Dessa stilar är en blandning av 4 utmärkande och tydliga stilar (D, I, S och C) och är lätt identifierade och enkla att använda i det dagliga livet. Till exempel, om ett företag ska rekrytera en säljare, är långsiktig relationsbaserad försäljning helt annorlunda från inspirerande engångsförsäljning. Extended DISC hjälper företag att identifiera de beteendemönster som kunderna förväntar sig och matcha dina kandidater till dem. Verktyget hjälper dig att inte bara genomföra en intervju där ni kan tala om beteenden, kommunikationsstil och värderingar, verktyget ger också företaget en möjlighet att erbjuda den nyanställde och dennes chef en tydlig och värdefull utvecklingsplan. Verktygets värde vid urval och intervjuer är uppenbart. Rekrytering är en dyr process, inte något som ska upprepas varje eller vartannat år. Det är slöseri med pengar på annonser, urval och introduktion, för att inte tala om risken att personen lämnar företaget och tar kunder och kompetensen med sig. Utveckla de talanger du har, få dem att trivas på ett utmanade och engagerat sätt. Utveckla och åtgärda deras svagheter både för medarbetarens egen och för företagets utveckling. Extended DISC sytemet och alla dess verktyg erbjuder ett företag ett brett utbud av alternativ och stöd för att ta itu med en mängd olika utmaningar. Extended DISC baseras på arbetet av den berömda psykologen Carl Gustav Jung och William Moulton Marston, samt den fortsatta utvecklingen av teorin, av bland annat den amerikanska militären. Systemet erbjuder praktiska verktyg och analyser för att underlätta identifiering av de talanger du behöver, bedöma vilka som kommer att passa och säkerställa utvecklingen av både ny och befintlig personal. Låt oss ta en titt på några områden där Extended DISC kan stödja dig att rekrytera och utveckla personal.Extended DISC tillåter företag att analysera behovet och att skapa en tydlig bild av hur en idealisk kandidat ser ut. Genomförandet av Extended DISC Personanalys och Extended DISC jobbmallar bryter ner bilden av vad varje roll inom företaget innehåller samt vad kunderna förväntar sig. Detta ger möjligheten att skapa exakta platsannonser med exakta krav istället för generella floskler och klyschor.
De fyra stilarna Här visas ovannämnda 4 beteendestilar och deras tydliga och separata styrkor. D är direkt och målinriktad I är positiv och människor orienterade S dedikerad och team orienterad och C är noggrann och processorienterad.   Att arbeta tillsammans För att samarbeta effektivt måste dessa stilar lära sig att interagera. Extended DISC kan hjälpa till att få en ny medarbetare att snabbare arbeta sig igenom genom introduktionsfasen och ge cheferna kunskap om hur de på bästa sätt kan stötta dem. På lång sikt kan Extended DISC identifiera vilka roller som naturligt passar olika medarbetare bäst och hur man bäst undviker onödig stress. Detta ger organisationen bättre förutsättningar att fördela roller och ansvar inom olika team och få medarbetarna att känna sig motiverade och engagerade. Så vad blir nettovinsten? Vill du ha effektiv minskning av problem som avleder energin från att uppnå framgång i din organisation? Vill du ha en lösning som leder till ökad produktivitet och lönsamhet? Tveka inte att slå Eeva Petersson en signal på 0706-360 165 eller maila på eeva.petersson@extendeddisc.se